maden hukuku 2011 önsöz - Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

advertisement
MADEN HUKUKU 2011
ÖNSÖZ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptığım 1987 yılında değerli
hocam Prof.Dr.Fikret EREN, tez konusu olarak “Madencinin Hukuki Sorumluluğu” konusunu önerdiğinde,
önce biraz irkilmiştim.
Fakat aradan geçen 23 yıl sonra hocamın ne kadar isabetli bir alana beni
yönelttiğini bir kez daha idrak ediyorum. Gerçekten maden hukuku fazla kişinin ilgisini çekmeyen bakir
bir alandır. Aynı zamanda anayasa hukukundan, idare hukukuna, medeni hukuktan ticaret hukukuna ve
vergi hukukundan ceza hukukuna kadar birçok hukuk alanını ilgilendiren sektörler arası bir özelliğe
sahiptir. Son dönemlerde çevre hukuku ve diğer koruma hukuku alanları ile bir çatışma içindedir. Bu
çatışmayı insanlığın yararına çözmek için uluslararası seviyede sürdürülebilir kalkınma ilkesi çevresinde
birçok hukuk alanını bütüncül bir şekilde kavrayan yeni bir yaklaşım önerilmektedir.
Türkiye’de de söz konusu çatışma yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin
2009 tarihinde verdiği madencilikle ilgili çevre ve diğer izinlerin maden mevzuatına göre düzenlenmesine
yönelik Maden Kanununun 7. maddesini iptal kararı, konuyu daha da güncel bir hale getirmiştir. İşte bu
iklimde çıkarılan 5995 sayılı Kanun, esas itibariyle çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Maden
hukukuyla ilgili diğer çalışmalarımızda olduğu gibi Maden Kanunu’nun her maddesi altında sistematik
açıklamalara yer verilmiştir. 23 yıllık maden hukuku uygulamasında avukat ve öğretim üyesi olarak takip
ettiğimiz davalardan ve bilimsel çalışmalardan elde edebildiğimiz birikimler kitabımıza yansıtılmaya
gayret edilmiştir.
Maden hukukunun diğer bir özelliği de madencilik gibi çok teknik bir alanı düzenlemek zorunda
olmasıdır. Bu bağlamda bana sürekli yardımlarını esirgemeyen madencilik sektöründe yer alan tüm
madenci dostlara şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin
maddelerini anlamada ve yorumlamada her zaman bana destek olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Koordinasyon ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet TOMBUL Bey’e çok teşekkür ediyorum. Madenlerin
haczi konusundaki katkıları nedeniyle değerli hocam Prof.Dr. Şanal GÖRGÜN’e ve maden hukukuyla ilk
tanıştığım günlerde bana yön veren değerli hocam Prof.Dr.Sahir ÇÖRTOĞLU’na teşekkür etmeden
geçemeyeceğim. Kitabımın baskısını üstlenen ve yayıncılık hayatına Maden Kanunu’yla ilgili eserimi
yayınlayarak başlayan KARAHAN kardeşler ve kitabın düzeltmeleriyle yoğun olarak uğraşan avukatlık
büromuzdaki çalışma arkadaşımız Stj.Av.Esin KARATOPAK da gerçekten teşekkürü haketmektedirler.
Kitabımın maden hukukuyla ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum.
Prof.Dr.Mustafa TOPALOĞLU
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards