Sayın Bakanımızın istikametini belirlediği Milli Enerji ve Milli Maden

advertisement
Madencilik sektörünün değerli mensupları;
Sayın Bakanımızın istikametini belirlediği Milli Enerji ve Milli Maden Politikası çerçevesinde
Bakanlığımızca madencilik sektörüne ve bağlı üretim faaliyetlerine uzun yıllardan sonra hiç
verilmediği kadar değer verilmekte ve ülke kalkınmasında madenciliğin katkısı ve payı
fazlasıyla önemsenmektedir. Madencilik sektörünün ülke ekonomisinde ve uluslararası
arenada hak ettiği yeri elde etmesi amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünde her anlamda
ciddi bir reform süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda MİGEM’ de iş süreçleri önemli oranda
hızlandırılması, saha denetimlerinde standardizasyon ve etkinliğin artırılması öncelikli olarak
sonuçlandırılacak olan çalışmalardır. Çalışmaları başlamış olan E-MADEN projesi ile MİGEM’ in
bütün iç ve dış iş süreçleri elektronik ortamda yürütülmesi sağlanacaktır. Maden Yönetmeliği,
Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, UMREK Yönetmeliği ve TUVEK Yönetmelikleri ile ilgili
çalışmalar sonuçlandırılarak en kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek ve madencilik sektörü
evvel emirde önünü görebilir hale gelecektir. Çok yakın bir zamanda ise kurumsal yeniden
yapılandırma çalışmalarıyla madencilikte kamu özel işbirliği modellerinin hayata geçirilmesi,
Madencilik Akademisi kurulması, Maden Güvenlik Kurumunun oluşturulması ile madencilik
sektörü Türkiye’de ve bölgesinde atılımlar yaparak önemli adımlar atacağına inancım tamdır.
Bu hizmetlerin ve çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında sektör
temsilcileri ile azami ölçüde istişare edilerek ve sektörün görüşlerinin yansıtılmasına önem
verilecektir. Bu anlamda sizlerin katkı ve destekleri her zaman en önemli itici gücümüz
olacaktır.
Bu vesileyle önemli hedeflere ilerlediğimiz bu yeni dönemde ülke, millet ve İslam alemi olarak
rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı şerifin sonunda yeni bir bayrama daha
kavuşacak olmanın sevinç ve mutluluğu ile Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle
kutlar, sizlere ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenab-I Allah’tan niyaz ederim
Mithat CANSIZ
Genel Müdür. V.
Download