mobil atık takip sistemi

advertisement
ARVENTO SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
MOBİL ATIK TAKİP SİSTEMİ
İnsan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan tehlikeli atıkların taşınması, kontrolü ve
denetimi hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda Arvento tarafından kamu hizmetleri için
özel olarak geliştirilen Mobil Atık Takip Sistemi ile tehlikeli atıkların belediye denetimi
altında taşınması ve depolanması, kayıt ve kontrol altına alınarak sağlıklı bir veri tabanı ve
envanter elde edilmesi sağlanmaktadır.
Sistem sayesinde atık akışının etkin bir biçimde izlenmesi, uygunsuz tehlikeli atık taşımasının,
geri kazanımının ve bertarafının önlenmesi, atık üreticilerinin eksik beyanlarının tespiti,
raporlamaların doğru ve eksiksiz yapılabilmesi ve en kısa sürede acil müdahalelerin yapılması
sağlanmaktadır.
Tehlikeli atık taşıyan aracın nerede olduğu, hangi atığı taşıdığı, miktarının ne kadar olduğu, hangi
güzergâhı izlediği ve ne zaman, hangi tesise teslim ettiği gibi bilgiler çevrim içi ve geçmişe dönük
olarak izlenebilmektedir. Sistem kapsamında her taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında
kayıt altına alınması, yüklü araçların seyir halindeyken çevrim içi takip edilmesi ve bu şekilde atık
taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır. Yine sistem
sayesinde atık taşıma firmalarının ve araçlarının lisansları çevrim içi olarak kayıt altına alınmakta,
tehlikeli atık üreticilerinin eksik beyanları tespit edilmekte, doğru ve eksiksiz raporlama
yapılmakta ve gerektiğinde acil durumlara en kısa sürede müdahale edilmektedir. Türkiye
genelinde kullanılan sistem sayesinde ülkemizdeki tehlikeli atık taşıma ve denetimi süreci en
etkin, güvenli ve teknolojik şekilde yönetilerek kontrol edilmektedir.
Örnek Referans:
Sistem Türkiye genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile il çevre müdürlüklerince kullanılmaktadır.
Sektörel
Çözümler
Mobil
Atık Takip
Sistemi
www.arvento.com
+
Download