Saf ve homojenlerdir.

advertisement
ELEMENT
ve
BİLEŞİKLER
ELEMENT
• Aynı cins
atomlardan
meydana gelen
saf maddelere
element denir.
 Elementlerin özellikleri
 Saf ve homojenlerdir.
 En küçük yapı taşı atomdur.
 Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara
ayrıştırılamaz.
 Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
 Sabit öz kütleleri vardır.
 Homojendir.
 Elementler sembollerle gösterilir.
 Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.
ELEMENTLERİN
SINIFLANDIRILMASI
• Metaller
Tabiatta atomik halde
bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak
görünüşlüdür.
Levha ve tel haline
getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi
katıdır. (cıva hariç)
• Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü
değil, mattır.
Genellikle erime noktası
düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve
levha hâline getirilemez.
Kırılgandır.
Tabiatta oda sıcaklığında üç
halde de bulunur. (Klor gaz,
brom sıvı, iyot katıdır.)
Elektrik akımını iletmez.
(Karbonun bir allotropu olan
grafit hariç)
metal
ametal
ametal
metal
• Soygazlar
• He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
Soy gazlar son yörüngesinde maksimum
sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum
için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih
ederler. Elektron almaz, vermez ve
ortaklaşmazlar.
BİLEŞİKLER
• Birden fazla atomun belirli
oranlarda kimyasal reaksiyon
sonucu bir araya gelmesiyle oluşan
yeni, saf maddeye bileşik denir.
Bileşiklerin en küçük yapı taşları
moleküldür.
Saf ve homojen
maddelerdir.
Maddeler sabit
oranlarla
birleşirler.
BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ
Erime ve kaynama
noktaları sabittir.
Kimyasal yollarla
bileşenlerine
ayrışabilir.
Download