müminin şiarı besmele hamdele ve salvele

advertisement
İLİ
:SİVAS
TARİH :04.09.2015
MÜ’MİNİN ŞİARI ( BESMELE, HAMDELE VE SALVELE)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayet-i Kerimede şöyle
buyruluyor.”Yaratan Rabbinin adıyla oku!”(1)
Besmele,genel anlamda hayırlı her işin başında
Allah’ın adını hatırlamaktır. Kur’an-ı Kerimin ilk süresi
olan Fatiha’nın Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur, diye başlaması, önemli işlerin besmele, hamdele
ile
başladığının
en
önemli
işaretidir
bize.
Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle
buyurmuşlardır."Bismillahirrahmanirrahim
ile
başlamayan her anlamlı iş,bereketsiz ve sonuçsuz
kalır."(2)
Besmeleden maksat, Yüce Allah’ı hatırlamak ve O’nun
ismini zikretmektir.Müslüman besmele çekmekle.”Kendi
adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allah adına,
O’nun rızasını kazanmak için bu işime başlıyorum.’ demiş
olur. Peygamber Efendimiz, sahabelerine her işin başında
besmele çekmeyi tavsiye ederdi. Yemek yerken, abdest
alırken, kurban keserken,Allah yolunda savaşa giderken
yani her anlamlı işlerine besmeleyle başlamalarını isterdi.
Resul-u Ekrem,’Yemeği topluca yiyin ve
başlarken Allah’ın adını anın ki, bereketli olsun’( 3)
buyurmuştu.Bir sefer esnasında devesi geri kalan sahabeye
Allah Resülü’nün öğüdü ‘Bineğine Allah adı (bismillah) ile
bin!’(4)
"Sizden biriniz evine girmek istediği zaman şeytan onu
ta'kîb eder. O kimse evine girdiği zaman besmele ile
girerse şeytan der ki: Bu evde bana girecek yer yok." (5)
"Her günün sabahında ve her gecenin akşamında:
"Allah'ın adıyla de ki, O'nun adı sâyesinde ne semâda, ne
yeryüzünde, hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten,
her şeyi hakkıyla bilendir" bunu üç defa tekrarlayan
kimseye hiçbir şey zarar veremez’ buyrulmuştur. (6)
Değerli Kardeşlerim!
Hamd: iyilik , güzellik ve övme anlamına gelir.
Hamd, şükürden daha kapsamlıdır. Dolayısıyla hamdeden
kimse
aynı
zamanda
şükretmektedir.Bir
hadisi
şerifte,’Hamdetmek,
şükrün
başıdır,
Allah’a
hamdetmeyen şükür de etmemektedir.’(7)Dilin Hamdi
‘Elhamdüllillah’ demek; kalbin hamdi inanmak, azaların
hamdi itaat etmek, aklın hamdi tefekkür etmek; hayatın
hamdi ise onu Allah yolunda geçirmektir.Sevgili
Peygamberimizin isimleri olan Ahmed, Muhammed ve
Mahmud ‘çok övülmüş’ anlamlarını taşır. Hamid ismi
Allah’ın en sevdiği isimlerden biridir.
Peygamber Efendimiz hutbesine başlarken,uykudan
uyandığında, yemekten sonra Allah’a hamdederdi. Resûl-i
Ekrem şöyle buyurmuşlardır."Cenâb-ı Hakk'a en çok
şükür
edeniniz,
insanlara
teşekkürde
kusur
etmeyeninizdir."(8)
Salavat getirmek ise, Allah Resulü’ne duyulan sevginin
ilanı, O’nun sünnetine bağlılığın bir göstergesidir. Ayet-i
Kerimede’ Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat
ediyorlar. Ey iman edenler!Siz de O’na salat getirin ve
tam bir teslimiyetle selam verin.’(9) buyrulurak
Peygamberimize salatu selam getirmemiz emredilmiştir.
‘Kişi sevdiğiyle beraberdir. ‘hadis-i şerifi bize gösteriyor
ki salavatı çokça getiren kişinin Peygamberimizi sevdiğine
delil
ve
şefaatına
vesiledir.
Peygamber(s.a.s)
buyurmuşlardır
ki:"Şüphesiz
ki
insanların en fazla cimri olanı yanında ismim anılıp da
bana salavât göndermeyen kimsedir. ‘ (10) buyrulmuştur.
Kardeşlerim!
İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve
medeniyetlerini
besmele,
hamdele
ve
salveleyle
yoğurmuşlardır.Yemede,yatmada,eve girme ve çıkmada,
vasıtaya binmede,dualarda, kitaplarda,şiirlerde,çocukların
konuşmaya başlamasında ilk o öğretilir.Kısaca o her hayrın
anahtarıdır. Fakat bu İslam geleneği son zamanlarda, ihmal
edilmiş. Mevlit Müellifimiz şu veciz ifadeyi söylemiştir.
Allah adın zikredelim evvela/Vacip oldur cümle
işte her kula Allah adın her kim ol evvel ana/Her işi asan
eder Allah ona
Çünkü bizler aciz kullarız ancak
Allah’ın yardımıyla işlerimiz yoluna girer.Rabbim bize bu
şuuru, şiar edinmeyi
ihsan eylesin.Bizlere
İslam’ın
hükümlerini yaşamayı nasib-i müyesser eylesin. Kör
taklitten hepimizi muhafaza eylesin! Amin!
1-Alak.1
2-Hadislerle İslam C-1,S-179
3-Ebu Davut Et’ime. 14
4- Müslüm Müsakat .112
5- Müslim'den el-Ezkâr, 26.
6- Ebû Dâvûd, Edeb, 101;
7- İbn Mâce, Nikâh, 19;
8- Tirmizî. Deavat,100
9-Ahzab, 56
10- Hadislerle İslam C-1, S-185
Hazırlayan : Celal ULUSOY
Şarkışla Vaizi
Download