www.saltanat.org Page 1 Şeyh Muhammed Nazım El

advertisement
BAL
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti,
Destur Ya Seyyidi meded, meded. Meded. Esselamu Aleykum ey hadirun, hazır olan ihvanlarımız,
Allah'ın kulları; size selam olsun. Bize de selamet, selam olsun. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allahu Ekber,
Subhan Allah. Ves Salatu Ves Selamu Ala Resulina. Meclisimiz nur meclisi olsun. Hemmu gam
üzerimizden gitsin, açılalım. Aşkı şevkimiz artsın. Rabbimiz'in kulluğu ile ferah edelim, açılalım. Arslan
olalım.
"Ves’elûllâhe min fadlih" (4:32). Cenab-ı Hakk'ın fazlı kereminden isteyinizi diyor. Fazlı kereminin haddi
hesabı yok. Esselamu aleykum ey hazır olan muminler. Bu selamın bereketi üzerimize olsun. Size de, bize
de olsun. Ne güzel. İslam ne güzel. Ne güzeldir. Ne hoştur. Allah bunu bize lütfeylemiş.
Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hazinelerin kapılarını açan, dünyada bize rahatlık ve huzur
getiren Bismillahirrahmanirrahim. Unutma! Ahiretin bütün nimetlerinin ve bütün cennetlerin kapılarını
açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim unutuldu mu o insan insanlıktan çıkmıştır.
Görüyorum, Müslümanlar Besmele'yi unutmuş şimdi. Yazıklar olsun. Niye unutacaksın?
Bütün hazinelerin kapılarını açan anahtardır bu Bismillahirrahmanirrahim. Allah adın zikredelim evvela.
Vacip oldur cümle işte her kula. Ezberlet bunu. Allah adın, Cenab-ı Hakk'ın İsmi Celilini anmadan hiçbir
şey temel tutmaz. Hiçbir yapı ayakta durmaz. Onun için Mübarek zatlar Besmele-i Şerife'yi ne güzel
anlattılar. Allah adın zikredelim evvela.
Kimin adını söyleyeceksin yahu? Seni Yaratan, seni yaşatan seni yeryüzünde Halife kılan, yeryüzünde
efendilik sana veren, yeryüzünde Sultanlık sana veren Allahu Zül Celal'in ismini anmadıktan sonra senin
ne kıymetin var? Ne kıymetin var? Yok, hiç kıymeti yok. İnsana kıymet veren
Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bunu söyle kıymetin artsın. Bismillahirrahmanirrahim.
İsm-i Pak'in Allah adın zikredelim evvela. E kimin adını söyleyeceksin yahu? Kimin için yaşarsın? Kimin
için yaşarsın? Senin hayvan nefsin için mi yaşarsın? Hayvan nefsin için yaşarsan senin kıymetin yok,
hayvansın. İnsana şeref veren Allah'ın ismine tazim edip, Ya Rabbi Sen'in kulluğun için yaşıyorum. İsmi
Celali'ni anayım, Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel, ne ferahlık veriyor. Bütün dertleri alıp, götürüyor.
Ne ilaç istersin, ne hekim. Ne hekim istersin, ne hakim.
Ne güzeldir o insanın hayatı. Hayatun tayyibe diyor Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerimin'de. İnanan
muminlere güzel hayat. Hayatun tayyibe, bunu istiyor Cenab-ı Allah. Kulum güzel yaşasın. Ne zaman
güzel yaşarsın?
www.saltanat.org
Page 1
Seni Yaratan Kainatın Mutlak Sahibi olan Allahu Zül Celal'in ismini andığın vakitinde güzel yaşarsın.
Gamın yok. Ne gam, ne keder. Hepsi gider. Onun için ne kadar söyleyebilirsen Bismillahirrahmanirrahim
de. "Fîhi şifâun lin nâs" (16:69). Anladın mı ne diyor? Fihi şifaun linnas. Kur'an-ı Azimuşşan hududu
bulunmayan bir deryadır. Fihi şifaun linnas.
Şimdi baktığın vakit Kur'an-ı Kerim'e neyi zikrediyor? Bal arısını, nahil. Nahilde şifa vardır. E nahilde var
da, bal yapan arı da şifa var da Kur'an-ı Kerim'de fihi, onda insanlara şifa vardır. Kur'an-ı Kerim'de
insanlara şifa vardır diyor. Oku, açılasın. Kuvvetlenesin. Heybetlenesin. De Bismillahirrahmanirrahim dur
şeytanın karşısına. Tep onu, yıkılsın karşından.
E biz şey getirdik Avrupa'dan. Silah getirdik diyor. Adı müze midir, füze midir, süze midir, ne olduğu
nedir belli değil. Lakin füze diyor. Acayip bir topmuş bu. Ne için? Düşmanın kuvvetini kırmak için. Bre o
toptan sen meded umarsın. Onda ne var meded? Fihi şifaun linnas. Şifa dediği vakit her çeşit kuvvet var
demektir. Bal arısının yaptığı arı değil yalnız. Kur'an-ı Kerim'de var diyor şifa ve kuvvetlik.
Kuvvet ve azamet ve heybet Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in hulasası nerede?
Bismillahirrahmanirrahim'dedir. Neredesiniz alimler, ulemalar? Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey anlamadınız
demektir, acayip. Bismillahirrahmanirrahim'deki kuvveti anlamayan adam bu Frenglerin Avrupa'nın
kafirinin yapmış olduğu topa sığınıyor. Bu top, bu top bizi gözetir diyor, haşa. Onun ne kıymeti var?
Fihi şifaun linnas. Onda şifa vardır insanlara. O dediği vakitinde nedir? İşte bu, Besmele-i Şerife'deki
kuvvete işaret ediyor. Fihi onda zannetme yalnız. Nasıl Müslümandır, nasıl alimdir bunlar? "Bal arısının
yaptığı balda şifa var" der. E bre Kur'an-ı Kerim? Bre arının yaptığı balda şifa var, ona inanırsın. Peki
Besmele-i Şerife'nin içerisindeki kuvvete niye inanmazsın? Bal yiyelim de iyi olalım.
E balın aslı nerede be? Balın aslı Bismillahirrahmanirrahim'dedir. Çünkü o arıcık kendi diliyle, kendi
lisanıyla o peteği doldururken Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim der. Demeden bal,
bal olmaz. Olamaz. Balın kıymeti yok. Değilse eşek arısı olur. Eşek arısı da insanı sokar. Bal, bal arısı
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. O mübarek bal arısı
toplar Besmele'yle. Besmele olmasa bal olmaz. Bal olmasa hayatın tadı yoktur. Bal, ne güzel bal.
O küçücük arıcık toplar, getirir ve peteği Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim demese bal olmaz ki. E sen ne için Besmele çekmezsin? Ki Besmele'de olan
hayatı alasın, kuvveti alasın. Bismillahirrahmanirrahim işaret etsek bunların topunu, tüfeğini hepsini yıkar
aşağıya. De Bismillahirrahmanirrahim.
Ey gafiller! İlla kırbaç istersiniz. İlla kırbaç isterler ki mamurlasınlar. Bre size Cenab-ı Hak bal arısıyla bal
verdi. Bal verdi. Bal Bismillahirrahmanirrahim'in sırrındandır. Ondaki sırdandır o. Ondaki olan sırdan yani
Besmele-i Şerife'nin sırrından bizim hesap edemeyeceğimiz bir kuvvet vardır.
www.saltanat.org
Page 2
O kuvveti veriyor; o arıcığa veriyor. Arı Besmele çekmese eşek arısı olur. Besmele çektiği vakitte
peteklerini doldurur. Onda şifa vardır. Onda şifa var. Kur'an-ı Kerim'de neler yoktur? Arının getirdiği sırlı
derman Bismillahirrahmanirrahim'den alınmadır. O arıcığa onu "Ve evhâ Rabbuke ilen nahli" (16:68). Bir
vahiy var diyor ona. Arıcığa onu öğreten var. Sen öğretmezsin. Öğreten var. E ne için arı olmazsın sen?
Bal arısı ne olmazsın ki bal veresin millete. Çünkü Besmele çekmezsin ki balın olsun. Besmelesiz adam
abdesthane doldurur, başka işi yoktur. Nerede şifa. Bismillahirrahmanirrahim de ve yürü. Ne onların
topuna, ne tüfeğine senin ihtiyacın kalmaz. Söyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yürü üstüne.
Onun Besmele-i Şerife'nin heybetini gören yecüc mecüc kadar asker olsa korkudan yürekleri patlar
gider. Lakin bu zamanın insanı birşey bilmiyor. Teknoloji diyor. Başınıza patlasın teknolojiniz. İnsan
hayatını berbat eden, içinden çıkılmaz müşkilata düşüren, iki yakasını milletin bir araya getirmeye
bırakmayan bu teknolojidir.
Bütün dünyadaki ızdırap, bağırmaları, çağırmaları bu gibi hayat nizamını onlara birşey veremediğinin
delilidir. Tatmin olamıyor. Teknoloji çeşit şey yapmış. Lakin insana itminan veremiyor. Kalbin rahat olsun
istersen, de Bismillahirrahmanirrahim. Arslan görünesin. Arslan gibi olasın. Yok Amerikan'dan şu gelmiş,
Alaman askeri. Bize ne be. Küfrün, çadırının altına sığınıp da insan, Müslüman hayır eder mi? Ne edecek.
Müslüman Allah'a inanan kimse Bismillahirrahmanirrahim dediği vakitte Avrupa'nın, Amerikan'ın
icatları ona ne faydası var? Hiçbir kıymeti yoktur. De Bismillahirrahmanirrahim. Senin tarafına bile
bakamazlar. Titrerler. Bismillahirrahmanirrahim dese o top havaya çıkmaz. Çıkar başlarına döner, düşer.
Ondan çıkar, onun başına düşer.
Şer küfürdedir. Şer, her kötülük küfrün mahsülüdür, hasılatı odur. Bu kadar fen okutuyorlar. Ne için?
İnsanlığı yok etmek için. Bütün yaptıkları o. Biz insanlığı tüketmek için değil, Kur'an-ı Kerim insanı
tüketmek için değildir. "Bel ahyâun inde Rabbihim" (3:169). Rableri'nin huzurunda onlar hakiki hayata
eren saadet sahipleridir. Kimdir onlar? Bismillahirrahmanirrahim diyenlerdir.
Demeyenlere yazıklar olsun. Onlar korkar bu toplardan, tüfeklerden. O topu, tüfeği havada patlattıran
Mübarek Allah'ın kulları vardır ki birşeye benzetmezsin. Lakin Bismillahi Allahu Ekber dese
Bismillahirrahmanirrahim dese; ne aşağıdan yukarıya birşey atmaya ihtiyaç olur; ne kendisinin bunların
arkasına düşmeye gereği olur. Hiç yok.
Bismillahirrahmanirrahim La İlahe İll'Allah'ın içinde var mı? Vardır. Olmasa Bismillahirrahmanirrahim ne
fayda verecek. La İlahe İll'Allah dediği vakitinde sana fayda verir. Bismillahirrahmanirrahim de. La İlahe
İll'Allah'ın sırrı ondadır. Sırrı ondadır. O kapıyı aç, içeriye gir.
www.saltanat.org
Page 3
Bismillahirrahmanirrahim her güzel kapıyı açar. Sekiz cennetlerin kapılarını açar
Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz cennet kapısı açılmaz. Anla bunu. Besmele'nin kıymetini bil.
Bilmezsen başına gelecek çok bela var. Başımızdan uzak olsun. Şeytanların başına düşsün.
Bismillahirrahmanirrahim de.
Diyelim Ya Rabbena, ne yapalım. O Mübarek sözü yaz, alnına koy. Kalbinin üstüne koy. Evine koy. Ateş
yakmaz. Besmeleli olan evi, yeri ateş yakmaz. Kaza gelmez. Bela gelmez. Sıkıntı gelmez. Değilse
Besmelesizlerin başına dünyaları dar gelir. Ne kadar ellerinde dünya malı altın, gümüş olsa da yine dünya
onların başına dar olur.
Bir dünya yetişmez, bir daha alayım der. Yedi dünya olsa yine kalbi rahat değildir. Çünkü sayılı birşey.
Bismillahirrahmanirrahim dediğin vakitinde bir dünya değil, bin dünya açar. Bin dünya değil, milyon
dünyayı açar. Bismillahirrahmanirrahim Celle Celaluhu, Celle Azametehu. Neredesiniz alimler? Niye çıkıp
söylemezsiniz? İslam'ın şerefini, Müslümanlar'da olan kuvveti niye söylemezsiniz ki?
Fihi şifaun linnas. Onda insanlara şifalık vardır. Şifalıkla beraber fihi kuvvetu linnas. Besmele'de balda
zahiri dertlerimize derman vardır. Lakin Bismillahirrahmanirrahim'de her derdimize derman vardır. Fihi
şifaun linnas. Onda balda değil yalnız; balın ki nedir ki? Kur'an-ı Azimuşşan'da ve Habibullah'ın şerefinde
ki Bismillahirrahmanirrahim dedi ve huzura girdi.
Besmele çekmeden huzura girmez hiçbir Peygamber. Peygamberler'in Sultanı Mirac gecesi huzura
girerken Bismillahirrahmanirrahim deyip toplanıp, secde edip girdi. Bismillahirrahmanirrahim'i bilesin
sen. Maşa'Allah, Maşa'Allah, Maşa'Allah. Unutanlara ne yazık. Unutmayanlara ne mutlu. Ya Rabbi
üzerimizdeki her sıkıntı gitsin.
Dünyayı bize güzergah kıldı. Lakin bizim muradımız Sen'sin Rabbimiz. "İlahî Ente maksudî ve rizake
matlubî". Ey Rabbımız istediğimiz Sen'sin, Sen'den gayrısının kıymeti yoktur. Bizi kapından kovma. Neyle
geldi bu kulum? Bismillahirrahmanirrahim ile geldi, açın kapıları. Ya Rabbi bizi cahil bırakanlar, şeytanın
ordularıdır. Onlar birbirlerini tüketecektir. Ve kalacak Bismillahirrahmanirrahim ve bihi Nestain diyenler
kalacaktır. Allah'ı tanıyanlar kalacaktır.
Bu fırtınalar içinde çoğu gidecek. Güzde, harif mi, harifte dökülen yapraklar gibi dökülecektir.
Dökülmeyen çiçekler Besmele çekenlerdir. Bismillahirrahmanirrahim diyenlerin ağaçları kurumaz. Dalları
kırılmaz. Çiçekleri tükenmez. Yemişleri hesapsızdır, bitmez. Seyredenler cenneti seyreder.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbi bizi mahrum etme Ya Rabbi. Biz cahil kaldık. Ey Rabbımız Sen bize sevdiğin Habibi'ni
gönderdin. Ve kıymetini bilemiyoruz. İnsanlar hayvan olmuşlar. Diyemiyorlar Bismillahirrahmanirrahim.
Kimdedir bu anahtar? Kime verildi bu anahtar?
www.saltanat.org
Page 4
Kainatın Serveri Efendimiz'e, Allah'ın Sevgilisi Habibullah'a verilmiştir. Onunla beraber ol. Dünyanda
mamur, ahiretinde mamur olsun. Bismillahirrahmanirrahim Ey Rabbımız biz zayıfız. Biz zayıfız Ya Rabbi,
bize takviye gönder Ya Rabbi. Besmele'nin hakkını verip de söyleyecek Mübarek kullarından bir tane
yollasan alt üst eder ortalığı. Lakin tenezzül buyurmaz.
Cenab-ı Hakk'ı bırak, Habibullah'ı bırak; Bir Veliullah, Allah'ın bir Velisi Besmele-i Şerifeyi dünya için
kullanmaz. Haşa. Haşa. Bismillahirrahmanirrahim Minel Ezeli İlel Ebed. Kullarına Cenab-ı Hakk'ın
hazinelerinin anahtarıdır. Zibil dünya için, cifenin arkasında koşanlar için değildir o.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ey Rabbımız şifalık ver vüdumuza; kuvvet ver imanımıza Ya Rabbi. Heybet libası bize giydir,
Bismillahirrahmanirrahim hürmetiyle. Afiyet libası bize giydir, şeref libası bize giydir. Ey Rabbımız Sen'in
kullarınızız. Ol Habibi Kibriya hürmeti için. Bize kuvvet ver Ya Rabbi, heybet libası giydir Ya Rabbi. Sen ki
Kainatın Haliki'sin, Yaratıcısı'sın bize İslam'ın, imanın şeref libasını, heybet libasını, güzellik libasını bize
giydir. Afiyet libası bize giydir Ya Rabbi; üzerimizde birşey kalmasın.
Subhan'sın Ya Rab, Sultan'sın Ya Rab. Subhan Allah, Sultan Allah, Sultan Allah. Sen'in huzurunda
secdeden başımızı kaldırmadan durmak onun ötesindedir. Biz ne yapabiliriz ki? Sana secde kılarız. Onun
ötesindedir Sana tazimimiz, kulluğumuz. Onun için Mevlamız'ın huzuruna Bismillahirrahmanirrahim
deyip gireriz. Girerse kapılar açılır sana, değilse her kapı kapanır sana.
Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi, Allahu Allah Allahu Hasbi Allahu Allah. Ne güzelsin, İsmi Celalin
ne güzeldir. Bütün vücudumuz zikreylesin İsmi Celalini Ya Rabbi. Zafiyet bırama. Sen Celil'sin. Celil olan
Mevla'nın kulu zelil olmaz. Allah Allah. Öyleyse zilleti bizden kaldıran nedir?
Bismillahirrahmanirrahim'dir. De zilletten kurtarsın seni Cenab-ı Hak. Ve min Allahu Tevfik.
Allah'ım bizi bir şeylerden anlayanlardan eylesin. Tazimini Cenab-ı Hakk'ın, Habibi'ni tazim etti.
Habibine tazim neyle geldi? Bismillahirrahmanirrahim ile geldi. İnnehu min Süleyman ve innehu
Bismillahirrahmanirrahim. Yanlız İnnehu min Süleyman değil. İnnehu min Seyyidil Evvelin vel Ahirin
Seyyidina Muhammed. Ondan geliyor bütün insanlığa davet. Risale, gökyüzünün risalesi
Bismillahirrahmanirrahim ile gökyüzünden geliyor.
Unutma! Unutursan unutulursun. Estağfirullah. Tövbe Ya Rabbi, tövbe Estağfirullah. Fatiha. İnnehu min
Süleyman, yalnız Süleyman Peygamber, İnnehu min Seyyidil Evvelin vel Ahirin Efendimiz. Onun emriyle
geldi o Besmele-i Şerife Süleyman Peygambere böyle gökyüzünün saadet mührü üstünde olan risaleyi
gönder ona dedi. Gördüğü vakitinde zangır zangır titremeye başladı Belkıs.
www.saltanat.org
Page 5
Bilesin Besmele'deki heybeti sen. Ve koşmayasın tahareti olmayan, imanı olmayan kavmin himayesinin
altına girmeyesin. İstemeyiz biz de. Bize Bismillahirrahmanirrahim yetişir artar. Allah'ım bizi affeyle.
Affeyle Allah'ım, affeyle bizi Allah'ım. Bize öğreteceklerini bize gönder Rabbımız.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ve innehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Allah. İnnehu min Süleyman ve innehu
Bismillahirrahmanirrahim. Allah ne güzel. Ne ferah verir o Ayet-i Kerime. Ne azamet verir. İnnehu min
Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Biz birşey anlayamıyoruz. Rabbim bizi affeylesin. Kuvvet
versin, heybet versin. Kafirlerin himayesine sığınmayalım. Onlar kendilerini kayıramaz. Biz Allah'ın
kapısında duran Mübareklerin himayesine girelim. Bir tanesi yetişir. Fatiha. İnnehu min Süleyman ve
innehu Bismillahirrahmanirrahim.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=6860&name=2013-02-25_tr_Bal.mp4
www.saltanat.org
Page 6
Download