Uploaded by allibaris77

DİN K. SINAV SORU ÖRNEKLERİ

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI
A)
ESTAĞFİRULLAH – ŞÜKÜR - ALLAH - SALAVAT- BİSMİLLAH –TEKBİR- SEVAP
- Her şeyi yoktan var eden ve bizi çok seven, her şeyin sahibi …………………………………….tır.
-Allah’ın yapmamızı istediği tüm güzel iş ve davranışlar karşılığında vereceği ödüle…………….………..denir.
-“Bismilléhirrahménirrahıîm” ifadesini kısaca ................................................... diye söyleriz.
-‘’Allah’tan af ve bağışlanma dilerim’’anlamına gelen dua ifadesine……………………………………………..….denir.
- Peygamberimizi andığımızda veya adını duyduğumuzda söylememiz gereken ifadeye …………………denir
- Allah’ın yüceliğini ifade etmek için söylenilen “Allahu Ekber” sözüne ………………………………..denir.
-Verdiği nimetler için Allah’a teşekkür etmeye ..............................denir.
B- AŞAĞIDAKİ İFADELERİ EŞLEŞTİRİNİZ?
Durum
Söylenecek Söz
A
Bebeği doğan anneye söylenir.
Allah rahmet eylesin.
B
Yola çıkan birine
Allah sabır versin
C
Bir yakını kaybeden kişiye söyleriz.
Allah analı babalı büyütsün
D
Bir işin olmasını çok istediğimizde söyleriz.
Allah’a emanet ol
E
Yakını ölen birine
İnşallah.
F
Sınava girenlere
Allah kolaylık versin.
G
İş (ütü, yemek, temizlik vb.) yapan birini gördüğümüzde
Allah zihin açıklığı versin.
H
Bize iyilik yapıldığında
Allah razı olsun.
1. vela
4. ğayruk
7. sübhaneke
10. senaük
2. ve celle
5. ve tebare
8. ilahe
11. veteala
3. allahümme
6. ceddük
9. kesmük
12. vebihamdik
Sübhaneke duasının doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
)
)
)
)
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12
7 – 3 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 6 – 5 – 4 – 2 – 1
7 – 3 – 12 – 4 – 5 – 2 – 1 – 11 – 10 – 9 – 8 – 6
7 – 3 – 12 – 5 – 9 – 11 – 6 – 2 – 10 – 1 – 9 – 4
C) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA SÜBHANEKE DUASINI VE ANLAMINI
YAZALIM.
DOĞRU BİR ŞEKİLDE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. (
) İlk insan ve ilk peygamber, Hz.Adem’dir.
2. (
) Yakını ölen kişiyi ziyarete gidince “Allah şifa versin” deriz.
3. (
) Allah’ın (c.c.) en büyük olduğunu ifade etmeye Tekbir denir.
4. (
) Besmele her güzel işe başlarken söylenir.
5. (
) Dua etmek Allah’a (c.c.) olan bağlılığımızı gösterir.
6. (
) Allah’a (c.c) verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.
7. (
) Bir işe başlarken hamdolsun deriz.
8. (
) Başkasının malını izinsiz alıp kullanmak, günah olan bir davranıştır.
E -Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerden 6 tanesini yazınız.
…………………………………………………………….……….…..…..
………………..…………………………………………………………………….
…………………………………………………..……………………...…
…………………………………………….……………………………………..….
………………………………………………….……………………….….
………………………………………………………..…………….………………
1) Aşağıdakilerden hangisi günlük
konuşmalarımızda kullandığımız dini
ifadelerden biri olamaz?
a) Bismillah
b) Elhamdülillah
c) Güle güle
d) Allah razı olsun
2) “ SelamünAleyküm “sözünün anlamı
hangisidir?
a) Bizi yaratan Allah’tır.
3) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a şükür
ifadelerinden değildir?
a) İnşallah
b) Elhamdülillah
c) Allaha şükür
d) Hamdolsun
4) Peygamberimiz Hz.Muhammed’e (s.a.v)
olan sevgimizi ifade emek ve O’na selam
göndermek için yaptığımız dua ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
b) Allah’ın selamı üzerine olsun.
a) Sübhanallah
c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
b) Şükür
d) Hz. Muhammed peygamberdir
c) Salavat
d) Tekbir
5) ’’Allah her türlü eksiklikten ve kusurdan
uzaktır’’ anlamına gelen ifade hangisidir?
a) Sübhanallah
c) Maşallah
b) İnşallah
d) Şükür
Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe
başlarken Besmele ile başlamamızı
öğütlemiş, “Besmele ile başlanmayan her
önemli iş sonuçsuz kalır.” buyurmuştur.
6) Aşağıdaki öğrencilerden hangileri dini
ifadeleri yanlış yerde kullanmıştır?
9) Buna göre “Bismillâhirrahmanirrahim”
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Mahmut: Yolculuğa çıkana “Hayırlı işler” denilir
A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
Melike: Yemekten kalkarken “Allah bereket
B) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
başlarım.
versin” denilir.
Ahmet: Yemeğe başlarken “Allaha ısmarladık”
denilir.
C) Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
D) Allah’tan başka ilah yoktur.
Ceren: Hasta birisine “Allah şifa versin” denilir.
A) Ceren - Melike
B) Mahmut-Ahmet
C) Sadece - Mahmut
D) Sadece – Ceren
Baba: Kızım, yemeğe başlamadan önce
söylememiz gereken dini ifade hangisidir?
Ayşe: …………………….?
7) Ayşe’nin yerinde siz olsaydınız aşağıdaki
ifadelerden hangisini söylerdiniz?
A) Elhamdülillah
B) Bismillahirrahmanirrahim
C) La ilahe illallah
D) Allahümme salli ala Muhammed
10) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a teşekkür
etmek için kullandığımız bir ifadedir?
A) İyi Akşamlar
B) Merhaba
C) Elhamdülillah
D) Sübhaneke
11) Aşağıdakilerden hangisi günlük
hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden
birisi değildir?
A) Allah zihin açıklığı versin B) Geçmiş olsun
C) Allah rahmet eylesin
D) Allah ‘a emanet ol
12) Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin
Besmele çekmesi uygun değildir?
A) Sabah yatağından kalktığı zaman
8) Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın
iletişimdeki faydalarından birisi değildir?
B) Kur’an okumaya başlamadan önce
A) Toplumdaki sevgi, saygı ve dayanışmayı
arttırır.
D) Haram olan kötü bir işi yapmadan önce
C) Yemek yemeye başlamadan önce
C) Kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendirir.
13) Aşağıdakilerden hangisi büyük küçük hata
ve günahlarımızı Allah’ın (c.c.) affetmesini
dilemek için kullandığımız dua ifadesidir?
D) İnsanlar arasındaki sevgiyi azaltır.
A) Sübhanallah
B) İnsanların tanışmasına yardım eder.
C) Maşallah
B) Elhamdüliiah
D) Estağfirullah
“Allah bizlere sayılamayacak kadar çok nimetler
vermiştir. Bizleri mükemmel bir şekilde
yaratmıştır. Yeryüzündeki bütün varlıkları
bizim hizmetimize sunmuştur. “
14) Bütün bu nimetlere karşılık kişi
aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur?
A) Elhamdülillah derse
20-Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak
için söylenen ve “Allah (c.c.) en büyüktür.”
anlamına gelen “Allahu Ekber” sözünü
söylemeye ne denir?
A. ) Tekbir
B. ) Salavat
C. ) Besmele
D. ) Tevhit
B) Hamdolsun derse
C) Nankörlük eder kıymet bilmezse
D) Şükür ederse
15- Allah’ın (c.c.) buyruklarını insanlara
ulaştırmak ve açıklamak için insanların
arasından Allah (c.c.) tarafından seçilmiş
kişiye ne denir?
A. ) Peygamber
B. ) Melek
C. ) Cebrail
D. ) İnsan
16-“Selamün aleyküm” ifadesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
) İşlerime Allah’ın adıyla başlarım.
) Gününüz hayırlı ve bereketli olsun.
) Selam, esenlik, barış senin üzerine olsun.
) Allah’ım! Bizlere yardım et.
17) .“İman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş
olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey
söyleyeyim mi? Aranızda selamı
yaygınlaştırınız.”
Peygamberimiz(sav)’in bu hadisinde
hangisindenbahsedilmemiştir?
A) İman
B) Selam
C) Sevgi
19) . Aşağıdakilerden hangisi namazlardan
sonra 33’er defa söylediğimiz tesbih
sözleridir?
A) Elhamdülillah, Bismillah, Estağfirullah
B) Bismillah, Allahu Ekber, SelamünAleyküm
C) Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber
D) Sübhaneke, Estağfirullah, Salavat
D) Günah
18- Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi
değildir?
A. ) Bismillahirrahmanirrahim
B. ) Elhamdülillah
C. ) Hamdolsun
D. ) Allahım şükürler olsun.
21.) “Allah’ım! Seni her türlü eksiklikten
uzak tutarım.” anlamına gelen bir yüceltme
sözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. ) Estağfirullah
C. ) Sübhanallah
B. ) Elhamdülillah
D. ) Allahu Ekber
22) Hasta ziyaretinde aşağıdaki cümlelerden
hangisini söyleriz?
A) Allah şifalar versin
B) Allah’a ısmarladık
C) Allah seni bildiği gibi yapsın
D) Allah’a şükür
23) “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm,
Bismillahirrahmânirrahîm”. Cümlesine ne denir?
A. ) Besmele
C. ) Tevhit
B. ) Şehadet
D. ) Euzü -besmele
24) Müslümanların Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için
kullandıkları dua ifadelerine ne denir?
A) İnşallah
B) Tekbir
C) Besmele
D) Salavat
25) Allah’ın güzel isimlerine ne denir?
A) Tövbe
B) İstiğfar
C) Esma-i Hüsna
D)Euzü besmele
26) Allah tarafından gönderilen emir ve
yasakları insanlara ileten ve anlatan kişiye ne
denir?
32) İşlerimize niçin besmele ile başlarız
diye soru soran öğretmenize, hangimizin
verdiği cevap yanlıştır?
A) Melek
B) Peygamber
A) Ahmet: Allah yardım etsin diye
C) Cebrail
D) İsrafil
B) Aynur: İşlerimizin bereketlenmesini için
C) Arda: İnsanlara gösteriş yapmak için
27 ) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir
davranıştır?
D) Figen: Allah’ın rızası kazanmak için
A) Pis yerlerde oyun oynamak
B) Çöpleri bahçeye atmak
C) Çevremizi temiz tutup korumak
D) Yerlere tükürmek
33) Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır?
a) Dürüst olmak
c) Hile yapmak
b) Çevreyi kirletmek d) Yalan söylemek
Ahmet Bey: “ Selamünaleyküm Rüstem Bey.
Rüstem Bey: “Aleyküm Selam Ahmet Bey.
28) Yukarıdaki diyalogta ne anlatılmaktadır?
A) Besmele
B) Selamlaşma
C) Günah
D) Şükür etmek
29) Sofraya oturan bir kişi yemeği
bitirdikten sonra aşağıdaki ifadelerden
hangisini söylemelidir?
A) Bismillah
B) Çok Şükür, Elhamdülillah
C) Merhaba
D) iyi Geceler
34) Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.)’in yaptığı,
bizlere örnek olan davranışlarına ne denir?
A) Sünnet
B) Salavat
C) Helal
D) Dua
35)
Derse başlarken
Otobüse binerken
Su içerken
Evimize girerken
Yukarıdaki durumlardan kaç tanesinde besmele
çekeriz?
30) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a teşekkür
etmek için kullandığımız bir ifadedir?
A) İyi Akşamlar
B) Merhaba
C) Şükür, Elhamdülillâh
D) Sübhaneke
31) Bizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlı ve
cansız bütün varlıkları yaratan yüce varlık
kimdir?
A) Allah
B) İnsan
C) Melek
D) Peygamber
A)1
B) 2
C)3
D) 4
36) Her güzel işe başlamadan önce hangi
kelimeyi söylememiz gerekir?
A) Selam
B) Hamd
C) Besmele
D) Helal
NOT: SORULARA ÇOK İYİ ÇALIŞIN 
Bazı
değişiklikler
benzerlerinden çıkabilir.
yapılarak
soruların
Download