Kredi Tayinlamasının Türk Bankacılık Sektöründe Geçerliliğinin

advertisement
V. Anadolu International Conference in Economics,
May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
Kredi Tayinlamasının Türk Bankacılık Sektöründe Geçerliliğinin Kalman Filtresi
Tekniği ile Test Edilmesi
1
Pınar Karahan , Nilgün Çağlarırmak Uslu
2
Özet
Kredi piyasalarında fon arz edenler ile ödünç alıcılar arasında var olan bilgi asimetrileri, kredi faiz oranları
yükseldiğinde bankaların kredi arzlarını azaltarak kredi tayınlaması yapmalarına neden olabilmektedir.
Bankaların kredi tayınlaması yapması, yüksek faiz ödemeyi kabul eden borçlanıcılara istedikleri kredi
miktarından daha azını kullandırarak ya da kredi taleplerini tamamen reddederek asimetrik bilgi
problemlerinden doğacak zararları minimize etmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla finansal
sistem içerisinde yüksek paya sahip bankacılık sektörünün, finansman ihtiyacı bakımdan banka kredilerine
bağımlı ekonomik kesime kredi kısıtlamasına gitmesinin reel ekonomik aktiviteyi baskılayıcı bir etkiye yol açması
beklenir. Bu çalışmada, üç aylık verilerin kullanıldığı 2002-2016 dönemi için Türkiye’de bankacılık sektöründe
kredi tayınlamasının geçerliliği, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve toplam kredilerin toplam aktiflere
oranı değişkenleri kullanılarak araştırılacaktır. Ampirik analizde, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki
Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen Sınır testi yaklaşımıyla incelendikten sonra, takipteki kredilerin toplam
kredilere oranının toplam kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı üzerindeki etkisinin zaman içerisinde
dinamik olarak incelenmesi amacıyla Kalman Filtresi yöntemi kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kredi Tayınlaması, Asimetrik Enformasyon, Kalman Filtresi.
JEL Sınıflandırması: G21, E44, C32.
1
2
Corresponding Author. Anadolu Üniversitesi, TR, [email protected]
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, TR, [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards