Çevre Politikası - Nurol Teknoloji A.Ş.

advertisement
Çevre Politikası - Nurol Teknoloji A.Ş.
NUROL TEKNOLOJİ A.Ş. olarak;
Şirketimizde çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre
yönetim sistemi oluşturacağımızı,
Bu bağlamda;
- Resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak
ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek sureti ile doğal
çevreyi koruyacağımızı;
- Teknoloji-Ekonomi-Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve
kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynaklarının israfının önlenmesi, atıkların
azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılması şirketimizin ana
prensibi olarak belirleyeceğimizi;
- Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar
doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve
uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik
vereceğimizi,
TAAHHÜT EDERİZ.
1/1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards