Sakarya54.net - Aspen Yapı ve Zemin

advertisement
Sakarya54.net
Türkiye’'e her yeni gün, irili ufaklı 30 civarında deprem
meydana geliyor
Türkiye’de Günde 30 Deprem Meydana Geldiğini Biliyor
Muydunuz?
YAPILARIN SİSMİK SİSTEMLERE İHTİYACI VAR
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye‟de her yeni gün, irili ufaklı 30
civarında deprem meydana geliyor. Uzun zamandır endişe ile beklenen
Marmara depremi, içerisinde Türkiye‟nin de bulunduğu geniş bir coğrafi
bölgede beklenen diğer depremler, dünyanın bu bölgesinin deprem
konusunda “riskli” olarak nitelendirilmesine yol açıyor. Yakın zamanda
Pakistan‟da yaşanan 7.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye coğrafyasında
yaşanacak benzeri bir büyük deprem ihtimaline karşı, “Ne kadar hazırız?”
sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında başta
hastane ve okul gibi binalar olmak üzere, mevcut binaları güçlendirme
noktasında ne kadar önlem alındığı ve inşaat sektöründeki yeni binaların
olası büyük depremlere karşı ne kadar dayanıklı olduğu adeta merak
konusu…
Aspen Yapı ve Zemin A.Ş Genel Müdürü Ertuğrul Gündoğdu
Gelişen Teknoloji, Mimarlık ve Mühendislik Tecrübesi Deprem
Yıkımlarını En Aza İndirir
Konuyla ilgili olarak Aspen Yapı ve Zemin A.Ş Genel Müdürü Ertuğrul
Gündoğdu, “Doğal felaketler nedeniyle meydana gelen yıkımlar ve bu
noktada yaşanan can kayıpları çok üzücü. Gelinen noktada gelişen
teknoloji, mimarlık ve mühendislik tecrübesi ile yapıları depreme karşı
daha güvenli inşa etmek ve bu kayıpları en aza indirmek elimizde. Yapı
sektörüne düşen sorumluluklar kapsmaında Aspen, global işbirliklerine
giderek deprem bölgelerinde kullanılması için Sismik Taşıyıcı Sistemleri
Türkiye yapı sektörüne sunuyor. Konut projelerinde kullanılabileceği gibi
hastane ve okul gibi diğer önemli yapılarda da kullanılabilen sismik taşıyıcı
sistemler ve tavan uygulamaları ile yıkımları ve can kayıplarını önlemek
noktasında önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Zira herkesin bildiği gibi
„deprem değil bina öldürür‟. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve
Sismik Taşıyıcı Sistem ile Tavan Uygulamaları kullanılan yapılar; deprem,
patlama ve benzeri durumlarda sıradan bir yapıya göre çok daha güvenli
olacaktır. Bu sistemler sismik faaliyetlere karşı ekstra dayanıklı olarak
tasarlanıyor ve Uluslararası Bina Standartları‟na (IBC) göre hazırlanıyor”
dedi.
Aspen Yapı ve Zemin A.Ş‟nin portföyünde bulunan sismik taşıyıcı
sistemler, farklı deprem riskleri için ağır ve orta seviye olmak üzere özel
olarak sunuluyor.
http://www.sakarya54.net/haber_detay.asp?haberID=9084
Download