İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE DÖRT HALİFE DÖNEMİ BULMACA

advertisement
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE DÖRT HALİFE DÖNEMİ BULMACA ŞEMASI VE SORULARI
SAĞDAN SOLA
2.
6.
8.
9.
12.
13.
14.
19.
20.
23.
28.
29.
30.
31.
34.
36.
38.
40.
43.
44.
45.
Müslümanların Mekkeli Müşriklerin baskısı sebebiyle ilk göç ettikleri yer
Hz Osman döneminde gerçekleşen ilk deniz savaşı
Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve bir halifeye ihtiyaç olmadığı görüşünü savunan gurup
Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Sasaniler ile yapılan ve sonucunda Medain'in alındığı savaş
Hz Ömer döneminde Suriye'nin fethi sırasında Bizans ile yapılan savaş
Kendi sülalesinden kişileri önemli görevlere getirerek memnuniyetsizliğe ve kargaşaya sebep olan ve ölümü sonrasında devletin halifelik sorunu le karşı karşıya kalmasında etkili olan halife
Hz Ali'nin halifeliğini tanımayan Muaviye'nin halifeliğini ilan etmesi (Halifelik Meselesi) sebebiyle gerçekleşen ve İslam Tarihinde "Hakem Olayı" adı verilen olayın çıkışında etkili olan savaş
Hz. Muhammed'e güvenilir kişiliği sebebiyle verilen lakabı
Hz. Muhammed'in peygamberliğini önceden bildiren rahibin adı
Hz Ebubekir zmanında kitap haline getirilen ve Hz Osman döneminde çoğaltılarak büyük merkezlere gönderilen Müslümanlar açısından kutsal kabul edilen kitap
Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Sasaniler ile yapılan ve sonucunda Irak'ın fethinin geçekleştiği savaş
Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza şehit olduğu savaş
Hz. Muhammed'in ilk eşi ve ilk Müslümanlardan biri olan kişinin adı
Hz Muhammed'in sık sık inzivaya çekilmek için gittiği mağaranın adı
Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferi
Tebük Seferi sonucunda müslüman olan topluluk/devlet
Hz. Muhammed'i himaye altına alan amcasının adı
Hz Ebu Bekir döneminde gerçekleşen Müslüman Araplar ile Sasaniler arasındaki ilk savaş
İranlı müslüman Selman Bin Farisi'nin katkısı ile gerçekleşen ve bir savunma savaşı olan savaş
hendek Savaşına verdiği fikir ile önemli bir katkı sağlayan İranlı Müslüman
İlk dört müslümandan birisi olan ve Hz Muhammed'in Hicret ettiği sırada yanında bulunan; Kuranıkerimi kitap haline getiren kişi
YUKARDAN AŞAĞI
1.
3.
4.
5.
7.
10.
11.
15.
16.
17.
18.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
32.
33.
35.
37.
39.
41.
42.
Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Müslüman Araplar ile Sasaniler arasındaki ilk savaş
Hz Ömer döneminde Mısır'ın fethini gerçekleştiren kişi
Yahudiler ile Müslümanlara arasında ilk çatışma olması bakımından önemli olan fetih
Hz Muhammed'in Mekke'yi terkederek Medine'ye gidişine verilen isim
Mekke'de önemli bir gücü olan ve İslamiyet'e karşı çıkan kabile
İslamiyet'in doğuşu öncesinde İran'da etkin olan inanç
Hz. Muhammmed'in Hicret olayı öncesi Medineliler ile yaptığı görüşmelere verilen isim
Arabistan'ın Hicaz Bölgesinin önemli şehirlerinden birisi
Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer
Yaptığı yenilikler ile İslam Devletinin kurumsallaşmasında etkili olan ve döneminde Hicri Takvimin kullanılmaya başlanan halife
Hz Ebu Bekir döneminde Bizans ile yapılan savaş
Arabistan'ın önemli bölgelerinden birisi
Hz. Muhammed'in sütannesinin adı
Hz. Muhammed'in babasının adı
Medine Şehrinin yerli halkına verilen isim
Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Sasanilerin dağılmasında ve İran'ın fethinin tamamlanmasında etkili olan savaş arasındaki ilk savaş
Müslümanların Doğu Roma (Bizans) ile yaptığı ilk savaş ve kazandığı ilk zafer
Hz. Muhammed'in dedesinin adı
Medine Şehrinin eski adı
İslamiyetin doğuşu öncesinde Arabistanda görülen İbrahim'in diye bilinen inanç
Mekkelilerin Hz Muhammed'in Kabeyi ziyaretine engel olmak istemesi sonucunda gerçekleşen ve görünüşte müslümanların aleyhine olan antlaşma
Arabistan'da çölde yaşayan insanlara verilen isim
Hz. Muhammed'in annesinin adı
Müslümanların birbiri ile yaptığı ilk savaş
Download