Liman İçerisindeki CFS, Muayene ve Tam Tespit Sahalarında Kalan

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Liman İçerisindeki CFS, Muayene ve Tam Tespit
Sahalarında Kalan Konteynerler Hakkında
Mersin Liman İşletmeciliği A.Ş.' İşletmelerinde, konteyner iç dolum, iç
boşaltım, muayene ve tam tespit operasyonlarının gerçekleşmesi
amacıyla tahsis edilmiş sahalara, bu operasyonların gerçekleşmesi için
serilen konteynerlerin ilgili operasyonunun; araç tedarik edilememesi,
gümrük işlemlerinin tamamlanamaması ve benzeri nedenlerden dolayı
yapılamaması diğer müşterilerin hizmet almasına engel olduğu
belirtilmekte olup, sahaya konteyner iç dolum, iç boşaltım, muayene veya
tam tespit operasyonları için serilmiş dolu veya boş konteynerlerin,
operasyonun aynı gün MlP'den kaynaklanmayan sebeplerden dolayı
yapılamaması halinde;
1. ARF talep aşamasında veya daha sonrasında ARF içindeki
konteynerlerin tamamının veya bir kısmının iptal edilmesi veya
daha ileriki bir tarihte yapılmak üzere konteynerin istife geri
alınmasının talep edilmesi durumunda, dolu veya boş konteyner
başına 2 adet liman içi transfer ücreti alınacağı, saat 16.00'a kadar
talep iptali yapılmadığı durumlarda 2 numaralı maddede belirtilen
uygulamanın her gün sonunda tekrarlanacağı,
2. ARF talep aşamasında veya daha sonrasında konteynerin ertesi
gün için sahada tutulmasının talep edilmesi halinde, ilgili saha
içerisinde gerçekleştirilen saha düzenlemesi için dolu veya boş
konteyner başına 1 adet liman içi transfer ücreti alınacağı ifade
edilmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download