Levine EMB Agar (Merck 1.01342) CE

advertisement
Levine EMB Agar (Merck 1.01342)
CE
Eosin Methylene-blue Lactose Agar acc. to Levine
AOAC, BAM, COMPF, SMD ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan
standart mikrobiyolojik analizlerde E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile
Candida albicans 'ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.
Levine EMB Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın.
Bileşim
Peptone 10,0 g/L; Lactose 10,0 g/L; K2HPO4 2,0 g/L; Eosin yellowish 0,4 g/L; Methylene blue 0,065
g/L; Agar-agar 13,5 g/L
Etki şekli
Bileşimdeki boyalar, pek çok Gram pozitif bakterinin gelişimini baskılar. Koagülaz pozitif
stafilokoklar karakteristik renksiz ve toplu iğne başı büyüklüğünde koloni oluşturarak gelişirler ve
bunlara koagülaz testi uygulanabilir. Koliform grup bakteri analizinde yayma ya da sürme ile inoküle
edilen Petri kutuları aerobik olarak 35 oC'da 1-2 gün inkübe edilirken, Candida analizi %10 CO2
atmosferinde yapılır.
Hazırlanması
Dehidre besiyeri, 36,0 g/L olacak şekilde damıtık suda ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15
dakika süre ile sterilize edilir ve 45-50 oC'a soğuduğunda steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür.
Hazırlanmış besiyeri berrak ve kahve-kırmızı renklidir, pH'sı 25 oC'da 7,0±0,2'dir. Candida ile
çalışılacağında otoklav sonrası besiyerine 0,1 mg/L olacak şekilde tetracycline hydrochloride ilave
edilir. Bu koşulda besiyeri rengi mavi olur. Candida analizlerinde inkübasyonun %10 CO2
atmosferinde Anaerocult C ya da Anaerocult C mini) yapılması önerilir.
Dehidre besiyerinin depolanması
15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma
tarihine kadar güvenle kullanılabilir.
1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı
500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 13,8 L (1111 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.
Tanımlama
Koloni görüntüsü
2-3 mm çaplı, metalik yeşil parıltılı,
koyu ve siyah merkezli
4-6 mm çaplı, gri-kahverengi merkezli
Saydam, amber renkli
Renksiz, toplu iğne başı büyüklüğünde
Örümceğimsi ya da tüylü gibi
Maya gibi, yuvarlak ve düz
Mikroorganizma
Escherichia coli
Enterobacter
Salmonella ve Shigella
Koagülaz pozitif stafilokoklar
Candida albicans
Diğer Candida türleri, bazen Nocardia
Kalite Kontrol
Koloni
Mavi Metalik Parlaklık
Escherichia coli ATCC 25922
iyi/ çok iyi
+
+
Escherichia coli ATCC 11775
iyi/ çok iyi
+
+
Escherichia coli 194
iyi/ çok iyi
+
+
Enterobacter cloacae ATCC 13047
iyi/ çok iyi soluk
−
Shigella sonnei ATCC 11060
iyi/ çok iyi
−
−
Salmonella typhimurium ATCC 14028 iyi/ çok iyi
−
−
Proteus mirabilis ATCC 14273
iyi/ çok iyi
−
−
zayıf
−
−
Staphylococcus aureus
Test mikroorganizmaları
Gelişme
Ürün Bilgileri
Ürün Adı
Merck Kat. No. Ambalaj
Levine EMB Agar
1.01342.0500
500 g
*
Anaerobic jar
1.16387.0001
1 adet
*
Anaeroclip
1.14226.0001
25 adet
*
Anaerocult C
1.16275.0001
10 adet
*
Anaerocult C mini
1.13682.0001
25 adet
*
Petri Sepeti
1.07040.0001
1 adet
*
Tetracycline hydrochloride
*
: Candida analizi için gereklidir.
Kaynaklar
American Public Health Association, American Water Works
Association and Water Pollution Control Federation: Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th
ed., Washington 1998.
Levine, M.: Differentiation of E. coli and A. aerogenes on a
simplified eosin-methylene blue agar. - J. Infect. Dis., 23; 43-47
(1918).
Levine, M.: Bacteria fermenting lactose and the significance in
water analysis. - Bull., 62; Iowa State College Engr. Exp.
Station (1921).
Menolasino, N.I., Grieves, B., a Payne, P.: Isolation and
Escherichia coli ATCC 11775
Identification of coagulase-positive staphylococci on Levine's
eosin-methylene blue agar. - J. Lab. Clin. Med., 56 (6); 908-910 (1960).
Vogel, R.A., a. Moses, M.R.: Welds method for the rapid identification of Candida albicans in clinical
materials. - Am. J. Clin. Path., 28 (1); 103-106 (1957).
Weld, J.T.: Candida albicans. Rapid identification in pure cultures with carbon dioxide on modified
eosin-methylene blue medium. - Arch. Dermat. Syph., 66; 691-694 (1952).
Weld, J.T.: Candida albicans. Rapid identification in cultures made directly from human materials. Arch. Dermat. Syph., 67 (5); 473-478 (1953). United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial
Limit Tests", 1985.
Download