Ne projesi yapıyorsunuz

advertisement
ESCHERICHIA COLI ADLI BAKTERİDE
BİTKİSEL NİŞASTA ÜRETİMİ
ve
BU ÜRETİM MEKANİZMASININ MATEMATİKSEL MODELLEMESİ
SİMULASYONU
MIT’nin her yıl Kasım ayında düzenlediği iGEM (Uluslararası Genetik Sistem Mühendisliği)
yarışması için İstanbul takımı olarak Escherichia coli adlı bakteride bitkisel nişasta üretimi ve
bu üretim mekanizmasının matematiksel modellemesi, simulasyonu konulu proje üzerinde
çalıştık.
Farklı lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin, disiplinlerarası çalışma gerektiren
projelerde yer almaları, bilimsel bakış açısı geliştirmeleri adına oldukça önemli. iGEM proje
konusu belirlenmeden önce yaptığımız araştırmalarla bu bakış açısını geliştirdiğimizi
düşünüyoruz.
Canan Has
Pınar Zeynep Fırat
Oğuzhan Atay
İdil Ünverdi
Zehra Turgut
Mert Arpacıoğlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bilgisayar Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
BiyoKimya
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Princeton Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Yaz araştırma programını neden tercih ettiniz ve program hakkında neler düşünüyorsunuz?
Aslında bu yaz zorunlu stajımı yapmam gerekiyordu. Ancak ileride yüksek lisans yapmak
istediğim ve de bu proje uluslararası bir organizasyon olduğu için stajı bir sonraki yaza
erteledim. Ayrıca takım halinde çalışıp, yeni buluşlar yapmayı seviyorum. Üniversitem
tarafından böyle bir projeye seçilmek ve çok değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde
çalışmak beni onurlandırıyor. Bu program sayesinde nasıl proje yapılması gerektiğini
öğrenerek, ileride akademik çalışmalarımız için deneyim kazanmış olacağız.
Zehra Turgut
Koç Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Download