Herkül (Hercules / Iraklis) Millas 1940 yılında Ankara`da doğdu

advertisement
Özgeçmiş
Herkül (Hercules / Iraklis) Millas 1940 yılında Ankara’da doğdu ancak 1971 yılına kadar
İstanbul'da yaşadı. Feriköy Rum ilkokulunu bitirdikten sonra, orta, lise ve üniversiteyi Robert
College'de (bugün Boğaziçi Üniversitesi) okudu ve inşaat mühendisi oldu. Gençliğinde
atletizmde Türkiye 100 metre birincisi oldu (1962), Türkiye İşçi Partisine katıldı (1962),
askerliğini Muş'ta çavuş olarak yaptı ve 1968-1970 yıllarında Aliağa Rafinerisi'nde mühendis
olarak çalıştı.
12 Mart’tan (1971) sonra Atina’ya yerleşen HM on beş yıl mühendis olarak Yunanistan, Bahrein,
Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan'da çalıştı. Bu yıllarda Türkçe'den ve Yunanca'dan
karşılıklı çeviriler yaptı. Seferis, Kavafis, Elitis, Ritsos, Gatsos, Venezis, Galanaki, Yunus Emre,
Can Yücel vb. gibi şiir ve roman çeviri kitapları yirmiden çoktur. Ayrıca edebiyat alanında
araştırmaları çeşitli dergilerde yayınlandı.
1986 yılında kendini emekliye ayırdı ve çeşitli kültürel etkinliklerde bulundu. 1990-1994
yıllarında Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
bölümünün kuruluşunda çalıştı ve dil ve edebiyat dersleri verdi. Bu yıllarda Siyasal Bilgilerde
siyaset bilimi dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı (1998). 1992 yılında Abdi İpekçi
Barış (özel) Ödülü'nü aldı, 1996'da Atina'da Çevirmenler Derneğince ödüllendirildi ve 2001
yılında ödüllendirilen Greek-Turkish Forum’un üyesi olarak yeniden A. İpekçi ödülü aldı. 2004
yılında Yunan Yazarlar Birliğinin Dido Sotiriu ödülünü, 2005 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin
Düşünce ve İfade Özgülüğü ödülünü aldı. 2011 yılında Öteki Kasaba adlı belgesel Selanik Film
festivalinde seyirci ödülünü kazandı.
HM’nin tarih yazımı, siyaset bilimi, edebiyat, dil, kimlik ve Türk-Yunan ilişkileri konusunda
çalışmaları vardır. Doktora çalışması ulusal kimlikler ile Türk ve Yunan romanları alanındadır.
Temel ilgi alanı iki ülke arasındaki algılamalar ve imajlardır. Bu alandaki yazıları İngiltere,
Fransa, Almanya gibi ülkelerde yayınlanmıştır. On bir telif kitabı Türkiye ve Yunanistan’da
yayınlanmıştır. Yüz elliyi aşkın yazısı ve on farklı ülkede sunduğu yirmi beşten çok kongre
bildirileri vardır. Yunanistan ve Türkiye gazetelerinde yazıları yayınlanmıştır. 2002 yılından beri
yazıları Zaman gazetesinde yayınlanmaktadır. Yönetmen N. Dinç’le birlikte hazırladığı Öteki
Kasaba
belgeseli 2011 yılında Selanik Film Festivalinde birinci ödüle layık görülmüştür.
H.M. Evy ile evlidir ve iki oğulları vardır. 1999-2008 yıllarında Makedonya (Selanik), Ege
(Rodos) ve Atina üniversitelerinde Türkçe, Türk edebiyatı ve Türkiye siyaset tarihi ve edebiyatı
dersleri vermiştir. 2009-2010 ders yılında Işık ve Bilgi Üniversitelerinde misafir okutmandı.
1/3
Özgeçmiş
Bazı kitapları:
- Tencere Dibin Kara, Türk Yunan İlişkilerine bir Önsöz, İstanbul: Amaç, 1989; (ve 2.Baskısı) Tü
rk Yunan İlişkilerine bir Önsöz
, İstanbul: Kavram, 1995.
- Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul: İletişim, 1994.
- Ayvalık ve Venezis, Yunan Edebiyatında Türk İmajı, İstanbul, İletişim, 1998.
- Türk Romanı ve ‘Öteki - Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, İstanbul: Sabancı, 2000.
- İkones Elinon ke Turkon (Türk ve Yunanlıların İmajları), Atina, Alaksandria, 2001.
- Do’s and Don’t’s for Better Greek-Turkish Relations, Athens: Papazissis, 2002. (Türkçe ve
Yunanca’ya da çevrilmiştir).
- Geçmişten Bugüne Yunanlılar, Dil, Din ve Kimlikleri, İstanbul, İletişim, 2003.
- The Imagined Other as National Identity – Greeks and Turks, İnternet yayını, 2004
www.stgp.org
- Türk ve Yunan Romanlarında Öteki ve Kimlik, İstanbul, İletişim, 2005.
2/3
Özgeçmiş
- Çağdaş Yunan Edebiyatı – Ozanlar, yazarlar, söyleşileri, çevirileri, İstanbul, Dünya Yayınevi,
2005.
- Katalogos koinon Ellinikon kai Tourkikon Lekseon, Ekfraseon kai Paroimion (Ortak Yunanca
Türkçe Sözcükler, Deyimler ve Atasözleri
), Atina, Papazisiz, 2008
- Türkçe Kitabımız, Batı Trakya’nın Edebiyatı, Gazete ve Dergi Metinleri, (ortak çalışma), Atina,
Pem Çalışmaları, 2008.
- Zamandan Bir Ses, (Gazete köşe yazıları), İstanbul, Kitap Yayınevi, 2009.
- Sözde Masum Milliyetçilik edit., İstanbul, Kitap Yayınevi, 2010.
***
3/3
Download