Kırmızı Figürlü Atina Vazoları Yunan Vazoları

advertisement
Kırmızı Figürlü Atina Vazoları
Yunan Vazoları, arkeoloji, mitoloji ve sanat tutkunları kadar, antik dönemi anlamak isteyen
okurlar için de en önemli bilgi kaynağıdır.
Kırmızı figür tekniği, M.Ö. 530'larda Atina'da, siyah figür tekniğinin görkemli günlerini geride
bıraktığı ve batıdaki kolonilerden Ionai'ya kadar Yunan dünyasının önemli resim okullarının
ortaya çıktığı bir dönemde icat edildi ve resim sanatına yeniden hayat verdi.
Vazoların üzerindeki sahnelerin sunduğu tarihsel, toplumsal ve mitolojik bilgilerin derlenmesi ve
ünlü sanatçıların eserlerinin niteliğinin açıklanması kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu
dönemden günümüze kadar vazolar, sundukları güvenilir tarihlendirme sayesinde, Klasik dışı
kültürler için tarihsel kanıtlar sağladığı gibi, dönemin ticari faaliyetleri ve toplumsal yaşamı
hakkında da fikir vermekte, antik dönemi anlamada yol göstermektedir.
Kırmızı Figürlü Atina Vazoları
Download