yunanistanda işçi çalıştırma

advertisement
YUNANİSTANDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
1-Yunanistan’da Türk işçisi çalıştırmak isteyen bir şirketin yapması gereken işlemler
aşağıda sıralanmaktadır:
Öncelikle, Yunanistan ‘da Türk işçisi çalıştıracak şirket tarafından düzenlenecek
sorumluluk beyani niteliğindeki bir yazı ile birlikte Türkiye‘deki Yunanistan
Başkonsolosluğu’na müracaat edilerek ve çalışma vizesi talebinde bulunulması
gerekmektedir.
Yunanistan’da çalışacak işci Yunanistan Başkonsolosluğundan alacağı çalışma vizesi
ile Yunanistan’a geldikten sonra, pasaportunda çalışma vizesi olacağından ikamet
tezkeresi ve çalışma izni için çalıştırılacak şirket tarafından düzenlenecek bir yazı ile
birlikte ikamet tezkeresi için mukim olduğu belediyeye, çalışma izni için ise Atina
Valiligi Çalışma Müdürlüğü’ne müracat edecektir.
Konuya ilişkin olarak daha geniş bilgi edinmek üzere şirket yetkililerinin Yunanistan
Atina Yabancılar ve Göçmenler Dairesi (Theatrou-6 Omonia/Athens Tel: 0030-210324 53 39 ve Atina Valiliği Çalışma Müdürlüğü (Peiraios 40, 101 82 Athina Tel: 0030210- 529 50 01, Fax: 0030-210- 529 53 68) ile doğrudan temasa geçmeleri mümkün
bulunmaktadır.
2-Yunanistan’da Türk işçisi çalıştırmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ile yapıldığı gibi
bir anlaşma ve sosyal güvenliklerine ilişkin bir mutabakat bulunmamaktadır. Bu
itibarla, Yunanistan’da çalışan işçinin milliyetine bakılmaksızın sosyal güvenlik
primlerinin Yunanistan’da Yunan yasalarına göre yatırılması gerekmektedir.
3-Çalışmak üzere getirilen işçilerin çalışacağı işi resmi olarak üstlenen firma, yapılan
ticari faaliyet için kurumlar vergisi ödemek durumundadır.
4-Bu itibarla bir işin üstlenilebilmesi ile Türk işçisi çalıştırılabilmesi için bir Yunan
firması ile işbirliği yapılmasında ve formalitelerin o firma üzerinden aşılmasında
zorunluluk görülmekte isede özellikle sıradan işçiler için izin alınmasının güç
olduğunun bilinmesinde fayda bulunmaktadır.
Download