Kardiyovasküler Dayanıklılık File

advertisement
Doç. Dr. Ferda GÜRSEL
Kardiovasküler Uygunluk ile ilgili
gerçekler

İyi bir Kardiovasküler
Uygunluk iyi bir kalp ve
sağlıklı damarlara ihtiyaç
duyar.


Güçlü ve büyük kalp daha
fazla kan pompalar.
Dinlenik KAH 70-80 dir.
Sporcuda ise KAH 50
F.GURSEL-2013
DİNLENİK KAH VE FU
Dİnlenik KAH azalır,
çünkü kalp güçlenir
KAH 90
80
70
60
50
DÜŞÜK
YÜKSEK
FU
F.GURSEL-2013
Kardiovasküler Uygunluk ile ilgili
gerçekler

İyi bir
kardiovasküler
sistem iyi bir
damar sisteme
ihtiyaç duyar.

Kan arterlerden
kapillere ve
venlere akar.Venler
kirli kan taşır.
F.GURSEL-2013
Kardiovascular Sistem
•
Kan Dolaşımı
Akciğerlerde
temizlenen kan sol
kulakçığa gelir.
Sol karıncıktan tüm vücuda dağılır
Kirlenen kan sağ kulakçığa gelir
Sağ karıncıktan akciğerlere gider
F.GURSEL-2013
Kardiovasküler Uygunluk ile ilgili
gerçekler

İyi bir kardiovasküler sistem

İyi bir solunum sistemi ve dinamik kana gereksinim
duyar.


Oksijen taşınması
İyi bir kas dokuya gereksinim duyar
(Oksijen kullanma yeteneği)
 Fiziksel etkinlik sırasında kas dokularına oksijen yollanır.
 FE kas dokuları değiştirir. Kaslar çok daha etkin oksijen
kullanmaya uygun hale getirilir.
F.GURSEL-2013
Kardiovasküler Uygunluğun Sağlık
Yararları



Kalp hastalıkları riski
azalır.
Erken ölüm önlenir.
Aşırı şişmanlık riskini
azaltır. (Aerobik etk).

F.GURSEL-2013
Şişman insanlar
kendisinin fit
olmayacağını düşünür.
Oysa artık şişman
insanlarda Krdvsklr
uygunluğu
yapılandırabiliyor.
Kardiovasküler Uygunluğun Sağlık
Yararları


İyi krdvsklr uygunluk kişinin kendini iyi
hissetmesine yardımcı olur.
Kalıtım krdvsklr yapıyı etkiler.

Araştırma….

15-20 haftalık FE sonrası bazıların çok etkilendikleri
bazılarının ise az etkilendikleri tespit edilirken, hiç
etkilenmeyenine rastlanmamış.
F.GURSEL-2013
FIT Formülü Kardiovascular FU için
3-6x haftada
KAH hedef alanda
En az 20 dk
F.GURSEL-2013
HEDEF ALAN:KAV FU
ÇOK FAZLA
FU
FU İÇİN EŞİK
HAREKETSİZLİK
HEDEF ALAN
F: 3-6x Haftada
I: 40-85% KAH reservi
55-90% Max KAH
T: 20-30 DK
F.GURSEL-2013
Maximum KAH and Yaşlanma
Maksimum KAH = 208 – (O.7X yaş)
HR
Örnek: 22 yas:
200
190
180
170
160
Max KAH= 208 – (.7 x22)
= 208 – 15.4
= 193
20
30
40
YAŞ
F.GURSEL-2013
50
60
Çalışma KAH
(ÖRNEK: 22 yaşında biri/ dinlenik KAH 68)
Mak KAH - Dinl KAH= KAH Reserve (KAHR)
193
- 68
= 125
40% of KAH
85% of KAH
= 50=(125X.40)
= 106= (125X.85)
Alt Limit = 50 + Dinlenik KAH (68) = 118
Üst limit = 106 + Dinlenik(68) = 174
F.GURSEL-2013
KAH Reserve Metod
(ÖRNEK: 22 yaşında biri/ dinlenik KAH 68)
193
MAK
ÇALIŞMA
HIZI
=
KAH
125
bpm
85%
HEDEF ALAN
40%
DİNL
68
0
F.GURSEL-2013
KAH Hedef Alanı
KAH
ÜST LIMIT
174
118
EŞİK
SÜRE
Note: Bu alan oldukça geniş. Çok daha özel olabilir
F.GURSEL-2013
KAH RESERVE FU
FU Seviyesi
Düşük
Sıklık
3
Yoğunluk(%KAHR) 40-50
Süre(dk)
10-30
Orta
İyi
3-4
50-60
20-40
5
60-85
30-60
Eğer kişi düşük FU’ya sahipse, onlar
düşük yoğunlukta çalışmalılar
F.GURSEL-2013
KAH RESERVE ALANI
KAH179
130
118
EŞİK
SÜRE
Bu aralık kişinin FU seviyesi düşük kabul edilerek
F.GURSEL-2013
hesaplandı.
50%
40%
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards