Ders Adı: İşletim Sistemleri Bölüm/Program/ABD Bilişim Sistemleri

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
İşletim Sistemleri
Bölüm/Program/ABD
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kredi:
4
Yıl-Dönem:
3/5
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
[email protected]
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3
U 0
L 0
K 4
Ders Kodu:
BSM 3001
Ders Düzeyi:
Lisans
Zorunlu/Seçmeli:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Gösterip Yaptırma
Ders Amaçları: Bu ders öğrencileri genel olarak işletim sistemi kavramı, işletim sistemini oluşturan bileşenler, kullanılan işletim
sistemi türleri, güvenlik, koruma ve ağ yönetimi kavramları konularında bilgilendirmeyi amaçlar.
Ders İçeriği: Temel işletim sistemi kavramları, işletim sistemi-donanım ilişkisi, Giriş/Çıkış sistemi yöntimi, görevler, iş parçacıkları,
zaman uyumlama yöntemleri, bellek yönetimi, kütük yönetimi, yedekleme yöntemleri, TCP/IP ağ altyapısı, iletişim, socket
programlama, işletim sistemleri güvenliği
I. Hafta
Temel İşletim Sistemi Kavramları
II. Hafta
İşletim Sistemi Donanım İlişkisi
III. Hafta
Giriş/Çıkış Sistemi Yönetimi
IV. Hafta
Görevler, Görev Kuyrukları, Görev Anahtarlama
V. Hafta
Görev Yönetimi, fork(), exec() Çağrıları, İş Parçacıkları
VI. Hafta
Zaman Uyumlama Yöntemleri, pipe() Çağrısı
VII. Hafta
İlkel Bellek Yönetim Yöntemleri, Sayfalı Bellek Yönetimi
VIII. Hafta
Görüntü Bellek Yönetimi, Kesimli Bellek Yönetimi
IX. Hafta
Ara Sınav
X. Hafta
Kütük/Kılavuz Kavramı, İlkel Kütük Yönetim Yöntemleri, MS-DOS FAT
XI. Hafta
Kütük Yönetim Sistemi, Yedekleme Yöntemleri, RAIS Sistemleri
XII. Hafta
TCP/IP Ağ Yapısı
XIII. Hafta
Bağlantı Temelli ve Bağlantısız İletişim, Socket Programlama
XIV. Hafta
İşletim Sistem Güvenliğine Giriş, Zararlı Yazılımlar, Korunma Yöntemleri
Beklenen Öğrenme Kazanımları:

İşletim sistemlerinin yapısı ve işleyişini anlamak.

Dosya sistemleri ve bellek yönetimini kavramak.

Farklı işletim sistemlerini karşılaştırabilmek.

Açık kaynak kodlu yazılım ve işletim sistemlerini tanıma ve amaçlarını kavrayabilmek.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%30), Yarıyıl Sonu Sınavı (% 40), Ödevler (%30)
Ders Kitabı: İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama, Mutlu Avcı, Buse Melis Özyıldırım, Onur Ülgen, Karahan Kitabevi, 2012.
Önerilen Kaynaklar:

Bilgisayar İşletim Sistemleri, Ali Saatçi, Bıçaklar Yayınevi, Ankara, 2003.

Modern Operating Systems (MOS), Andrew Tanenbaum, 3rd Ed., Prentice Hall.
Ön/Yan Koşulları: Yok
Download