proje ofisi - WYG Türkiye

advertisement
PROJE OFİSİ
www.wyg.com.tr
Nisan 2014 / SAYI 27
WYG TÜRKİYE ZİÇEV İÇİN KOŞUYOR!
2 Mart 2014’de 9′ncusu yapılan ve 36 ülkeden 1100 yabancı,
4 bin 985 kişinin katıldığı Runtalya Maratonunda yer alan
WYG Türkiye, yine kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında
destek verdiği Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve
Koruma Vakfı için koştu. Maratonu erkeklerde Bulgar Mustafa
Şaban, kadınlarda ise Moldovalı Svetlana Sepelava birinci olarak
tamamladı. Koşuyu tamamlayan bütün personel adına ZİÇEV’e
(Zihinsel Engelli Çocukları
Koruma ve Destekleme Vakfı)
WYG olarak bağışta bulunuldu. WYG Grup Bölge Direktörü
Levent Erkan, koşuyu başarıyla tamamlayan ekibimizin adına
bağış makbuzunu vakıf yetkililerine teslim etmek üzere ZİÇEV’e
yine keyifli bir ziyarette bulundu.
ZİÇEV’e devamlı destek vermek hedefiyle, bir sonraki koşumuz
olan 27 Nisan 2014’deki Bodrum Global Run’da ZİÇEV’e bağışların
arttırılması hedefiyle şimdiden çalışmalara başlanıldı.
WYG Türkiye,PMI tarafından ‘Global
Registered Education Provider’
olarak akredite edilmiştir.
TÜRKİYE’DE “SOSYAL İÇERME VE İSTİHDAM” KONFERANSI
Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından WYG Türkiye desteğiyle yürütülen
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” kapsamında,
11 Mart 2014 Salı günü Ankara Hilton Otel’inde “Türkiye’de Sosyal İçerme ve
İstihdam” konferansı gerçekleştirildi. Konferansa ÇSGB ve AB Türkiye Delegasyonu
temsilcilerinin yanı sıra, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, başta
engelli ve Roman dernekleri olmak üzere STK temsilcileri, akademisyenler ve basın
mensupları katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
Kamran Kuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati ve ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Erhan
Batur gerçekleştirdi.
Açılış konuşmalarının ardından gazeteci Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünde ”Türkiye’de Sosyal İçerme Kavramı
ve Başarı Hikâyeleri” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner
Demir ve ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi AB uzmanı Hülya Tekin’in yanı sıra Roman aktivistler Sıfır Ayrımcılık Derneği
Başkanı Elmas Arus, eğitim Geliştirme ve Küresel ayrımcılıkla Mücadele derneği başkanı Bahattin Turnalı, engelli yazar
ve kamu görevlisi Arzu Taşçı ve girişimci Güzin Demirci katıldı.
Konferansın öğleden sonraki bölümünde gerçekleştirilen “Türkiye’de Sosyal İçerme Uygulamaları” panelinde ise Yerel
Yönetim ve Yoksulluk Uzmanı Fikret Toksöz moderatörlük yaptı. Panele katılan akademisyenler Prof. Dr. Didem Evci,
Prof. Fikret Adaman ve Nurcan Ünsal tarafından sosyal dışlanmanı ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları tartışıldı.
Panelistlerden İKG Hibe ve Tanıtım Projesi Takım Lideri Judit Juhasz, ülkesi Macaristan’da sosyal içermeye dair yapılan
uygulamalardan örnekler verdi. ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi AB Uzmanı İpek Kantarcı ise uygulanacak
projeler ve sağlanacak hibeler hakkında bilgi verdi.
Panel bitiminde, katılımcıların konuyla ilgili soruları yanıtlandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından konferans sona erdi.
creative minds safe hands
GELECEĞİN KAN BAĞIŞÇILARININ KAZANIMI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında etkin
bir koordinasyon kurulmasına katkı sağlaması ve gönüllü kan bağışı kapsamında
öğrenciler arasında davranış geliştirmek için ilgili tarafların kapasitesinin artırılması
amacıyla geliştirilen “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Yardım
Projesi”, 26 Şubat 2014 tarihinde başlamıştır.
WYG Türkiye, WYG International, GIZ and Health Focus Konsorsiyumu tarafından
uygulanacak söz konusu proje ile güvenilir kan tedarikinde problemleri önlenerek
halk sağlığının gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.81 ilde ve Türkiye
çapında 500 pilot okulda uygulanacak olan projenin süresi 24 ay olup, hedef kitlesi
öğrenciler, ebeveynler, okul İdarecileri ve öğretmenler, T.C. MEB, T.C. SB ve Türk
Kızılayı ilgili çalışanları ile İlgili idari birim çalışanlarıdır.
Proje başlangıç süresinin ilk faaliyeti olan iki günlük “Proje Uygulama Çalıştayı” 24-25 Mart 2014 tarihlerinde Ankara
Bilkent Otel’de gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak yararlanıcı kurumlardan temsilcilerin katılımıyla gerçektirilen çalıştayın
hedefi, ilgili tüm birimlerin katılımıyla projenin uygulamasına ilişkin görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda faaliyetler
ve çıktılara ilişkin ortak bir anlayışta birleşmeyi sağlamak oldu.
VABPRO ŞEHİR EŞLEŞTİRME PROGRAMI
VABPRO Şehir Eşleştirme Programı Kapsamındaki Başvurular Değerlendirilerek AB
Ülkelerinden Seçilen İllere Sonuçlar İletildi.
“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” kapsamında
gerçekleştirilen Şehir Eşleştirme Programının ikinci aşaması 11 Aralık 2013 tarihi
itibariyle başlamıştır. Pilot valiliklerin AB üye ülkelerindeki muadil kurumları ile AB
müktesebatının yerel uygulamalarına yönelik ortaklıklar kurmalarının hedeflendiği
Şehir Eşleştirme Programının birinci aşamasında pilot valilikler tarafından hazırlanmış
olan Bilgi Formları doldurularak Avrupa Birliği Bakanlığı’na iletilmiştir.
Programın ikinci aşaması tamamlanmış ve AB üyesi ülkelerden başvuran kentler ilgili başvuru kriterleri kapsamında
değerlendirilerek sonuçlar katılımcılara iletilmiştir
Üçüncü aşama olan , 14-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara’da AB ülkelerinden seçilen katılımcılarla Türkiye’den
VABpro kapsamında 20 pilot ilin katıldığı Şehir Eşleştirme Konferansı da başarılı bir şekilde gerçekleşti.
Program kapsamında dördüncü aşamada eşleşen kurumlar karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek ve AB
müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik ortak faaliyetler yürütecekler.
İstanbul Proje Yönetim Derneği (İPYD, www.ipyd.org) tarafından geleneksel
olarak her sene düzenlenen Dinamikler Proje Yönetim Kongresi’nin 15.si 11-12
Nisan 2014’te, Maslak Sheraton Otel İstanbul’da gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını ülkemizin saygın derneklerinden biri olan KALDER Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Doğan’ın yanısıra, dünyaca ilgi uyandıran iş
danışmanı ve “TED Talk” katılımcısı, İsrailli orkestra şefi Sayın Itay Talgam
yaptığı kongrenin bu seneki teması “Geleceğimiz Projeler / Projects are our
Future.” idi.
WYG Grup Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinden sorumlu Bölge Genel Müdürü Sayın Levent Erkan, İPYD
Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitmen Sayın Ahmet Taşpınar tarafından yönetilen “Program Yönetimi” başlıklı panelde
TAİ TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de Program Yöneticisi Sayın B. Fırat Dengiz ile birlikte panelist
olarak yer aldı.
BASINDA WYG
WYG Türkiye’yi Sosyal
Medyadan Takip Edin!
Ekonometri Mart - Nisan 2013 Ekonometri Mayıs - Haziran 2013 Ekonometri Temmuz - Ağustos 2013 Ekonometri Eylül - Ekim 2013
Ekonometri Kasım - Aralık 2013
iletişim :
WYG Türkiye
Mustafa Kemal Mahallesi, MKM İş Merkezi, 2127. Sokak, No 38/7, Çankaya, Ankara 06520, Türkiye
Tel : + 90 312 219 77 55
Faks : + 90 312 219 77 56
E-posta : info @w yg . co m. tr
www.wyg.com.tr
Ekonometri Mart - Nisan 2014
creative minds safe hands
DİNAMİKLER 2014
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards