İnsan Nedir? - Çukurova İlim Vakfı

advertisement
İnsan Nedir? Nasıl Mutlu Olur?
Doç.Dr. Seyyid Irmak
Çukurova İlim Vakfı
İNSAN NEDİR?
İnsanın bilimsel adı Homo sapiens. Yani düşünen
adam!
“Her şeyin yargıcı, yeryüzünün
aptal kurdu, yanılmaların gerçek
çirkefine sahip, evrenin onuru ve
bilmecesidir.”
Pascal
“insan, insanın kurdudur (home
homini
lupus).
Çünkü,
o,
doğuştan kötüdür. Üstelik o, yalnız
kötü değil, kirli nankör ve kâfirdir”
Hobbes
“İnsan felsefeler ve şiirler üreten
bir hayvandır.”
Hypolite Taine
“İnsan iki ayaklı, tüysüz bir
hayvandır.”
Aristotales
“Gölge etme
başka ihsan
istemem”
İnsan nedir?
Yaratıcı’nın en muhteşem eseri mi,
yoksa daha yaratılışın ilk gününde,
cennetten kovulan, kolayca şeytana
uyabilen günahkâr bir mahluk mu?
Düşünen ve akıllı bir canlı mı, yoksa
ezbere
yaşayan,
ezberini
hiç
sorgulamayan, bildiğinden, inandığından
hiç şaşmayan sabit fikirli bir mahlûk
mu?
Evet, insan nedir?
İnsan, Yüce Yaratıcının en mükemmel, en
muhteşem ve en güzel eseridir.
“Biz insanı en güzel bir surette yarattık.”
Tin: 4
i
Yüce Yaratıcı her canlıya ruhuna münasip bir beden
vermiştir.
“Allah Adem’i topraktan var etti; sonra ona ‘ol’
dedi, O da oluverdi.” (Ali İmran:59)
“Sizi bir çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen
O’ dur.” (En’am:2)
“Doğrusu Biz onları, cıvık-yapışkan bir çamurdan
yarattık.” (Saffat:11)
“Hani Rabbin meleklere demişti ki: “ Ben kupkuru
bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan
yaratacağım, Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan
üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye
kapanın”
(Hicr:28-31)
“Allah Adem’i yeryüzünün her tarafından alınan
toprak örneklerinin birleşiminden yaratmıştır.”
(Ebu Davut, Sünnet:16,Tirmizi:2)
İnsanın dünyada yaratılışı
bir mucizesidir
Ve dedik ki: “Âdem! Eşinle birlikte cennete yerleşin,
oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol
yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle
yaparsanız nefsine zulmedenlerden olursunuz.”
(Araf:19-21)
Biz de: “Haydi, dedik, birbirinize düşman
olarak yeryüzüne inin! Siz orada belirli bir süre
ikamet edip yararlanacaksınız.”
(Bakara:35-36)
İnsan bu dünyada nazik ve nazenin
bir çocuğa benzer.
Sözler
İnsan, şu kainat ağacının en son ve en
cemiyetli meyvesidir.
Her türün, her nevin bir Adem babası vardır.
Kromozom
sayısı:44
Kromozom
sayısı:46
Kromozom
sayısı:48
Aynı kromozom sayısına sahip
olma iki canlının birbirine
benzemesini gerektirmez. Canlıların
benzerliği, farklılık ve gelişmişlik
kromozom sayısına değil DNA'daki
bazı dizilişlere bağlıdır.
Bir insanın tek bir DNA
molekülünde 1.000.000 sayfa
bilgi depolanmıştır.
Bilgisayarların işlem hızı
yaklaşık saniyede 10 milyar.
İnsan beyninin işlem hızı
saniyede 20 kantrilyon.
Bilgisayarların aksine insan
beyninin belleği dolmaz
hatta öğrendikçe daha da
genişler.
İnsan nasıl mutlu olur?
İnsan nasıl mutlu ?
Mutlu olmak için çok şeye gerek
yok. Gözün görsün kalbin
anlasın yeter.
Güzel gören, güzel düşünür.
Güzel düşünen hayatından lezzet alır.
Bediüzzaman
İnsan nasıl mutlu olur ?
Her şey kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır!
“Biz insanları ve cinleri yalnız bize ibadet
etsinler diye yarattık.”
Zariyat:56
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül
etmek için gönderilmiştir.
Dua eden adam bilir ki birisi var. Onun derdini ve
ihtiyaçlarını bilir.
İnsan bu dünyadaki görevini itmam ettikten sonra
tekrar vatan-ı aslisi olana cennete konulacaktır.
TEŞEKKÜRLER
Çukurova İlim Vakfı
Doç.Dr. Seyyid Irmak: 05056543404
Download