İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel

advertisement
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2. Hemşireler Haftası Günleri
Konu: REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ VE REHABİLİTASYON HASTASI
BAKIMI ÇALIŞTAYI
Tarih : 12 Mayıs 2014
Yer : İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
Adres: Bahçelievler Devlet Hastanesi içi D Blok 4.Kat
90:30-10:00: Açılış
Hatice Gümüş (İstanbul FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü)
Prof. Dr. Belgin Erhan (İstanbul FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici,
Başhekim)
Doç. Dr. İlknur Aktaş (İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri)
I.
Oturum: Rehabilitasyon ve Hemşirelik
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Koyuncu (İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı)
10:00-10:20
Hemşirenin Rehabilitasyon Ekibindeki Rolü
Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon
10:20- 10:50 Rehabilitasyon Hastası ve Ailesinin Eğitimlerinde, Taburculuk Süreci ve
Hastanın Sosyal Hayata Hazırlanmasında Hemşirelik
Hemşire Nigar Çapkın
10:50-11:20
Hastane Dışı Süreçte Rehabilitasyon Hemşireliği
Hemşire Mediha Gürgöze
11:20-11:40
KAHVE ARASI
II.
Oturum: Sekonder Komplikasyonlarda Hemşirelik Bakımı
Oturum başkanı: Doç.Dr.Nurdan Paker (İstanbul FTR EAH Eğitim Görevlisi)
11:40-12:10
Bası Yaralarından Korunma ve Tedavisinde hemşirenin önemi
Op. Dr. Selahattin Yaman
12:10 -12:30 Mesane Barsak Eğitimi ve TAK Uygulamasında Hemşirelik
Hemşire Dilber Akbaş
12:30- 13:00 “Geri dönmek Üzere” Fotoğraf Sergisi
Burak Şenbak-EFIAP (IFSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Eğitmen)
13:00-14:00
ÖĞLEN YEMEĞİ
14:00-14:30
Ürodinami Hemşireliği
Ürodinami Hemşiresi Nilgün Tekin
14:30-16:00 III .Oturum Hasta Başı Uygulamalı Çalıştayı: Rehabilitasyon Hastası
Bakımı
Moderatörler
Prof. Dr. Belgin Erhan, Doç. Dr. Berrin Gündüz, Hemşire Teslime Çiçek, Hemşire Seher
Başarır
Eğitmenler
Hemşire Aynur Korkmaz: Pozisyonlama ve Transfer
Hemşire Çilem Çiçek: Vücut Bakımı ve Hijyen
Hemşire Nevin Kasarcı: Bası Yaraları
Hemşire Dilber Akbaş: Barsak, Mesane Eğitimi ve TAK( temiz aralıklı kateterizasyon)
uygulamaları
Hemşire İlknur İlhan: Otonomik Difonksiyonlar (otonom disrefleksi, ortostatik
hipotansiyon)
Download