Gerçekten çok güzel bir çalışma... Çok ayrıntılı ele alınmış... Uzun

advertisement
Gerçekten çok güzel bir çalışma... Çok ayrıntılı ele alınmış... Uzun zaman, emek ve çaba
harcandığı çok açık... Elinize sağlık.
"...Kendi anadilimizden başalayarak dilleri hep seslerle öğreniriz. Önce sesleri duyarız,
sesleri anlarız... Seslerin içinde sayısız iletişim unsuru vardır. Mutluluğumuz, neşemiz,
güleryüzümüz, öfkemiz, kızgınlığımız hep sesimize yansır. Bir çocuk bir bebek önce
annesinin seslerine tepki verir. Dili ondan öğrenir. Biraz büyüyünce seslerdeki farklılıklardan yeryüzünde çeşitli dillerin, çeşitli iletişim biçimlerinin olduğunu anlar. Dilbilimci
Saussure'ün bize öğrettikleri doğrultusunda fonetik dediğimiz sesbilimin dil öğrenimindeki yerini ayrıca vurgulamak zorundayız. Bu bağlamda Sedat Erdoğan'ın İngilizce sesbilimi çalışması alana ışık tutacak niteliktedir. Dil öğrenimi sürekli karşılaştırma gerektirdiğinden Sedat Erdoğan'ın çalışması yalnızca İngilizce açısından değil diğer dillerin
öğrenimi açısından ve özellikle kendi dilimizin sesbilgisi özellikleri açısından da çok
önemli ve yararlı bir çalışmadır. Sedat Erdoğan'a zaman, emek ve çaba ürünü çalışmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..."
Yrd. Doç. Dr. Sezai Arusoğlu, Hacettepe Üni. Ed. Fak.
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde önemli bir boyut olan ses öğretimindeki boşluğu doldurmaya aday bir kitaptır.
Yrd. Doç. Dr. Nuray Alagözlü
Uzun bir emek sonucu ortaya konmuş güzel bir çalışma olarak görülüyor. Sesbilim konusunda bizde çalışma yapmış fazla kimse yok.
Prof. Dr. Özcan Demirel
Download