Değerli Okuyucular, 27-29 Nisan 2016 tarihlerinde Kastamonu

advertisement
Önsöz
Değerli Okuyucular,
27-29 Nisan 2016 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nca organize edilen 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi’nin
bildirilerinin bilimsel incelemesi ve yayınlanması süreci de başarıyla
tamamlanmıştır. Kastamonu Eğitim Dergisi olarak söz konusu kongreye destek olmak amacıyla bilimsel süreçlerden geçen kıymetli araştırmaların özel bir sayıyla bilim camiasına kazandırılmasından büyük
mutluluk duymaktayız.
Düzenlenmiş olan kongreye 36 farklı üniversiteden 193 sözlü, 20
de poster olmak üzere 213 araştırma; alan uzmanlarıyla paylaşılmış ve
tartışılmıştır. Söz konusu araştırmalardan 72 tanesi dergimize incelenmek üzere gönderilmiştir. Nisan 2016‘da aday makale süreci başlamış
değerlendirme süreci Aralık 2016 da tamamlanmıştır. Hakem değerlendirmeleri sonucunda 35 bildiri makale olarak yayıma kabul edilmiştir.
Kastamonu Eğitim Dergisi olarak uzun yıllardır bilim camiasına
yaptığımız katkılardan sonra okul öncesi eğitimi alanına da katkı sunmaktan büyük bir kıvanç duymaktayız.
Kastamonu Eğitim Dergisi editörü olarak 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi’ne yaptıkları katkılardan dolayı bu alanın
değerli akademisyenlerine, lisans öğrencilerine, makale değerlendirme
sürecindeki özenli değerlendirmeleri için kıymetli hakemlerimize ve
yoğun dergi temposu içerisinde bu özel sayı için de bir fiil çalışan dergi
ekibindeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
Kastamonu Eğitim Dergisi
Editör
December 2016 Vol:24 No:5 Kastamonu Education Journal
Download