ASTAMONU ASRULLAH AMİİ

advertisement
T.C.
KASTAMONU
VALİLİĞİ
KASTAMONU NASRULLAH CAMİİ
İstiklal Marşı’nın İlk Dile Geldiği Yer
Osmanlı İmparatorluğu’nun Kastamonu’da inşa ettiği ilk anıtsal
eseri olan Nasrullah Camii, hem heybeti hem de tarihte mühim olaylara
şahitlik etmesiyle önemli sembollerden biridir. Kent merkezinde yer
alan cami; meydanı, şadırvanı, köprüsü ve bir de daha sonra eklenen
medrese ile bir külliye görünümündedir.
II. Beyazıd döneminde 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından
köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptırılan cami, Kastamonu’nun en büyük camisidir. 1746 yılında genişletilmesine kadar
6 kubbeli bir yapıya sahip olan cami, bu çalışmayla 9 kubbeli bir hale
gelmiştir. Cami içindeki hatlar ve süslemeler ise yine Kastamonulu ünlü
hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yazılmıştır.
Milli Mücadele yıllarında, Anadolu’yu dolaşarak Kurtuluş Savaşı’na
destek toplayan Milli Şair’imiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Camii’nde de vaaz vermiş ve aynı zamanda Milli Marşımız olan İstiklal Marşı
TBMM’de kabulünden önce ilk defa burada okunmuştur.
Download