Üstad Kastamonu lahikasında: Osmanlı yenilseydi

advertisement
Sorularlarisale.com
Üstad Kastamonu lahikasında: Osmanlı yenilseydi,
Mekke ve Medinede heykeller dikilecekti, diyor mu?
Bununla ne kast edilmiştir?
Her şeyden evvel, Risalelerdeki
ifadeler: "O mübarek mekanlar elimizde
kalsaydı, heykeller dikilirdi" şeklinde değildir.
Kastamonu Lahikası'nda geçen cümlelerin aslı şöyledir:
"Eğer galip olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda
edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi. Ve medeniyet namıyla
âlem-i İslam, hususan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki-i
mübarekeye, Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren
teşmil ve tatbik edilecekti. İnayet-i İlahiyeyle onların muhafazası
için kader mağlubiyetimize fetva verdi."(1)
Yukarıda da ifade edildiği gibi, yalnız heykel ve resimler mes'elesi değildir; rejim
meselesidir. Camilerin kapatılması, Kur'an'ın yasaklanması, din adına her türlü
bilginin yasaklanması, alimin sarığından kadının örtüsüne kadar, şapkanın mecburi
edilmesine, direnenlerin asılmasını da dikkate alırsanız, nice insanların hayatlarının
söz konusu olması gibi bir çok sebebi sayabiliriz. Kâbe'nin kapatılmasını, hac
ibadetinin yasaklanmasını ve hatta Ayasofya gibi, Kâbe'nin başka amaçlarla
kullanılma ihtimalini de hesaba kattığımızda, daha ehven olan şimdilerin sahip
çıkmasına Allah müsaade etmiştir, denilebilir.
(1) bk. Kastamonu Lahikası, 13. Mektup
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download