Aleks Değirmencioğlu 2. Doğum Tarihi

advertisement
EK-4
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Aleks Değirmencioğlu
2.
Doğum Tarihi: 22/09/1980
3.
Unvanı: Uzman Doktor
4.
Öğrenim Durumu: Üniversite
Derece
Bölüm/Program Üniversite
Lisans
Tıp Fakültesi
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
5.
Kardiyoloji
Yıl
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
19972003
Prof. Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar
Hastalıkları Hastanesi,
Kardiyoloji Uzmanlığı
20032008
Akademik Unvanlar
Görev
Unvanı
Tabip
Teğmen
Uzman
Doktor
Uzman
Doktor
Öğretim
Görevlisi
6.
Görev Yeri
Yıl
Özdere Özel Eğitim Merkez Komutanlığı, Kardiyoloji Uzmanı 2009-2010
(askerlik görevi)
Nusaybin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı (mecburi 2010- 2011
hizmet görevi)
Acıbadem Sağlık Grubu
2011- Halen.
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
2013- Halen
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
-6.2 Doktora Tezleri
Kalp yetersizliği olan ve ventriküler taşiaritmi saptanan hastalarda statin kullanımının
eletrofizyolojik parametreler üzerine etkisi
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Değirmencioğlu A, Baysal E, Karakus G, Buturak A. Severe pulmonary hypertension
secondary to giant chronic dissecting aortic aneurysm presenting as chronic right heart failure.
Journal of Cardiology Cases 2013; 7 (2):e57-e59
2) Karakus G, Değirmencioğlu A, Guvenc T.S, Guner L. Imaging Techniques and Coronary
Artery Disease: A review. Hamdan Medical Journal 2013; 6 (1):5–28
3) Degirmencioglu A, Karakus G, Guvenc T.S, Pinhan O, Sipahi I, Akyol A.
Echocardiography guided or "sided" pericardiocentesis. Echocardiography 2013
Oct;30(9):997-1000.
4) Pirhan O, Ozcelik F, Demir B, Karakus G, Caglar IM, Oktay Tureli H, Degirmencioglu A.
Correlation of myocardial performance index assessed by different echocardiographic
methods in patients with acute myocard infarction receiving different reperfusion treatment.
Minerva Med. 2013 Dec;104(6):593-604.
5) Buturak A, Gorgulu S, Norgaz T, Voyvoda N, Sahingoz Y, Degirmencioglu A, Dagdelen
S. The long term incidence and predictors of radial artery occlusion following a transradial
coronary procedure. Cardiol J. 2014;21(4):350-6
6) Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E. “Pleating Artifact” in Circumflex and Left
Main Coronary Arteries Resembling Dissection During PCI. Cath Lab Digest 2013 Oct;
Volume 21, Issue 10.
7) Degirmencioglu A, Karakus G, Buturak A, Cakmak N, Sipahi I, Akyol A.
Electrophysiologic Effects of Statins in Patients with Ischemic Cardiomyopathy and
Ventricular Tachyarrhythmia. Kuwait Medical Journal 2013; 45 (4): 307 – 312
8) Esen Zencirci A, Zencirci E, Degirmencioglu A, Karakus G, Ugurlucan M, Gunduz S,
Ozden K, Erdem A, Karadeniz F, Ekmekci A, Erer H, Sayar N, Eren M. The relationship
between Gensini score and ST-segment resolution in patients with acute ST-segment
elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention.
Kardiol Pol. 2014;72(6):494-503
9) Değirmencioğlu A, Senay S, Güllü U, Zencirci E, Karakuş G, Ugur M, Buturak A, Alhan
C. The effect of mild left ventricular diastolic dysfunction on outcome after isolated coronary
bypass surgery. Kardiol Pol. 2014:72(6):541-5
10) Zencirci E, Zencirci AE, Değirmencioğlu A, Karakuş G, Uğurlucan M, Ozden K, Erdem
A, Güllü AU, Ekmekçi A, Velibey Y, Erer HB, Celik S, Akyol A. The relationship between
epicardial adipose tissue and ST-segment resolution in patients with acute ST-segment
elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention.
Heart Vessels. 2014 Jan 12. [Epub ahead of print]
11) Senay S, Gullu AU, Kocyigit M, Degirmencioglu A, Karabulut H, Alhan C. Robotic
mitral valve replacement for severe rheumatic mitral disease; perioperative technique,
outcomes and early results. Innovations (Phila). 2014 Jul-Aug;9(4):292-6.
12) Senay S, Gullu AU, Kocyigit M, Degirmencioglu A, Karabulut H, Alhan C. Robotic
mitral valve replacement. Multimed Man Cardiothorac Surg. 2014 Sep 16;2014. pii: mmu016.
doi: 10.1093/mmcts/mmu016. Print 2014.
13) Senay S, Gullu AU, Kocyigit M, Degirmencioglu A, Karabulut H, Alhan C. Robotic
atrial septal defect closure. Multimed Man Cardiothorac Surg. 2014 Aug 7;2014. pii:
mmu014. doi: 10.1093/mmcts/mmu014. Print 2014.
14) Akyol A, Degirmencioglu A, Zencirci E, Karakuş G, AE Zencirci, Buturak A. The
Association Between Severity of St-segment Elevation and Antegrade or Retrograde
Residual Coronary Flow in the Infarct Related Artery in Patients with Acute Myocardial
Infarction. Exp Clin Cardiol Vol 20, Issue 8, pages 2584-2597 / 2014
15) Güvenç TS, Kul S, Doğan C, Yıldırım BZ, Çetin R, Kaya Y, Karadağ P,
Değirmencioğlu A, Balcı B. Assessment of right ventricular geometry and mechanics in
chronic obstructive pulmonary disease patients living at high altitude. Int J Cardiovasc
Imaging. 2014 Oct;30(7):1305-13. doi: 10.1007/s10554-014-0475-z. Epub 2014 Jun 21.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1) Değirmencioğlu A, Karakus G, Buturak A, Cakmak N, Akyol A. Electrophysiologic
effects of the statins in patients with ischemic cardiomyopathy and ventricular
tachyarrhythmia. The World Congress of Clinical Lipidology 6-9 December 2012, Budapest,
Hungary
2) Senay S, Gullu AU, Kocyigit M, Degirmencioglu A, Karabulut H, Alhan C. Robotic
mitral valve replacement for severe rheumatic mitral disease; perioperative technique,
outcomes and early results. International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic
Surgery, Annual Scientific Meeting. 12-15 June 2013, Prague, Czech Republic
3) Buturak A; Gorgulu S, Norgaz T, Voyvoda N, Sahingoz Y, Degirmencioglu A, Demirci
Y, Dagdelen S. The Long Term Incidence and Predictors of Radial Artery Occlusion
Following a Transradial Coronary Procedure. Canadian Cardiovascular Congress-66th Annual
Meeting of the Canadian Cardiovascular Society. Volume 29, Issue 10, Supplement, October
2013, Pages S285
4) Güllü AÜ, Senay S, Toraman F, Karabulut H, Kocyigit M, Ökten EM, Aritürk C,
Degirmencioglu A, Çelik SE, Dagdelen S, Alhan C. Preoperative Prophylactic use of
Levosimendan in Patients with Severely Depressed Left Ventricle. J Am Coll Cardiol. 2013;
62(18_S2):C100-C100. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.306
5) Senay S, Güllü AÜ, Degirmencioglu A, Kocyigit M, Ökten EM, Arıtürk C, Karakuş G,
Zencirci E, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Long Term Results of Valve Sparing Aortic
Root Replacement; A Single Center Experience. J Am Coll Cardiol. 2013; 62(18_S2):C100C100. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.307
6) Zencirci E, Zencirci AE, Değirmencioğlu A, Karakuş G, Gündüz S, Erdem A, Özden K,
Velibey Y, Çağdaş M, Ekmekçi A, Erer HB, Çelik S, Akyol A. The Relationship between
Epicardial Adipose Tissue and ST-segment Resolution in Patients with Acute ST-segment
Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention.
J Am Coll Cardiol. 2013; 62(18_S2):C170-C170. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.487
7) Zencirci AE, Zencirci E, Değirmencioğlu A, Karakuş G, Ekmekçi A, Özden K, Erdem A,
Fındıkçıoğlu U, Altay S, Öz D, Erer HB, Akyol A, Eren M. The Predictive Value of Gensini
Score in the Clinical Outcomes in Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial
Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention. J Am Coll Cardiol.
2013; 62(18_S2):C205-C205. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.582
8) Dağdelen S, Buturak A, Görgülü G, Norgaz T, Değirmencioğlu A, Akyol A, Sipahi İ,
Değirmenci Y. Clinical Comparison of the Sixth Hour-Early Discharge versus Overnight
Observation after Elective Transradial Coronary Intervention: A Randomized Study. J Am
Coll Cardiol. 2013; 62(18_S2):C234-C235. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.661
9) Zencirci E, Zencirci AE, Değirmencioğlu A, Karakuş G, Ekmekçi A, Erdem A, Özden K,
Erer HB, Akyol A, Eren M. The Predictive Value of No-reflow Phenomenon and Epicardial
Adipose Tissue in the Clinical Outcomes in Patients with Acute ST-Segment Elevation
Myocardial Infarction. EuroEcho-Imaging 2013 (11-14 Dec 2013), Istanbul, Turkey
10) Degirmencioglu A, Senay S, Zencirci E, Karakus G. Subtotal ostial occlusion of the
saphenous vein graft at long term follow up due to exaggerated curtain like neointimal
hyperplasia of the aortic dacron graft rather than atherosclerosis. 22th Annual Meeting of the
Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (03-06 Apr 2014), Istanbul, Turkey
11) Senay S, Gullu O, Okten M, Ariturk C, Kocyigit M, Değirmenci A, Toraman F,
Karabulut H, Alhan C. Risk factors for mortality after combined coronary bypass and mitral
reduction annuloplasty for treatment of ischemic mitral regurgitation. 22th Annual Meeting of
the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (03-06 Apr 2014), Istanbul,
Turkey
12) Buturak A, Degirmencioglu A, Dagdelen S, Serteser M, Demirci Y, Abalı G, Batur MK,
Yazıcı S, Gorgulu S. Detecting the Incidence and Predictors of Periprocedural Myocardial
Injury Following Elective Uncomplicated Percutaneous Coronary Interventions By Using a
High Sensitive Troponin T Assay. EuroPCR, 2014, Paris, France
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
-7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Tartan Z., Özer N., Orhan G., Tangürek B., Kaşıkçıoğlu H., Uyarel, H, Değirmencioğlu
A., Özal E., Akkaya E., Öztürk R., Çam N. Koroner arter hastalığı yaygınlığını ve ciddiyetini
değerlendirmede metabolik sendrom NCEP-ATP III mü, MS skorlaması mı daha iyi? Türk
Kardiyol Dern Arş- Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(3):170-176
2) Çakmak N., Akyol A., Sayar N., Alper AT, Hasdemir H., Eksik A.,Yılmaz H,
Değirmencioğlu A, Erdinler İ, Gürkan K. Wolff-Parkinson-White sendromunda atriyal
fibrilasyonu olan ve olmayan hastaların ablasyon öncesi ve sonrası Doppler ekokardiyografi
parametrelerinin karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş- Arch Turk Soc Cardiol
2008;36(5):318-324
3) Tartan Z, Ekmekçi Ö, Ekmekçi H, Balcı H, Özer N, Kaşıkçıoğlu H, Değirmencioğlu A,
Akkaya E., Özal E, Uyarel H, Alper AT, Çam N. Yeni İnflamasyon Belirteçlerinden
Miyeloperoksidaz (MPO) Enziminin Metabolik Sendrom ile İlişkisi. Medical Network
Kardiyoloji Cilt:14 Sayı:2 2007:87-91
4) Çakmak N, Sayar N, Uslu HS, Alper AT, Yılmaz H, Hasdemir H, Demirci D, Ersan D,
Atmaca H, Değirmencioğlu A. Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Nedeni İle Primer
Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Defekt Skorunun Sol Ventrikül Sistolik
Fonksiyonları İle İlişkisi. Medical Network Kardiyoloji Cilt:14 Sayı:6 2007:384-391
5) Güllü AÜ, İnce Ü, Ökten EM, Kocyigit M, Değirmencioglu A, Akay MH, Senay S, Alhan
C. Double papillary muscle infarction related to right coronary artery occlusion: a case report.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):1057-1060 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.
2013.6337
6) Degirmencioglu A, Celiker A, Akyol A, Gemici G. Kawasaki hastaligi gecirmis bir
cocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasinin trombozu ve buna bagli gelisen kronik sol
on inen arter okluzyonu. Türk Kardiyol Dern Arş 2013;41(2):175
7) Değirmencioğlu A, Akyol A. Akut inferior miyokard infarktüsü ile gelen hastada sağ sinus
valsalvadan köken alan dominant sirkumfleks arter oklüzyonu ve sağ radial arter yoluyla
yapılan başarılı primer perkütan koroner girişim. Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 2, 95-97
8) Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E, Akyol A. Contrast Induced Nephropathy can
be Surpassed with Meticulous Attention Even in Patients with Severe Renal Dysfunction.
Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 3, 145-147
9) Değirmencioğlu A, Karakuş G, Akyol A. Sol Ana Koroner Arter Tıkanıklığı:
Her Zaman Felaket Göstergesi midir? Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013
Cilt: 4, Sayı: 3, 136-137
10) Değirmencioğu A, Karakuş G, Baysal E, Zencirci E, Cakmak N. A rare manifestation of
atrial fibrillation in the presence of Wolff-Parkinson-White syndrome: tachycardia-induced
cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Mar;42(2):178-181.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1) Çakmak N, Sayar N, Uslu HS, Demirci D, Ersan D, Atmaca H, Değirmencioğlu A,
Yılmaz H, Hasdemir H, Alper AT. Akut anteriyor miyokard infarktüsü nedeni ile primer
perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda SPECT ile saptanan defekt skorunun sol
ventrikül sistolik fonksiyonları ile ilişkisi. 23. Ulusal kardiyoloji kongresi 19-23 Ekim 2007
2) Baysal E, Değirmencioğlu A., İpek G., Yavuz ME, Doğan GM. Primer perkütan girişim
çağında trombolitik tecrübesi. 27. Ulusal kardiyoloji kongresi 27-30 Ekim 2011
3) Baysal E, Karakuş G, Değirmencioğlu A Kronik sağ kalp yetmezliği olarak ortaya çıkan
dev kronik dissekan aort anevrizmasına sekonder şiddetli pulmoner hipertansiyon. 27. Ulusal
kardiyoloji kongresi 27-30 Ekim 2011
4) Baysal E, Değirmencioğlu A, Tüfekçioğlu O. 24 yaşındaki bir kızda konjenital kalp
defektlerine eşlik eden ekstremite defektleri vakası (ASD, Eisenmenger Sendromu): AdamsOliver Sendromunun atipik bir örneği. 27. Ulusal kardiyoloji kongresi 27-30 Ekim 2011
5) Değirmencioğlu A. Akut inferior miyokard infarktüsü (MI) ile gelen hastada sağdan çıkışlı
dominant sirkumfleks (CX) arter oklüzyonu ve sağ radial arter yoluyla yapılan primer
perkütan koroner girişim (PCI). 19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 1215 Nisan 2012
6) Akay MH, Güllü AU, Arıtürk C, Koçyiğit M, Değirmencioğlu A, Şenay Ş, Karabulut H,
Toraman F, Alhan C. İskemik mitral yetersizliğin koroner bypass ve mitral annüloplasti ile
tedavisi; erken dönem sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi,
S145, 8-11 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.
7) Değirmencioğlu A, Şenay Ş, Güllü AU, Buturak A, Karakuş G, Gemici G, Akyol A, Çelik
SE, Alhan C. Hafif derecedeki diyastolik disfonksiyonun koroner bypass operasyonu
sonuçlarına etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, P31, 8-11 Kasım
2012, Antalya, Türkiye.
8) Güllü AÜ, Ökten EM, Arıtürk C, Koçyiğit M, Şenay Ş, Toraman F, Değirmencioğlu A,
Karabulut H, Alhan C. Biyoprostetik aort kapak replasmanında kullanılan farklı protezlerin
postoperatif trombosit düzeylerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal
Kongresi, P394, 8-11 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.
9) Şenay Ş, Güllü AU, Değirmencioğlu A, Ökten EM, Arıtürk C, Koçyiğit M, Toraman F,
Karabulut H, Alhan C. Preservation of continuity between papillary muscle and annulus with
artificial chordae in mitral valve replacement. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal
Kongresi, P400, 8-11 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.
10) Arıtürk C, Şenay Ş, Güllü AU, Değirmencioğlu A, Koçyiğit M, Çelik SE, Toraman F,
Karabulut H, Alhan C. Current smoking is associated with decreased risk of atrial fibrillation
after coronary bypass surgery. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi,
P563, 8-11 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.
11) Çakır M, Baş Ö, Özken Ö, Arslan D, Palabıyık Ö, Değirmencioğlu A, Çelik SE, Koçyiğit
M, Akpek E. Kalp cerrahisi sonrası sık tekrarlayan ventriküler fibrilasyonda external pad ile
defibrilasyon. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, HS26, 8-11 Kasım
2012, Antalya, Türkiye.
12) Güllü AÜ, Senay S, Kocyigit M, Degirmencioglu A, Zencirci E, Karakus G. A Mini
Thoracotomy: Triple Heart Valve Intervention. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar
Cerrahisi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye
7.6 Diğer yayınlar
Kitap Çevirileri
1) Kardiyak Aciller (Cardiac Emergencies; W. Frank Peacock, Brian R Tiffany)
Çeviri Editörleri: Dr. K. Emre Aslanger, Dr. Aleks Değirmencioğlu, Dr. Ebru Gölcük
2) Canlı/eş zamanlı 3D Ekokardiyografi (Live/Real Time 3D echocardiography; Navin
Nanda, Ming Chon Hsiung, Andrew P. Miller, Fadi G. Hage )
Çeviri Editörleri: Dr. Gültekin Karakuş, Dr. Aleks Değirmencioğlu, Dr. Mehmet Eren
8.
Projeler
Kitap Projeleri
1) Editörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Eren’in yaptığı “Sağ kalp hastalıklarında ekokardiyografi”
temalı kitapta “Pulmoner Yetersizlik” bölümü tarafımdan hazırlanmış olup kitabın 1 yıl içinde
basılması planlanmaktadır.
2) Ekokardiyografi soru-cevap kitabı (Prof. Dr. Navin Nanda editörlüğünde Uzm.Dr. Gültekin
Karakuş ile beraber yazmakta olduğumuz yaklaşık 6 ay içinde uluslararası platformda
basılmasını planladığımız kitap)
9.
İdari Görevler
2014-2015 4.sınıf Dahili Bilimler koordinatör yardımcılığı
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Tabipler Odası Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
TKD kapak hastalıkları çalışma grubu
TKD ekokardiyografi çalışma grubu
TKD girişimsel kardiyoloji çalışma grubu
Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Derneği
11. Ödüller
Tıp fakültesi okul 4. lüğü
Tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye 6. lığı
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Clinical
evaluation
of
hereditary
cardiovascular
Tıp fakültesi diseases
3.sınıf
Myocardial Blood Flow and
Myocardial Ischemia
Approach to a patients with
chest pain
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
1
-
83
1
-
83
1x4
-
24
(4 grup)
2013-2014 Tıp fakültesi Valvular
heart
disease:
Management
and
grading
4.sınıf
Bedside and Clinical Skills
1x4
24
(4 grup)
-
19x4
24
(4 grup)
Tıp fakültesi
Seçmeli Staj
-
3 hafta
2
5.sınıf
2014-2015
Clinical
evaluation
of
hereditary
cardiovascular
Tıp fakültesi
diseases
3.sınıf
Myocardial Blood Flow and
Myocardial Ischemia
1
-
83
1
-
83
Mitral and Aortic Valvular
Disease
1
Bedside and Clinical Skills
-
Tıp fakültesi
4.sınıf
83
(4 grup)
12x4
83
(4 grup)
Tıp fakültesi Seçmeli Staj
5.sınıf
-
3 hafta
2
Download