IBM yanlışlıkla kendini yenileyebilen polimerler keşfetti | İnovatif

advertisement
IBM araştırma birimindeki bilim insanları, taşımacılık, uzay-havacılık ve mikroelektronik
alanlarında üretim ve fabrikasyon süreçlerini dönüştürebilecek potansiyele sahip yeni
polimer malzemeler keşfettiğini duyurdu.
IBM’den Dr. Jeannette Garcia, son 20 yılın ilk yeni polimerlerini geliştirmeyi başardı; üstelik
yanlışlıkla! Standart plastik polimer karşımı yaparken biten malzemelerini yenilemek isteyen
Dr. Garcia, geri döndüğünde karışımın öğütücüden çıkarılamayacak kadar sert bir hâl
aldığını gördü ve polimeri dışarı çıkarabilmek için öğütücüyü çekiçle kırmak zorunda kaldı.
Keşfini geliştiren Dr. Garcia, dünyanın en gelişmiş polimer malzemelerini ortaya çıkardı.
Garcia’nın keşfettiği polimer malzemeler, çatlamaya karşı dayanıklılık, kemikten güçlü yapı
ve orijinal şekline geri dönme yeteneğini (kendi kendini iyileştirme) barındıran ilk tür olarak
da dikkat çekiyor. Tüm bunların yanı sıra başlangıç malzemesine geri dönme özelliğini de
taşıyor. Bu malzemeler, güçlerini yüzde 50’ye kadar artıran yeni polimer yapılara
dönüştürülebiliyor. Bu da malzemenin son derece güçlü ve hafif olmasını sağlıyor.
Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan polimerler, birbirine kimyasal bağlarla bağlı
uzun bir molekül zinciridir. Polimerler giyim ve içecek şişelerinden (polyester), boyalara
(poliakrilik), plastik süt kutuları (polietilen), güvenli gıda ambalajından (polyolefin,
polistiren) otomobil ve uçakların ana parçalarına kadar (epoksi, poliamid, polimit) yaygın
olarak kullanılır ve temel malzemeleri oluşturur. Ayrıca buhar motoru, uzay gemisi,
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
bilgisayar ve cep telefonu gibi sanayi devrimi dönemine dayanan hemen hemen tüm
gelişmekte olan teknolojilerin de önemli bileşenleridir.
Ancak günümüzde polimer malzemeler bazı yönlerden sınırlı kalıyor. Ulaşım ve uzay
bilimindeki yapısal bileşenler ya da bileşikler, pek çok çevresel unsura (uçakların buzlarının
çözülmesi, yakıt ve temizleme ürünlerinin etkisinde kalma vs.) maruz kalıyor ve oluşan baskı
karşısında dayanıklılık düzeyleri (bir çözücü maddeye maruz kalma durumunda felakete
götüren bir arıza) düşük kalıyor. Ayrıca bu polimerler, yüksek derecelere kadar ısıtılarak
bileşenlerine ayrılamadığından, yeniden şekillendirilemiyor veya işlenemiyor. Bu yüzden de
geri dönüşümleri zor oluyor. Sonuç olarak da, çözünemeyen veya geri dönüşemeyen
plastikleştiriciler, dolgular ve renkli katkı maddeleri gibi toksinlerle birlikte çöp sahalarını
dolduruyorlar.
IBM’in yeni malzemelere yönelik buluşları ise konuyla ilgili akademik çevrelere, malzeme
üreticilerine ve keşfe dayalı araştırma ve uygulama geliştirme adına yeni bir fırsat sunuyor.
Keşfedilen iki malzeme sınıfı, doldurulmuş bileşik malzemeler için reçine olarak
kullanılabilecek. Bir çatlak oluştuğunda kendi kendini iyileştirme yeteneğine ve sağlamlık
gibi de ayırt edici özellikler içeriyor.
Yapısal bileşeni seçerek geri dönüştürme yeteneğinin yarı iletken sektöründe önemli bir etki
yaratacağı öngörülüyor. Zira, bu sayede çok değerli ancak hatalı üretilmiş parçaların ya da
bölümlerin atılmak yerine yeniden işlenebilmesine olanak tanınacak.
IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu yeni buluşlarla ilgili şunları söyledi: “Yüksek
performanslı malzemeler alanında önemli birtakım çalışmalar yapılmasına karşın
günümüzdeki polimerlerde birkaç temel öznitelik hala eksik kalıyor. Yeni malzeme
inovasyonu, küresel zorluklara yanıt verilmesi, yeni ürünlerin ve önemli teknolojilerin
geliştirilmesi açısından çok önemlidir. IBM araştırma birimi artık moleküllerin kimyasal
reaksiyonlara nasıl yanıt verebileceğini tahmin edebiliyor ve malzemelerin hızlı bir şekilde
keşfedilmesini kolaylaştıran bilgi işlemin yardımıyla yeni polimer yapıları oluşturabiliyor.
Ulaşım, mikroelektronik ya da gelişmiş üretim alanlarındaki uygulamalarda ileri teknolojili
malzemelere ilişkin karmaşık gereksinimleri karşılamamızı sağlıyor.”
Kaynak : aksam.com.tr
Yorumlar
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Download