aaaaaaa - video.eba.gov.tr

advertisement
……………….ANADOLU LİSESİ
Adı: ……………………
Soyadı: ……………….
No: ……………………
Şube: 9/…..
1
2
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM TELAFİ SINAVI
AAAAAAA
TOPLAM: 13 SORU, SÜRE: 1 DERS SAATİ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Toplam
S.1.)
Aşağıdaki elementler ile sembollerini eşleştiriniz. (10p.)
Elementler
Semboller
a)Sodyum
1)Al
b)Azot
2)C
c)Karbon
3)N
d)Magnezyum
4)Na
e)Alüminyum
5)Mg
6)Ca
S.2.)
Aşağıdaki ifadelerin doğru ( √ ) ve yanlış ( X ) olduğunu belirtiniz.
(……)Robert Boyle, fiziksel ve kimyasal yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılabilen maddeleri element
olarak tanımlamıştır.(2p.)
(……)Simya, deneme ve yanılmaya dayanan çalışmaların olduğu , teorik temelli sistematik bilgiyi içermez. (2p.)
(……)Makedonyalı Aristo, bütün maddelerin altı elementten “gaz, ateş, toprak, tahta, hava ve su” oluştuğunu
savundu.(2p.)
(……)Trakyalı Democritus; her maddenin bölünemeyen yapı taşları atomlardan oluştuğunu öne sürmüştür. (2p.)
(……)Miletli Thales; dünyadaki her şeyin sudan meydana geldiğini savunmuştur. (2p.)
S.3.)
Aşağıdaki bileşik formülleri ile bilinen yaygın isimlerini eşleştiriniz. (10p.)
Bileşik
Kullanım Alanı
a)HNO3
1)Sönmemiş Kireç.
b)CH3COOH
2)Sönmüş Kireç
c)HCl
3)Sirke Ruhu
d)CaO
4)Tuz Ruhu
e)Ca(OH)2
5)Kezzap
6)Zaç Yağı
S.4.)
Aşağıdaki bileşik formülleri ile isimlerini eşleştiriniz.(10p.)
Bileşik Formülü
a)P2S5
b) MgO
c)Cu2O
d)Na3N
e)N2O5
S.5.)
Bileşik İsimleri
1)Manganoksit
2)difosfor pentasülfür
3)diazot pentaoksit
4)Magnezyumoksit
5)Sodyum azodür
6)Bakır(I)oksit
Aşağıdaki ifadelerin doğru ( √ ) ve yanlış ( X ) olduğunu belirtiniz.
(……)Organik kimya oksijen, azot temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini inceler.(2p.)
(……)Daltona göre atom bölünemezdir. (2p.)
(……)Fizikokimya, kimyasal sistemlerde enerji-iş dönüşümlerini inceler. (2p.)
(……)Kütlenin korunum yasasını Proust bulmuştur. (2p.)
(……)Daltona göre bileşik oluşturan iki element arasında belirli bir oran bulunmaktadır. (2p.)
………………….. ANADOLU LİSESİ, 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI, 9.SINIF KİMYA DERSİ, 1. DÖNEM A GRUBU
S.6.)
XY2 + 2A2B
 Y2A2 + X(AB)2
10,8 gr. 13,2gr.
X gr.
12,5gr.
tepkime denkleminde oluşan Y2A2’nin kütlesi
(X) kaç gramdır. (8p.)
S.7.)
Fe ile N elementleri kütlece 7/4 oranında
tepkimeye girerek FeN bileşiğini oluşturmaktadır.
Bu tepkimede 55 gram FeN bileşiği oluşturmak
için, a) kaç gram Fe tepkimeye girer? b) kaç gram
N tepkimeye girer?(8p.)
S.8.)
Ca ve S atomlarından oluşan bir bileşiğin
kütlece %40’ı S içermektedir. Bu bileşiğin
25gr.’da kaç gram Ca bulunur?(8p.)
9. soruyu aşağıdaki terimleri kullanarak tamamlayınız.
Element, Anyon, Katyon, Bileşik, Elektroliz, Simya, Analitik Kimya, Adli Kimya, Organik kimya, İyonik, Kovalent, Kök, Metal,
Ametal, Atom, Fizikokimya, Boyle, Proust, Lavoisier, Dalton, Crooks
S.9.)
a) İki veya daha fazla element bir araya gelerek………………………………..oluşturur.(2p.)
b) Maddenin kimyasal bileşenlerinin, niteliğini ve niceliğini inceleyen kimya bilim dalına
………………………………..denir.(2p.)
c) Negatif yüklü iyona…………………….………………denir.(2p.)
d) Metaller ile ametallerin elektron alış verişi ile oluşturduğu bağa,…………………..………..denir. (2p.)
e) Sabit oranlar yasası,……….………………………….tarafından bulunmuştur. (2p.)
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
10)
İlk kez Mısırlılar tarafından kullanılan Kimya
terimi ne anlama gelmektedir?(4p.)
11)
A) Mavi Hava B)Ateş Kırmızı C)Rüzgar
A) Al2S3
D)Renksiz Kaya E)Siyah Toprak
12)
Aşağıdakilerden hangisi ilk bulunan
maddelerden birisi değildir?(4p.)
A)Demir
D) Altın
B)Tunç
E)Oksijen
B)Al5S6
D)Al2S4
13)
C)Bakır
Aşağıdakilerden hangisi Al+3 ve S-2 iyonlarının meydana
getirdiği bileşiğin formülüdür?(4p.)
C) Al3S2
E)Al3S3
Aşağıdakilerden hangisi simyacıların bulmak istediği
bir madde olamaz? (4p.)
A)Ab-ı Hayat
D)Sodyum
B)Altın
C)Filozof Taşı
E)Sonsuzluk İksiri
………………….. ANADOLU LİSESİ, 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI, 9.SINIF KİMYA DERSİ, 1. DÖNEM A GRUBU
Download