brüksel`de b i r hafta

advertisement
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ – BRÜKSEL
2008/13
BRÜKSEL’DE BİR HAFTA
3 1 Mart 2008
BU SAYIDA:
AB – TÜRKİYE
AB – KIBRIS
AB – ABD
AB – SCHENGEN ALANI
REKABET
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
TARIM
SAĞLIK
ÇEVRE
ADALET VE İÇİŞLERİ
EKONOMİ
TÜSİAD BUSINESSEUROPE ÜYESİDİR - AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU
MERKEZ : 74 Meşrutiyet Caddesi Tepebaşı 80050 Istanbul Türkiye Tel : 90 212 249 11 02 Faks : 90 212 249 09 13
ANKARA : 39/4 İran Caddesi Gaziosmanpaşa 06700 Ankara Türkiye Tel: 90 312 468 10 11 Faks: 90 312 428 86 76
AVRUPA BİRLİĞİ : 13 Avenue des Gaulois 1040 Brüksel Belçika Tel : 32 2 736 40 47 Faks : 32 2 736 39 93
ALMANYA : 28 Märkisches Ufer 10179
Berlin Almanya Tel : 49 30 28 87 86 300 Faks : 49 30 28 87 86 399
FRANSA : 33 Rue de Galilée 75116
Paris Fransa Tel : 33 1 44 43 55 35
Faks : 33 1 44 43 55 46
th
A B D : 1250, 24 Street N.W. Suite#300 Washington DC 20037 USA Tel : 1 202 776 7770 Faks : 1 202 776 7771
ÇİN: Lufthansa Center,EUCCC/S-123, 50 Liangmaqiao Rd, Chaoyang-Beijing 100016 T: 861064622066 F: 861064622067
HAZIRLAYANLAR : Dilek İştar Ateş – Ender Mersin
www.tusiad.org
[email protected]
tahmin ediliyor. Halihazırda Heathrow’dan yalnızca
BA, United Airlines, American Airlines ve Virgin
Atlantic uçuş gerçekleştirebilirken anlaşmanın
yürürlüğe girmesi sonrasında Air France ve Delta
Airlines’ın
da
bu
havaalanından
uçuşlar
gerçekleştireceği belirtiliyor. İnternet bağlantısı için
AB – Türkiye
- Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Philip Claeys,
AB Komisyonu’na görsel-işitsel içerik paylaşım
sitesi YouTube’a hakaret ve iftira içerikleri
nedeniyle birkaç kez erişim yasağı getirilmesi ile
ilgili bir soru önergesi verdi.
AB – Schengen Alanı
Önergeye yanıt veren AB Komisyonu’nun
genişlemeden
sorumlu
üyesi
Olli
Rehn,
Komisyon’un YouTube ile ilgili yasal süreçlerden
haberdar olduğunu belirtirken “müzakereleri
Türkiye’nin katılım için yaptığı hazırlıklardaki
ilerlemenin yönlendirdiğini ve bu ilerlemenin,
diğerleri yanında; ifade özgürlüğünü de içeren
Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanmasıyla
ölçüldüğü” ifadelerine yer verdi. İnternet bağlantısı için
- 21 Aralık 2007 tarihinde kara ve deniz sınırları
kontrollerini kaldırarak Schengen Alanı’na dahil
olan Estonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya,
Macaristan, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya ve
Slovenya ile Schengen sistemine uzun süredir
dahil olan 15 üye ülke arasındaki hava sınır
kontrolleri 30 Mart 2008 itibariyle kaldırıldı.
Bu gelişme sonrasında 24 AB ülkesi arasındaki
sınır kontrolleri tamamen kalkmış oldu. Schengen
Alanı Belçika, Hollanda, Luksemburg ve Almanya
tarafından 1985 yılında imzalanan anlaşma ile
birlikte oluştu. AB üyesi olmamasına karşın Norveç
ve İzlanda da Schengen Alanı içersinde, İngiltere
ve İrlanda Alan’ın dışında yer alıyor. G.Kıbrıs,
Bulgaristan ve Romanya ise gerekli koşulları
henüz
tamamlayamamış
durumda
bulunduklarından Schengen Alanı’na hangi tarihte
dahil olacakları belli değil. İnternet bağlantısı için
AB - Kıbrıs
- Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup
Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda, G. Kıbrıs’ta
yapılan seçimler sonucunda Hristofyas’ın yönetime
gelmesiyle Kıbrıs’ta çözüm için yeni bir fırsat
penceresinin açıldığını söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve
Dimitris Hristofyas’ın çözüm isteyen iki lider
olduğunu düşündüğünü belirten Swoboda, çözüm
için tarafların asgari çaba göstermesi gerektiğini,
AP Sosyalist Grup olarak çözüm sürecini
desteklediklerini belirtti. İnternet bağlantısı için
Rekabet
- AB Komisyonu’nun onayladığı satın almalar ve
şirket birleşmeleri:
AB- ABD
- Havayolları pazarının serbestleştirilmesine ilişkin
AB ile ABD arasındaki anlaşma 30 Mart itibariyle
yürürlüğe girdi. Bu anlaşma ile birlikte AB ve ABD
havayolları şirketleri üzerindeki birçok sınırlama
kaldırılmış oluyor. Bilet fiyatları ile ilgili sınırlamalar
da yeni düzenleme çerçevesinde kalkıyor.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle
Londra Heathrow havaalanı ile ABD arasındaki
uçuşların artacağı, mevcut sayıdan günde
ortalama 16 uçuş daha fazla uçuş gerçekleşeceği
•
ABD merkezli 3M’in yine ABD merkezli
Aearo’yu satın alması. Aearo kulak tıkacı,
kulakları ses ve soğuğa karşı korumak için
eşyalar, baş, yüz ve göz koruyucuları üretiyor.
Söz konusu ürünler birçok sektörde çalışan
işçiler tarafından kullanılıyor. İnternet bağlantısı için
•
Almanya merkezli Radeberger (Oetker)
firmasının Getranke Essmann’ı satın alması.
Her iki firma da alkollü/alkolsüz içecek üretim
ve toptan satışı alanında faaliyet gösteriyor.
İnternet bağlantısı için
-2–
- AB Komisyonu Finlandiya merkezli Nokia’nın
ABD merkezli Navteq’i satın alma işlemi hakkında
kapsamlı bir inceleme başlattı. Komisyon’un ilk
incelemeleri pazardaki dikey rekabetin bu satın
alma işleminden olumsuz yönde etkileneceğini
ortaya koyuyor.
İklim Değişikliği
- Geçtiğimiz Aralık ayında Bali’de düzenlenen
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği
Konferansı’nda alınan ve iklim değişikliği ile
mücadeleye yönelik önlemler konusunda 2009 yılı
sonuna kadar küresel bir anlaşmaya varılmasını
hedefleyen karara ilişkin müzakerelere 31 Mart’ta
Tayland’ın Bangkok kentinde başlandı.
Dijital seyir haritalarının cep telefonları kanalıyla
kullanıcılara aktarılması önemli mobil hizmetler
arasında yer alıyor. Komisyon’un elindeki ilk
bulgular Nokia’nın mobil cihazlar üretimi alanında
lider konumunda, Navteq’in de dijital seyir haritası
üretimi yapan iki şirketten biri olmasının dijital seyir
haritası hizmetleri piyasasında düopol oluşması
riski bulunduğu yönünde. İnternet bağlantısı için
İklim değişikliği alanında sera gazı salınımlarını
sınırlama hedefleri içeren Kyoto Protokolü’nün
2012 yılında sona ermesiyle oluşturulacak yeni
çerçeveyi belirlemeyi amaçlayan müzakereler, BM
İklim değişikliği Çerçeve Anlaşması’na dahil olan
192 ülke ve Kyoto Protokolü’ne dahil olan 178
ülkeler tarafından paralel bir biçimde sürdürülecek.
- AB Komisyonu kredi kartı ağı Visa hakkında
rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma
başlattı. Komisyon yaptığı açıklamada, kredi kartı
işlemlerinde bankaların bankalar arası değişim
ücretlerini sabitlediğini, bu tür işlemlerin pazardaki
rekabeti
herhangi
bir
şekilde
etkileyip
etkilemediğinin inceleneceğini belirtti. Komisyon
dükkan ve diğer işletmelerin ödemek zorunda
oldukları işlem ücretlerini kredi kartı ile ödeme
yapan müşterilerin yanı sıra nakit ödeme yapan
müşterilere de yansıtmak zorunda kaldığını ortaya
koyuyor. Komisyon’un incelemesi sınır ötesi kredi
kartı işlemlerinde bankaların birbirlerine ödediği
işlem değişim ücretlerini kapsayacak. Visa’nın
uyguladığı işlem ücretlerinin olması gereken
seviyenin çok üstünde olup olmadığını ortaya
koymak üzere yürütülecek olan incelemelerin
sonuçlandırılacağı bir tarih belirtilmedi.
AB Komisyonu’nun çevreden sorumlu üyesi
Stavros Dimas konuyla ilgili yaptığı açıklamada
iklim değişikliğini dünya nüfusunun uzun vadede
karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olarak
nitelendirerek AB’nin bu konuda öncülük yaparak
örnek oluşturacağını belirtti.
Bir sonraki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Konferansı 2008 Aralık ayında Polonya’da bulunan
Ponzan kentinde gerçekleştirilecek. İnternet bağlantısı
için
- AB Komisyonu 28 Mart’ta iklim değişikliği ile
mücadele
girişimleri
çerçevesinde
faaliyet
gösterecek Küresel Enerji Verimliliği ve
Yenilenebilir Enerji Fonu (GEEREF) adında yeni
bir fon kurdu. Gelişmekte olan ülkelerde enerji
alanındaki projelerin desteklenebilmesi için özel
sektörün yatırımlarını artırmayı amaçlayan girişime
önümüzdeki 4 senelik süre için Komisyon
tarafından 80 milyon € ayrıldı. Fonun diğer
katılımlarla beraber kısa vadede 300 milyon €,
uzun vadede ise 1 milyar €’yu bulacak bir fon
haline gelmesi öngörülüyor.
Komisyon 2002 yılında Visa’nın bankalar arası çok
taraflı işlem değişim ücreti uygulamasına geçici
olarak 31 Aralık 2007 tarihine kadar izin vermişti.
Visa’nın
uyguladığı
ücretler
MasterCard’ın
ücretlerinden daha düşük seviyede. İnternet bağlantısı
için
10 milyon €’nun altındaki küçük ölçekli projelerin
geliştirilmesi için kullanılacak olan GEEREF,
-3–
mozzarella peyniri üretim yerlerinin de sürekli
denetim altında bulundurulacağı taahhüdünde
bulundu. İnternet bağlantısı için
küresel bir risk sermayesi fonu olmasının yanı sıra
risk paylaşımı ve ortak finansman konularında
yeni araçlar sunuyor. Fondan Afrika-KarayipPasifik ülkeleri, Kuzey Afrika, AB üyesi olmayan
Doğu Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ve Asya
ülkeleri yararlanabilecek. İnternet bağlantısı için
Çevre
- Avrupa’da biyo-çeşitliliğin sürdürülebilmesi
açısından önem taşıdığı belirlenen 18,784
kilometrekarelik doğal yaşam alanı, Avrupa’daki
doğal hayat alanlarının ve bu alanlarda yaşayan
hayvan türlerinin korunmasını amaçlayan Natura
2000 Ağı kapsamına alındı. Avusturya, G.Kıbrıs,
Finlandiya, Fransa, Malta, Polonya, Slovakya,
Slovenya, İspanya ve İsveç’ten 489 yeni bölgenin
katılımıyla AB’de toplam kara kitlesinin %20’si ve
denizlerin 100.000 kilometrekaresini kapsayan
Natura 2000, AB’nin 2010 yılına kadar biyoçeşitlilik
kaybını
durdurma
hedefini
gerçekleştirmesinde kullandığı en büyük araç
olarak nitelendiriliyor.
Tarım
- AB Komisyonu genetiği değiştirilmiş olan yem ve
gıda ürünleri üretiminde kullanılmak üzere GA21
mısırının AB dışındaki üçüncü ülkelerden ithalatını
onayladı. Bu onay 10 yıl süresince geçerli olacak
ve bu mısırdan üretilecek ürünler AB’nin etiketleme
ve izleme süreçlerince belirlenen kurallara uygun
olarak piyasaya sürülebilecek. Halihazırda genetiği
değiştirilmiş
GA21
mısırının
AB
içinde
yetiştirilmesine izin verilmiyor. Avrupa Gıda
Güvenliği Ajansı GA21 mısırının güvenliğiyle ilgili
incelemesini
olumlu
olarak
sonuçlandırmış
olmasına karşın üye ülkeler AB Bakanlar Konseyi
ve Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitesi’nde
yapılan oylamada nitelikli çoğunluğu sağlayamadı.
Bu nedenle söz konusu ürünün AB içinde
yetiştirilmesi
konusundaki
öneri
yeniden
incelenmek üzere Komisyon’a geri gönderildi.
Mağaralar, lagünler, göller, ormanlar gibi bir çok
ekosistemi barındıran Natura 2000 Ağı’na
katılacak bölgeler, üye ülkeler ve AB Komisyonu
ile işbirliği halinde belirlenerek “Topluluk Açısından
Önemli Bölge” ilan ediliyor. İnternet bağlantısı için
İnternet bağlantısı için
Adalet ve İçişleri
Sağlık
- AB Komisyonu Başkanı Barroso örgütlü suçlar
ve yolsuzlukla mücadele alanlarında başarı
gösteremediği için Bulgaristan’ı sert bir dille
eleştirdi. Yolsuzluk ve örgütlü suçlarla mücadele
alanında Bulgaristan’ın daha fazla ilerleme
kaydetmesi gerektiğini belirten Barroso tüm devlet
kurumlarının da aynı hedef doğrultusunda
çalışması gerektiğini vurguladı. Sonu gelmeyen
soruşturmalar ve ertelenen mahkeme duruşmaları
sonucunda Bulgaristan’da devam eden yolsuzluk
ve suçların AB açısından kabul edilemez olduğunu
belirtti.
- AB Komisyonu 27 Mart’ta İtalya’nın Campania
bölgesinde üretilen mozzarella tipi peynirlerin bir
kısmında kanserojen dioksin maddesinin insan
sağlığı açısından izin verilebilir sınırların üzerinde
bulunması üzerine İtalya’nın bu tip peynirlerin
ihracatını durdurmasını istedi. 28 Mart’ta bir
açıklama yapan İtalya Sağlık Bakanlığı sığır
sütünden imal edilen ve bu bölgeden ithal edilen
peynirlerle ilgili tetkiklerin devam ettiğini ve “ön
tedbir” olarak bu peynirlerin satışına geçici olarak
yasak getirildiğini duyurdu. Peynirlerin satışı
Fransa ve Japonya gibi ülkelerde geçtiğimiz hafta
içinde yasaklanmıştı.
AB Komisyonu Bulgaristan’da yolsuzlukların
azalmadan devam ettiğini belirterek bu ülkeye
SAPARD ve PHARE kapsamında yapılan mali
İtalya daha çok pizza ve salatalarda kullanılan
-4–
yardımları dondurmaya karar vermişti. Komisyon,
Bulgaristan ve Romanya’daki reformlarla ilgili
inceleme raporunu yaz ayları içinde yayınlayacak.
BRÜKSEL’DE GELECEK AY
İnternet bağlantısı için
AB Kurumları
Ekonomi
•
•
- Üç ayda bir yayınlanan ve Euro Alanı’ndaki
ekonomik gelişmeleri inceleyen Euro Alanı Üç
Aylık Raporu’nun son sayısı 26 Mart’ta
yayınlandı. Rapora göre, Euro Alanı’nda ekonomi
özellikle gelişmekte olan piyasalardaki yüksek
büyüme sayesinde uluslararası para ve sermaye
piyasalarını etkileyen çalkantı, ABD ekonomisinin
zayıflaması ve emtia fiyatlarındaki artış gibi küresel
zorluklara direnmeye devam ediyor. Ancak üye
ülkelerin enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa farklı
cevap vermeleri nedeniyle üye devletler içinde
enflasyon rakamları arasındaki farkların arttığı
belirtiliyor.
•
•
17-18 Nisan, Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi
4 Nisan, Ekonomik ve Mali Konsey
17 Nisan, Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi
21 Nisan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu
Konferanslar-Seminerler
•
•
•
31 Mart - 3 Nisan, “European Wind Energy
Conference”, http://www.ewec2008.info/
9 Nisan, “Energy islands in the EU, third energy
package”, ALDE, www.alde.eu
29 Nisan, “Women in business: Driving Change and
Growth”, European Club for human resources,
http://www.europeanclub-hr.eu/index.html
•
29 Nisan, “Co-operatives: Building Development
through
Self-Help”,
Cooperatives
Europe,
http://www.coopseurope.coop/
İstihdam piyasalarında yapılan reformların da
incelendiği raporda, reformların genel olarak
istihdam oranlarını artırarak başarıya ulaştığı
ancak özellikle istihdam piyasası dışında kalan
kişilerin işsizliği konusunda daha fazla çaba sarf
edilmesi gerektiği belirtiliyor. İnternet bağlantısı için
*
-5–
Download