Hırvatistan AB´ye üye oldu.

advertisement
AB (Avrupa Birliği)
Avrupa Birliği (AB) 28 Avrupa ülkesinden oluşan bir siyasi ve
ekonomik ortaklıktır. Daha önce hiçbir ülke bu kadar yakın işbirliği
içinde bulunmamıştır. AB’nin ana hedefi sınırları ortadan kaldırmak ve
ortaklaşa politik sorunlara etkin çözümler bulmaktır.
1957 yılında Avrupa Ortak Pazarı‘nı kuran altı ülke, şimdilerde 28
ülkeye ulaşmış ve Avrupa Birliği´ni (AB) oluşturmuştur. Üye devletler
aşağıdaki haklara sahiptirler:

Malların serbest dolaşımı,

Sermayenin serbest dolaşımı,

Yerleşme özgürlüğü,

Şahısların serbest dolaşımı,

Serbest rekabetin önündeki engellerin kaldırılması
Bilgi:
Avrupa Birliği yirmi sekiz bağımsız devletten oluşur.
Bunlar üye devletler olarak bilinen Almanya,
Avusturya, Birleşik Krallık (İngiltere), Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, Hırvatistan,
İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovakya, Slovenya, ve Yunanistan'dır.
Norveç AB`ye üye ülke değildir.
Üye olmayan ülkeler, AB’ye satmak istedikleri tüm mallara vergi
ödemek zorundadırlar. Kömür ve çelik odaklı uluslararası bir işbirliğinin
havacılık, balıkçılık ve su kalitesi ortaklığına dönüşebileceğini kim
inananırdi ki?
AB´nin politik hedefleri
1991 yılında, dönemin 15 üye ülkesi Maastricht Antlaşmasını
benimsedi (Maastricht Antlaşması 1993 yılında yürürlüğe geçti.) Bu
AB için geçici bir anayasa olacaktı. Antlaşmanın amacı üye ülkeler
arasında

malların, hizmetlerin, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını
sağlanmak,

tek para biriminin kabul edilmesi,

ortak para politikasının uygulanmasını

ve ekonomi politikalarının uyumunu sağlamaktı.
Hırvatistan AB´ye üye oldu.
1 Temmuz 2013´de Hırvatistan, on yıl önce üyelik
başvurusunda bulunduğu AB´ye 28inci üye devlet olarak
kabul edildi. Hırvatistan'da AB konusunda geniş bir fikir
birliği olmuştur. Ülkenin bağımsızlığından bu yana
hükümetin hedefinde AB üyeliğini vardı.
Amsterdam Antlaşması, Schengen Antlaşmasının AB’ye dahil
edilmesine karar verdi. Böylelikle AB´nin dahada genişlemesine sebep
oldu. Bu genişleme, Avrupa’nın doğusuna kayarak 2004´te on yeni
ülkeye üyelik tanıdı. .
Avrupa Birliği´nin NATO ve Birleşmiş Milletler´in yetki devri
arasındaki en büyük farkı, AB’ye üye olabilmenin çok daha kapsamlı
olması, ve bir çok çeşitli politik alanları kapsamasıdır.
Schengen üye devletler arasında sınır
kontrolünün kaldırılmasına yönelik bir
sözleşmedir. İlk Schengen Antlaşması,
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg arasında 1985 yılında
imzalandı.
AB üye ülkeler
AB-Norveç ilişkileri
Norveç sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda tarihsel, ekonomik
ve kültürel, Avrupa'nın bir parçasıdır.
Norveç AB'ye resmen üye olmadığı halde, AB politikalarının doğrudan
Norveç toplumunun büyük bölümünü etkiler.
Download