Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle şirket, matkap, kesici

advertisement
 Sektör : Makina
 Çalışan Sayısı: 250’den fazla
 Genel Merkez : İstanbul
Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle şirket, matkap, kesici, zımparalama vb. makinalar üreten dünyaca ünlü pek çok
markanın satış ve dağıtımını yapıyor.
Uygulanan Çözüm:
Faydalar:
 SAP EFT
 Sipariş ödemelerinin sisteme girişinde yaşanan zaman kaybı
önlendi ve Şu ana kadar takibi yapılmayan giderler takip
 SAP CS
edilmeye başlandı.
 Tüm bayi işlemlerinin tek platform üzerinden yürütülebilir
Proje Süresi: 5 Ay
hale getirildi.
 Bayi-portal sistemiyle online olarak sipariş verilebilmesi
Projede Öne Çıkanlar:
 Malzeme yönetimi, satış-dağıtım, mali muhasebe, duran
varlıklar muhasebesi, masraf yeri muhasebesi, müşteri
sağlandı.
 Projede, Reis Makina’nın kendine özgü çok ortaklı, çokuluslu
servisi, nakit yönetimi, insan kaynakları ve itelligence
ve
Türkiye Dış Ticaret çözümleri uygulandı.
itelligence Türkiye yazılım ekibi tarafından özel olarak
 Makser,
CS
yönetilmeye
projesiyle
Reis
başlanmasıyla
Makina
müşteri
konsolide edilebilir hale getirildi.
© itelligence
şirketi
altında
mutabakatları
çok
parametreli
çalışma
biçimini
destekleyen
ve
geliştirilen itelligence Türkiye Dış Ticaret Çözümü (EFT)
uygulaması ile önemli bir farklılık yaratıldı.
Download