Rol 2: SAP HR FONKSİYONEL DANIŞMANI Görev Tanımı

advertisement
Rol 2: SAP HR FONKSİYONEL DANIŞMANI
Görev Tanımı










Müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp gereksinimleri belirlemek, kurumdaki çeşitli
kaynaklardan edindiği bilgileri keşfedip sentezlemek, detaylı analiz yapmak, çözüm
önerileri sunmak,
Analiz dokümanları hazırlamak,
İlgili SAP HR modül uyarlamalarını yapmak,
Modülünde, gelen destek ve değişiklik taleplerini karşılamak,
Gerektiğinde sorumlu olduğu uygulamaların test senaryolarını oluşturmak ve testlerini
yapmak,
Talep ve projelerin takibini yapmak,
Dışarıdan temin edilecek ürün ve hizmetler için RFP, RFI ve satınalma dokümanlarını
hazırlamak, proje bütçesini belirlemek, satınalma ve sözleşme süreci aktivitelerini
yönetmek, ihaleye katılan firmalardan gelen teklifleri inceleyip değerlendirme raporu
hazırlamak,
Proje yönetimi yapmak, proje yönetim süreçlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan tüm
proje dokümanlarının hazırlanmasını, yayımlanmasını ve yönetimini gerçekleştirmek,
Detaylı proje planlarının oluşturulmasını sağlamak,
Tüm proje paydaşları ile iletişimi planlamak ve iletişimin eksiksiz gerçekleşmesini
sağlamak, periyodik statü raporlarını yayımlamak.
ROLE BAŞVURUDA ÖN KABUL İÇİN ZORUNLU ŞARTLAR:


SAP HCM modülünde en az 4 yıl deneyimli olmak (tercihen SAP sertifikası sahibi),
En az 3 SAP projesinde, projelerin başından sonuna kadar görev almış olmak.
Aranan Nitelikler









İş analizi süreçlerine ve metodolojilerine analiz tekniklerine (use case, veri analizi,
süreç analizi, önceliklendirme, gereksinim yönetimi, risk değerlendirme, paydaş analizi,
rol ve sorumluluk analizi, arayüz analizi vb.) hakim,
Satınalma ve sözleşme süreçlerine, bu süreçte kullanılan tekniklere (RFP, RFI, RFQ,
Vendor Proposal vb.) hakim,
SAP proje yönetim süreçleri ve metodolojileri konusunda deneyimli,
Yazılım geliştirme hayat döngüsü metodolojilerine (Waterfall, Agile/Scrum, Release
Management) hakim,
Aynı anda birden fazla işi önceliği ve projeyi takip edebilen,
Değişiklik yönetimi tecrübesine sahip,
Bakım ve destek süreçleri hakkında bilgi sahibi,
Gereksinim ve iş analizi yapma tecrübesi olan,
Büyük veri ve analitiği üzerine projeler gerçekleştirmiş çalışma arkadaşları arıyoruz.
Download