Kaynak: http://www.makinateknik.org/

advertisement
Makina Mühendisliği Nedir?
Mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar ve
tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi
ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir.
Makina Mühendisliği, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz alet, cihaz, makina,
sistem ve süreçlerin tasarımı ve üretimi ile ilgilenen bir bölümdür. Modern makina mühendisliği,
mekanik, termodinamik-enerji ve malzemenin temel konularını içermekle beraber, büyük oranda,
karmaşık bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve analizi de içine almaktadır.
Makina Mühendisi, bu işleri geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere
saygılı bir şekilde tasarlamaktan ve yapmaktan sorumlu bir kişidir. Türkiye’ de ve Dünya’ da en
geniş çalışma alanı olan MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ Dünün, Bugünün ve Geleceğin mesleğidir.
Genel Makina Mühendisliği en geniş çalışma alanına sahip bir mühendislik dalıdır. Kalorifer
tesisatından nükleer santrale, bisikletten spor otomobiline, çamaşır makinesinden petro-kimya
tesislerine, buzdolabından buz pateni pistine kadar her konu Makina Mühendisliğinin ilgi alanına
girer. Makina mühendisleri her türlü Makine, Tasarım ve Ġmalat, Elektrik Makineleri, Petro-Kimya,
Gıda, Demir-Çelik, Uçak, Otomotiv ve Tekstil Sanayi; Hidro-Elektrik, Nükleer ve Termik Santraller;
Bina Mühendisliği (Isıtma, Soğutma), AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) v.b. sektörlerin çeşitli
birimlerinde işletme, bakım, onarım, üretim, kalite kontrol, tasarım, proje, pazarlama,
müteahhitlik, müşavirlik ve idari görevlerde hizmet verebilmektedirler.
Kaynak: http://www.makinateknik.org/
Download