kamıl mumının ozellıklerı

advertisement
İL
:OSMANİYE
TARİH
:31.01.2014
ِ
ِ
‫ﺖ ﻗُـﻠُﻮﺑُـ ُﻬ ْﻢ‬
ْ َ‫ﻪُ َو ِﺟﻠ‬‫ﻳﻦ إِ َذا ذُﻛِ َﺮ اﻟﻠ‬
َ ‫اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨُﻮ َن اﻟﺬ‬
‫ ِﻬ ْﻢ‬‫ﻳﻤﺎﻧًﺎ َو َﻋﻠَﻰ َرﺑ‬
ْ َ‫ﺗُﻠِﻴ‬
َ ‫ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ آﻳَﺎﺗُﻪُ َز‬
َ ِ‫ادﺗْـ ُﻬ ْﻢ إ‬
‫ َﻤﺎ‬‫إِﻧ‬
‫َوإِذَا‬
‫ﻛﻠُﻮ َن‬‫ﻳَـﺘَـ َﻮ‬
Enfal,8/2
- ‫و‬
‫ﷲ‬
- ِ‫َ َل َر ُ ُل ﷲ‬
ِ
ِ
ِ َ ‫ﻤﺜَ ُل ا ْﻝﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ‬
‫اﺤ ِﻤ ِﻬ ْم‬
ُ ‫ﻫ ْم َوﺘَ َﻌﺎطُﻔ ِﻬ ْم َوﺘََر‬‫ﻴن ﻓﻲ ﺘََواد‬
ُ
َ
‫اﻋﻰ‬
ْ ‫ إِ َذا ا‬،‫ﺴ ِد‬
ْ ‫ﺸﺘَ َﻜﻰ ِﻤ ْﻨ ُﻪ ُﻋ‬
َ ‫ﻀ ٌو ﺘَ َد‬
َ ‫َﻤﺜَ ُل ا ْﻝ َﺠ‬
ِ
‫ﻤﻰ‬ ‫ﺴ َﻬ ِر َوا ْﻝ ُﺤ‬
 ‫ﺴ ِد ِﺒﺎﻝ‬
َ ‫ﺴﺎﺌ ُر ا ْﻝ َﺠ‬
َ
KAMİL MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ
Muhterem Müslümanlar!
İslam dinine mensup olma şerefine nail
olmuş kimseler olarak; “Yüce Allah benim nasıl bir
insan olmamı istiyor, iyi bir Müslüman nasıl olur?”
sorusunu kendimize sormalı, hayatımızı buna göre
yaşamaya gayret etmeliyiz. Dinimizin iki temel
kaynağı olan; Kur’an ve Sünnet, ideal bir mü’min
tipi çizmekte ve Müslümanların böyle bir şahsiyet
kazanmalarını sağlayacak bir dizi emir ve
tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kuran ve Sünnete tabi ve teslim olan
Müslüman, gönül dünyasında büyük güzellikler
yaşayacak, İslam’ın öngördüğü insan modelini her
yerde temsil edecektir. Allah’a ortak koşmayan,
anne ve babasına iyilik eden, namazını dosdoğru
kılan, zekâtını veren, davranışlarında dengeli ve
ölçülü olan, emanete riayet eden, adil, doğru sözlü,
yardım sever bir kimse olacaktır.
Hutbemizin başında okuduğum ayeti
kerimede Rabbimiz Allah Teâlâ mü’minleri
tanımlarken şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler o
kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri
ürperir; O’nun ayetleri kendilerine okunduğu
zaman (bu) onların imanlarını artırır; onlar
sadece Rablerine tevekkül ederler.
Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık
olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda
harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten
müminlerdir; onlara, Rableri katında yüksek
mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş
rızık vardır” (1)
Muhterem Kardeşlerim!
Sevgili Peygamberimizin hayatı, Kur’an’da
öngörülen model insanın ta kendisidir. Hz. Aişe
validemizin ifadesi ile; “Onun ahlâkı, Kur’an
ahlâkıdır.” Hz. Peygamberin, ‘özü-sözü doğru, asla
yalan söylemeyen kimse’ anlamına gelen “elEmin” sıfatı, her Müslüman’a örnek olmalıdır.
Peygamberimizin dilinde ideal Müslüman; İyi
niyetlidir; inancında, düşüncesinde, söz, iş ve
ibadetlerinde samimidir. İnandığı dinin temel
prensiplerine teslim olmuştur. Her türlü hurafe ve
batıl inanıştan uzaktır. İbadetlerinde ve hayırhasenatında devamlıdır. Günah ve hatalarında
ısrarcı değildir. Günah işlediğini ya da hata
yaptığını anladığında derhal yaptıklarından tövbe
eder.
Kâmil mü’min; güzel ahlâk sahibidir.
Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Her
yönüyle güven ve emniyet insanıdır. Hayır sahibi
ve hizmet ehli bir kimsedir. Duyarlıdır;
başkalarının acı ve ıstıraplarına karşı duyarsız
kalmaz. Kardeşlik hukukuna riayet ederek bütün
Müslümanları kardeş bilir. Dost ve arkadaş
seçimine dikkat eder. Boş şeylerle vakit geçirmez.
Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmek
en büyük arzusudur.
Hutbemizi bir hadisi şerif meali ile
sonlandıralım. “Mü’minler birbirlerini sevmekte,
birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta
bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta
olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple
uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”(2)
_______________________________________
1. Enfâl,8/2,3,4.
2. Buhârî, Edeb 27
Hazırlayan: İsmail ÇERİ
Düziçi Çiftlik Mahallesi Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards