Test 5

advertisement
8.
KAVRAMA
Test
5
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
KAZA VE KADER - 5
1. “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması
ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine
tastamam verilecektir.”
(Necm suresi, 39-41. ayet)
Bu ayetleri kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdaki
durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?
4. •
Toprağı işleyen ekmeği dişler.
•
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
•
Açık ağız aç kalmaz.
Bu atasözleri aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir?
A) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan...”
A) Dürüst olması
B) Sabırlı olması
B) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet.)
C) Sorumsuz olması
D) Çalışkan olması
C) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından
başka bir şey yoktur.”
(Necm suresi, 39. ayet)
D) “…Her (Güneş ve Ay) biri, belirlenmiş bir süreye kadar
hareketlerini sürdürürler…”
(Fâtır suresi, 13. ayet.)
2. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından
başka bir şey yoktur.”
(Necm suresi, 3. ayet)
“Sizden birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip onları satması, dilenmesinden hayırlıdır.”
(Hadis-i şerif)
Verilen ayet ve hadis-i şerife göre yaşamaya çalışan bir
kişinin aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemesi
beklenmez?
A) Başkasının sırtından geçinmeye çalışması
MEB 2016 - 2017
(Furkân suresi, 58. ayet.)
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın rızık ve emek
anlayışına uygun değildir?
A) Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek hoş
değildir.
B) Emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar
tercih edilmemelidir.
B) Sorumluluklarını yerine getirmesi
C) Çalışkanlığı ile örnek olması
C) Çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey
beklemek uygun olmaz.
D) Allah’a itaat etmesi
D) Rızkı yaratan Allah olduğundan insanın rızkını elde etmek için çabalamasına gerek yoktur.
3. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin maskaraya!”
Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan biri değildir?
Mehmet Akif Ersoy
A) Tembellik yapmak
B) İslam dinine göre yaşamak
C) Yanlış tevekkül anlayışına sahip olmak
D) İslam dini adına yanlış inançlar türetmek
6. Verilenlerden hangisi İslam’ın emek ve rızık ilkelerine
uygun değildir?
A) Kazanç için her yol meşrudur.
B) İslam’da, en hayırlı kazanç emeğe dayanandır.
C) İnsan, kazandıklarının bir kısmını paylaşmalıdır.
D) İnsanın rızkını yaratan Allah, çalışarak onu elde etmeyi
emretmiştir.
8.
Test
5
KAZA VE KADER - 5
7. Her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı sorulduğunda “Kendi kaliteli
buğday tohumlarımı komşularıma da vermemdir” cevabını
verdi. Elinizdeki kaliteli tohumları komşularınızla mı paylaşıyorsunuz? sorusuna çiftçi “Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr
olgunlaşmakta olan buğday polenlerini alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle komşularımın kalitesiz buğday yetiştirmesi demek benim buğday kalitemin düşük olması demektir” cevabını verdi.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi savunmacı bir kader anlayışına örnek oluşturmaz?
A) Kader utansın
B) Kader mahkûmuyum
C) Alın yazım böyleymiş
D) Tedbir kuldan, takdir Allah’tan
Bu metin aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi
ile ilişkilendirilemez?
A) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
(Hadis-i şerif)
B) “Güzel bir söz ve bağışlanma, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir.
(Bakara suresi, 263. Ayet)
11. * “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz
yüzündendir…”
(Şura suresi, 30. ayet)
C) “Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...”
D) “Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir.”
(Hadis-i şerif)
8. “Çalışmadan geçinenler bizden değildir.”
Hacı Bektaş Veli’nin bu sözüyle ilişkilendirilebilecek
ayet veya hadis aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.”
(Hadis-i şerif)
MEB 2016 - 2017
(İsrâ suresi,7.ayet)
* “Kim iyi iş yaparsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhinedir…”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetlerin mesajları ile uyumlu değildir?
A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
C) Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
B) “Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve onların yardımcıları yoktur.”
(Âl-i İmran suresi, 22. ayet)
C) “Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.”
(Âl-i İmran suresi, 115.ayet)
D) “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz
için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız....”
(Bakara suresi, 110.Ayet)
9. Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
12. “Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?
Verilen dizede şairin eleştirdiği durum aşağıdakilerden
hangisidir?
IM
Mehmet Akif ERSOY
A) Allah’a güvenmek
B) Hayatlarını kazanmak için çeşitli meslekler edinmişlerdir.
B) Atalarımızın yaptıkları
C) Peygamberliği meslek olarak seçmişlerdir.
C) Atalarla gurur duymak
D) Emekleriyle geçimlerini sağlamışlardır.
D) Tevekkülü pasiflik olarak anlamak
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
A) Çalışmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket
etmişlerdir.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
Puan :.....................................
:.....................................
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards