ÇEVRE VE TASARUF

advertisement
REHBERLİK BİRİMİ-MAYIS 2016
ÇEVRE VE TASARUF
Çevre,
dünya
üzerindeki
tüm
canlıların
biyolojik, fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel
açıdan birbirleriyle etkileşim içinde olduğu bir
ortamdır. Dünyamız üzerinde var olan yaşamın
sürekliliğinin korunmasında, bireylerde çevre
bilincini geliştirmek temel şart diyebiliriz.
Bireylere
çevre
bilincinin
kazandırılması
toplumun en küçük birimi olan ‘aile’de başlar. Böylelikle, biz yetişkinlere düşen ana
görevlerden
bir
tanesi
küçük
yaşlardan
itibaren
çocuklarımıza
çevreyi
nasıl
koruyabileceklerini öğretmemizdir.
Çevreyi korumayı; tasarruflu olarak ve çocuklarımıza öğreterek başlayabiliriz. Tasarruf,
insanın harcamalarını ve tüketimini gerektiği kadar yaparak, bütçesini koruması ve aynı
zamanda çevresine ve doğaya katkı sağlamasıdır. İnsanlar tasarruflu davranırsa;
-
Tutumlu olmayı öğrenir.
-
Birikim yapmayı ve böylelikle sabırlı olmayı öğrenir.
-
Doğanın dengesini ve doğal kaynaklarımızı korumuş olur.
1
Çocuklarımıza Çevreyi Korumayı Öğretirken
1. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar doğa
ile
ilgilidir.
Özellikle
okul
öncesi
çocukların gözlem ve öğrenme becerileri
kuvvetlidir.
Bu
süreçte,
çocukların
gelişimine olumlu katkı sağlayabilecek
bu meraklarını gidermek amaçlı, doğayla
tanışmalarını sağlayacak doğa gezileri ve
doğa
etkinlikleri
düzenleyebilirsiniz.
Yaşayarak öğrenme en kalıcı yöntemlerden biridir. Örneğin; çevre gezileri
düzenleyerek onların doğada ‘ne, nerede ve neden var?’ sorularının cevaplarıyla
REHBERLİK BİRİMİ-MAYIS 2016
tanışmasını sağlarsınız. Aynı zamanda kalıcı öğrenmelerini ve neden-sonuç ilişkisi kurma
becerilerinin gelişimini desteklersiniz.
2. Çocuklarınızın doğayla ilgili kitaplar bulmalarına, dergi ve gazetelere abone
olmalarına yardımcı olabilirsiniz.
3. Şartlar doğrultusunda, çocuğunuzla beraber bir bahçe oluşturup, oraya sebze-meyve ve
bitki ekebilirsiniz. Çocuklarınızın bitkilerin büyüme evrelerini takip edebilecekleri bir
ortamda sorumluluk almalarını destekleyebilirsiniz. Böylelikle, sorumluluğunu aldığı
bir bitkiyi koruması daha kolaylaşacak ve genel olarak tüm canlıların korunması
gerektiğini yaşayarak öğrenecektir.
4. Doğa ile ilgili oyunlar da çocukların çevreyi korumayı öğrenmesine büyük katkı
sağlar. Oyunlaştırmak, teorik olarak aldığı bilgiyi somutlaştırarak, davranışa
dökmesine yardımcı olur. Ebeveyn olarak, çocuklarınızı çevre konulu dramalara
yönlendirebilir ve hatta gerekirse siz de bu oyunlara dahil olabilirsiniz. Böylelikle
rolünüzle çocuğa örnek olma fırsatı yakalamış olursunuz.
5. Olumlu sonuç elde edebilmek için bir eylemi gerçekleştirmesi gerektiğini çocuklara
sadece sözel olarak ifade etmek yeterli değildir. İstenilen davranışın biz yetişkinler
tarafından da gerçekleştirilmesi gerekir, çocuklar bizleri rol model aldıkları için
onların olumlu davranışı kazanmasına destekleyici oluruz. Örneğin; ellerini yıkarken
suyu yeteri kadar açmasını ya da odadan çıkarken ışığı kapatmasını söylediğiniz
zaman sizin de onun gözleri önünde ellerinizi kısık suyla yıkamanız ve odanın
ışıklarını takip etmeniz gerekir.
Biz yetişkinlerin hedefi çocuklarımıza çevreyi koruma bilincini kazandırmak olmalıdır.
2
REHBERLİK BİRİMİ-MAYIS 2016
Kaynakça
http://www.bahcesel.net/forumsel/genel-cevre-konulari-ve-cevre-bilinci/22056-cocuklaracevre-bilinci-nasil-kazandirilir/
http://www.mainboard24.com/cevre-bilimi/494956-cocuklara-cevre-bilinci-nasilkazandirilir.html
http://www.notdelisi.com/cocuk-ve-cevre-22634/
2
Download