1-Hz Muhammed hangi ülkede doğdu? A)Yemen

advertisement
1-Hz Muhammed hangi ülkede doğdu?
A)Yemen
B)Mısır
C)Arabistan
D)Bahreyn
2)Hz Muhammed Arabistan’ın hangi
şehrinde dünyaya geldi?
A)Medine
B)Mekke
C)Yesrib
D)Ranuna
3)Mekke şehrinde insanlar İslam’dan
önce taş veya tahta gibi şeylerden
yapılan nesnelere tapıyorlardı bunlara
ne diyoruz?
A)Panpa
B)Peştemal
C)Pamuk
D)Put
4)İslamdan önce Mekke de aile
bağlarıyla insanların oluşturduğu büyük
topluluklar yani kabileler vardı.Hz
peygamberin kabilesi hangiydi
A)Kureyş
B)Evs
C)Hazrec
D)Abbasiler
5)İslamdan önce kadınlara değer
verilmeyen Mekke de yeni doğan kız
çocuklarının bazılarına nasıl bir
muamele yapılırdı
A)Kız çocukları için sevinilirdi
B)Kız çocukları için yemekler verilirdi
C) Allah şükür edilirdi
D)Kız çocukları diri diri gömülürdü
6)İslam dan önce Mekke’de halkın
durumu nasıldı?
A)Herkes eşitti
B)Adalet vardı
C)İçki kumar ve ahlaksızlık yaygındı
D)Kölelik yoktu
7) Mekke’de insanlar, hem Allah’a
inanıyor hem de putlaştırdıkları
şeylerden yardım bekliyorlardı. Bu
şekilde inananlara İslam’da ne denir?
A)Maşuk
B)Meşk
C) Muştu
D)Müşrik
8) İslam’dan önce Arabistan
Yarımadası’nda puta tapanların
yanında başka dinlere inananlar da
Vardı.Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
A)Hristiyanlık
B)Şintoizm
C) Yahudilik
D)Mecusilik
9)İslam’dan önce Arabistan
Yarımadası’nda bir grup insan da Hz.
İbrahim’in anlattığı din üzere
yaşıyorlardı.Bunlara ne deniliyordu?
A)Hanif
B)Hristiyan
C) Yahudi
D)Mecusi
10) İslam’dan önce Arabistan
Yarımadası’nda ateşe tapanlara verilen
isim neydi?
A)Hanif
B)Mecusi
C)Yahudi
D)Müslüman
11)Hz Muhammed’in anne ve
babasının adı hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A)Abdullah-Fatıma
B)Abdülmuttalip-Ayşe
C) Abdullah-Amine
D)Abdulmuttalip-Fatıma
16) Hz Muhammed güzel ahlakı ve
dürüstlüğü ile herkesin güvenini
kazanmıştı. Bu yüzden ona dürüst
ve güvenilir anlamına gelen hangi
lakap verilmişti
A)Ensar
B)Ehli Beyt
C)El-Emin
D)El-Fatiha
12) Hz. Muhammed’in dedesi
Abdülmuttalip’in Mekke şehrindeki
görevi neydi?
17)Peygamberimiz 25 yaşında iken
kiminle evlendi?
A)Polis
B)Yönetici
C) Öğretmen
D)Esnaf
A)Hayriye
B)Hatice
C)Huriye
D)Hayrunnisa
13)Hz Muhammed’in doğum tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?
18)Aşağıdakilerden hangisi
peygamberimizin Hz Hatice ile
evliliğinden olan çocuklardan biri
değildir
A) 10 Nisan 571
B) 20 Mart 571
C) 20 Nisan 575
D) 20 Nisan 571
14) Hz Muhammed’in sütannesi kimdi?
A)Halime
B)Harise
C)Hansa
D)Hayrünisa
15)Annesi vefat eden Peygamberimize
Önce dedesi Abdulmuttalip baktı oda
vefat edince kim ilgilendi onunla?
A)Ebu Bekir
B)Ebu Talip
C)Ebuzer
D)Ensar
A)Ali-Hasan
B)Kasım-Abdullah
C) Zeynep-Rukiye
D)Ümmü Gülsüm-Fatıma
19)Hz Muhammed’in süt kız kardeşinin
adı neydi?
A)Şermin
B)Şirin
C) Şule
D)Şeyma
20)Hz Muhammed kaç Yaşında
peygamber oldu?
A)30
B)34
C) 40
D)44
Download