DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (Saat) AKTS

advertisement
DERS ADI
DERS
KODU
YARIYIL
EKONOMİK GÖSTERGELER,
ANALİZİ VE YORUMU
SPU 513
1,2,3
TEORİ+UYGULAMA
AKTS
(Saat)
3
10
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERSİN TÜRÜ
Seçmeli
DERSİN DÜZEYİ
UE Y.Lisans
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN
DERSİN ÖĞRENME
ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Temel ekonomik kavramları,
2) Para ve maliye politikaları,
3) makroekonomik göstergelerin tanımları ve
yorumlanması,
4) Dış ticaret işlemleri,
5) Uluslararası ekonomi,
konusunda bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
Uzaktan eğitim yöntemi ile (OYS ve video konferans
sistemi üzerinden)
DERSİN ÖNKOŞULLARI
Yok
ÖNERİLEN DERSLER
Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
DERS İÇERİĞİ
HAFTA
1. Hafta
KONULAR
Temel Ekonomik Kavramlar
2. Hafta
Temel Ekonomik Kavramlar- Devam
3. Hafta
Para Politikaları
4. Hafta
Para Politikaları- Devam
5. Hafta
Para Politikaları - Devam
6. Hafta
Maliye Politikaları
7. Hafta
Maliye Politikaları- Devam
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Makroekonomik Göstergelerin Tanımları
10. Hafta
Makroekonomik Göstergelerin Tanımları- Devam
11. Hafta
Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması
12. Hafta
Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması- Devam
13. Hafta
Dış Ticaret İşlemleri
14. Hafta
Uluslararası Ekonomi
SPL Lisanslama Kılavuzları
SPL Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitapları
Parasız, M. İ., İktisadın ABC’si, 10. bs., Bursa, Ezgi Kitabevi, 2007.
Çolak, Ö.F. ve Aktaş, A. (2010), Makro Ekonomik Göstergelerin
Yorumlanması (2.Baskı). Ankara: Efil Yayınevi.
5. Çepni, E. (2015), Ekonomik ve Finansal Göstergeler Rehberi
(7.Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
6. Alkaçar, B. (2016), Verilerin Dili: Ekonomiyi Nasıl Okumalıyız?,
Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:316, İstanbul.
7. Eğilmez, M. (2016), Ekonomide Analiz: Örnek Olaylar ve Çözümler
(1.Baskı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
8. Baumohl, B. (2013), The Secrets of Economic Indicators: Hidden
Clues to Future Economic Trends and Investment Opportunities
(Third Edition), Pearson Education, Inc.
9. Özatay, F. (2015), Parasal İktisat: Kuram ve Politika (4.Baskı),
Ankara: Efil Yayınevi.
10. Ders Dokümanları
1.
2.
3.
4.
ZORUNLU YA DA
ÖNERİLEN
KAYNAK(LAR)
ÖĞRETİM YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
Uzaktan eğitim yöntemi ile (OYS ve video konferans sistemi üzerinden)
Online olarak Düz Anlatım , Gösterim, Etkileşimli Uygulamalar, Projeler
STAJ / UYGULAMA
Bu ders için uygun değildir
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
Sayısı
Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav
1
10
Ödev
1
10
Uygulama
-
-
Projeler
-
-
-
-
Pratik
Quiz
Toplam (%)
20
Yıliçinin Başarıya Oranı (%)
20
Finalin Başarıya Oranı (%)
80
Toplam (%)
100
Download