Kurtuluş Savaşı Özet Tablo

advertisement
Kurtuluş Savaşı
28 Mayıs 1919
22 Haziran 1919
7 - 8 Temmuz 1919
23 Temmuz - 7 Ağustos 1919
Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Samsuna çıkışı
Havza Tamimi : Mustafa Kemal Paşa Havza'da yayımladığı genelgeyle
işgallerin protesto edilmesini istedi.
Amasya Genelgesi : Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nın amaç ,
gerekçe ve yönteminin belirlendiği Ulusal Egemenlikten ilk söz eden
Amasya Genelgesini yayımladı.
İstanbul hükümetince müfettişlik görevine son verilmek istenen
Mustafa Kemal Paşa , hem resmi görevinden hemde askerlik
mesleğinden istifa etti.
Erzurum Kongresi : Doğu illerinin temsilcilerinin katıldığı fakat bütün
yurdu ilgilendiren çok önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi
toplandı.
4 - 11 Eylül 1919
Sivas Kongresi : Tüm yurttan temsilcilerin katılmasıyla toplanan Sivas
Kongresi'nde bütün ulusal cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i
hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplandı.
20 - 22 Ekim 1919
Amasya Görüşmeleri : İstanbul hükümeti Temsil heyetinin varlığını ilk
kez bu görüşmelerede hukuken tanıdı.
27 Aralık 1919
Doğu Cephesi
19 Mayıs 1919
Cepheler Dönemi
Hazırlık Dönemi
Güney Cephesi
Tarih
Temsli Heyetinin Ankara'ya Gelişi : Bu tarihten sonra Milli
Mücadelenin merkezi Ankara oldu.
Tarih
Doğu Anadolu'da ermeniler'in saldırılarına karşı TBMM
15. Kolordu Komutanı K. Karabekir'i Doğu cephesi
Komutanı olarak atadı.
9 Haziran 1920
Kazım Karabekir Paşa komutasında Ermeniler'e karşı
askeri harekat başlatıldı.
28 Eylül 1920
Doğu Cephesinde Ermeniler'e karşı büyük bir zafer
kazanıldı.Ermeniler barış istedi.
TBMM ile Ermeniler arasında Gümrü Antlaşması
imzalandı. Bu antlaşma TBMM'nin imzaladığı ilk
uluslararsı antlaşmadır.
Maraş Savunması : Maraş halkının kahramanca
savunması karşısında Fransızlar 11 Şubat 1920'de şehri
terk etmek zoruna kalmışlardır.
2 Aralık 1920
11 Şubat 1920
Antep Savunması : Antep halkı kahramanca savunmasına
rağmen bir yıllık kuşatmadan sonra 9 Şubat 1921'de
Antep düştü.Fakat bu durum uzun sürmedi. Ankara
Antlaşması ile Fransızlar Antep'ten çekildi.
Urfa Savunması : Urfalılar'ın kahramanca savunması
karşısında 9 Şubat 1920'de şehir Fransız işgalinden
kurtarıldı.
Fransa işgal ettiği topraklardan 2 Ekim 1921'de imzalanan
Ankara Antlaşması ile çekilmiştir. Böylece Hatay dışında
Güney sınırımız belirlendi.
9 Şubat 1920
Gediz Savaşı :
Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayı Milliye birlikleri
Yunan kuvvetleri karşısında ağır bir yenilgi almıştır.
Düzenli orduya geçilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
24 Ekim 1921
28 Ocak 1920
Misak-ı Milli Kararları : Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yaptığı gizli
oturumda alınan kararkar ile milli ve bölünmez Türk Devleti'nin sınırları
belirlendi.
I. İnönü Savaşı :
Düzenli ordumuz ilk zaferini kazandı.
Londra Konferansı toplandı. (23 Şb. - 12 Mar 1921)
İtilaf Devletleri TBMM'yi ilk kez tanıdı.
Sovyet Rusya ile Moskova Ant. İmzalandı. (16 Mart 1921)
6 - 10 Ocak 1921
İstanbul'un İşgali : Misak- Milli kararlarından geri adım atılmaması
üzerine İtilaf devletleri İstanbul'u işgal ettiler.
II. İnönü Savaşı :
Düzenli orduya duyulan güven arttı.
İngilizler Malta Adası'ndaki tutuklulardan bir kısmını
serbest bıraktı.
İtilaf Devletleri'nin Yunanlılar'a olan güveni azaldı.
İtalya işgal ettiği topraklardan çekilmeye başaldı
26 Mart - 1 Nisan 1921
TBMM'nin Açılması : İstanbul'un işgalinden sonra Mustafa Kemal
Paşa'nın çağrısıyla Ankara'da "Olağanüstü Yetkilere Sahip" olan TBMM
açıldı.
Batı Cephesi
Osmanlı Mebusan Meclisi yeniden açıldı.
23 Nisan 1920
Moskove Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması (16
Mart 1921)
* Taraflardan birinin kabul etmediği anlaşmayı
diğeri de kabul etmeyecek.(Sevr)
* Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını
kabul edecek.
* Çarlık Rusya ve Osmanlı Devleti arasında
imzalanan anlaşmalar geçersiz sayılacak.
* Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış
olanlar Türkiye'ye geri dönebilecek.
** Sovyet Rusya yeni Türk Devletini
tanımıştır.Rusya Boğazlar üzerindeki
emellerinden vazgeçmiştir. Doğu sınırı Batum ,
Misak-ı Milli sınırları dışında kalacak şekilde
çizilmiş Misak-ı Milliden ilk taviz verilmiştir.
2 Ekim 1921
12 Ocak 1920
16 Mart 1920
Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
* Sarıkamış , Kars,Kağızman ve Iğdır TBMM'ye
bırakılacak.
* Ermenistan Sevr Ant. ve Türkiye aleyhine olan
hiçbir antlaşmayı tanımayacak.
* TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır çıldır Gölü
ve Aras nehri olarak belirlenecek.
* Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış
olanlar Türkiye'ye geri dönebilecek.
** TBMM uluslarası alanda imzaladığı ilk
antlaşma.. TBMM hükümeti adı geçen ilk
antlaşmadır.
"
Kütahya - Eskişehir Savaşları :
Düzenli ordumuz Sakarya ırmağının doğusuna kadar geri
çekildi.
Kütahya , Afyon ve Eskişehir işgal edildi.
Başkomutanlık yasası çıkarılarak TBMM'nin yetkilerinin bir
bölümü 3 ay süreyle M. Kemal Paşa'ya devredildi.(5
Ağustos 1920)
Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlandı.(7 - 8 Ağustos 1921)
10 - 24 Temmuz 1921
Sakarya Meydan Muhaberesi :
Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktasıdır.
Kazanılan zafer sonrasında N. Kemal Paşa'ya Gazilik
unvanı ile mareşallik rütbesi verildi.
Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. (20 Ekim 1921)
Kafkas ülkeleri ile Kars Antlaşması imzalandı. (13 Ekim
1921)
İtalya işgal ettiği toprakları tamamen boşalttı.
13 Ağustos - 13 Eylül 1921
Büyük Taarruz :
Yunanlılar tamamen Anadolu'dan atıldı.
Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis esir alındı.
İzmir Yunan işgalinden kurtarıldı. (9 Eylül 1922)
Kurtuluş Savaşı büyük bir zafer ile sonuçlandı.
26 Ağustos - 9 Eylül 1922
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
* Savaş esirleri karşılıklı serbest bırakılacak.
* Her iki taraf çekildiği bölgelerde genel af ilan
edecekö
* Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber
kalesi Türk toprağı sayılacak.
* Taraflar arasındaki savaş sona erecek.
** Güney cephesi kapandı.İskenderun ve Hatay
illeri Misak-ı Milli'den taviz verilerek dışarıda
kaldır. (II. Taviz.)
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
* Boğazların ticarete açılması,İstanblun
güvenliğinin sağlanması her iki tarafça
benimsenecek
* Nahcıvan bölgesine muhtariyet vereilecek
** Doğu sınırı kesin bir nitelik kazanmıştırç
Download
Study collections