avrupa pazarında stratejik partner: slovenya

advertisement
SLOVENYA
ÜLKE PROFİLİ
Dış Ekonomik İlişkiler ve
Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü
Ağustos 2013
I. ÜLKE BİLGİLERİ
Başkenti
: Ljubljana
Yüzölçümü
: 20.273 km²
Nüfusu
: 1,992,690 (Temmuz 2013 tahmini)
Para Birimi ve Paritesi
: Euro
Konuşulan Dil
: Slovence
Yönetim Şekli
: Cumhuriyet
Devlet Başkanı
: Borut PAHOR (22 Aralık 2012 tarihinden itibaren)
Başbakan
: Alenka BRATUSEK (20 Mart 2013’den itibaren)
Türkiye Ljubliana Büyükelçisi
: Serra KALELİ
Slovenya İzmir Fahri Konsolosu : Mehmet Mazhar İZMİROĞLU
II. EKONOMİK GÖSTERGELER (2013)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Kişi Başına Gelir
Enflasyon Oranı
İşsizlik oranı
İhracat
İthalat
İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler
Rusya 4.6%
İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler
Hırvatistan 4%, Macaristan %4
İhraç ettiği Başlıca Ürünler
Gıda
İthal Ettiği Başlıca Ürünler
Mineral yakıtlar ve yağlar, Gıda
: 57,36 milyar $
: 27,400 $
: % 1,8
: % 13,1
: 28,73 Milyar $
: 29,49 Milyar $
: Almanya 20%, İtalya 12%, Hırvatistan 6,2%, Fransa 4,8%,
:
Almanya 16,2%, İtalya 16,2%, Avusturya 10,4%,
: Mamul Mallar, Makine-ulaşım ekipmanı, Kimyasal ürünler,
: Makine-ulaşım ekipmanı, Mamul Mallar, Kimyasal ürünler,
III. TÜRKİYE-SLOVENYA ve İZMİR-SLOVENYA DIŞ TİCARETİ
Yıllar İtibariyle Türkiye-Slovenya Dış Ticaret Değerleri (1000 $)
Yıllar
İhracat
İthalat
Hacim
2007
486,766
125,937
612,703
2008
648,705
243,628
892,333
2009
594,923
249,583
844,506
2010
356,000
291,000
647,000
2011
617,724
348,936
966,60
2012
548,314
311,875
860,189
2013 (ilk 6 ay)
320,040
151,992
472,032
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
Denge
360,829
405,077
345,340
65,000
268,788
236,439
168,048
1
Yıllar İtibariyle İzmir-Slovenya Dış Ticaret Değerleri (1000 $)
Yıllar
İhracat
2008
17,341
2009
8,197
2010
8,688
2011
14,311
2012
24,213
İthalat
13,846
14,109
24,308
34,448
17,225
Başlıca Dış Ticaret Maddeleri
İhracat






Kara ulaşım araçları
Çeşitli makine ve cihazlar
Hammaddeler
Deri
Kauçuk ve kauçuk ürünleri
Giyim eşyası (ağırlıklı olarak iç çamaşırı,
tişört, penye)
İthalat






Elektrikli makineler
Kontrol alet ve cihazları
Kimya sanayi mamulleri
Deri
Kâğıt, karton
İlaç
IV. İKİLİ EKONOMİK ANLAŞMALAR VE PROTOKOLLER
Kültür, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
Hava Taşımacılığı Anlaşması
Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşması
Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı
06.06.1993
08.03.1996
04.04.1997
10.04.2001
19.04.2001
11.06.2002
23.03.2004
21.11.2007
V. TÜRKİYE-SLOVENYA YATIRIM İLİŞKİLERİ
2013 yılı Aralık ayı itibariyle ülkemizde 24 adet Sloven menşeli firma faaliyet göstermektedir.
Slovenya’daki Türk yatırımları ise, otomobil farı üretimi alanında faaliyet gösteren bir büyük
üretim tesisi sahipliği dışında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden müteşekkil olup restoran,
tekstil, hazır giyim, takı ve turizm alanında faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır. Bunun
yanısıra, son dönemde bazı firmalarımızın ağaç ürünleri, et işleme tesisleri gibi Sloven
teşebbüslerini satın almak çabası içine girdikleri gözlenmektedir.
VI. İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK ALANLAR

Slovenya gelişmiş bir imalat sanayi sektörüne sahiptir.
2

Makine imalatı, tekstil, gıda, elektrik-elektronik, optik ekipmanlar, kozmetik, kağıt, plastik,
otomotiv yan sanayi kimyevi ve ağaç işleme sektörlerinde gelişmiş bir endüstriyel altyapı
bulunmaktadır.

Türkiye’nin dışarıdan ithal ettiği maden/metal ürünleri konusunda Slovenya ile işbirliği
yapılması mümkündür.

Türk firmalarının Slovenya’da ikili, üçlü ortaklıklar çerçevesinde AB pazarına yönelik ortak
yatırımlar gerçekleştirebilecekleri geniş bir yelpaze mevcuttur.

Otomotiv yan sanayinde oldukça gelişen Slovenya ile işbirliğine yönelme imkanı
mevcuttur.

Tekstil sektöründe de söz sahibi olan Slovenya düşük maliyetleri, yüksek üretim
teknolojisi ve coğrafi yakınlık faktörünün etkisiyle de İtalya’nın önde gelen markaları için
fason üretim yapmaktadır. Bu alanda da tekstil firmalarımızın Sloven firmalar ile karşılıklı
görüşebilecekleri olanaklar mevcuttur.

Elektrik-elektronik ve telekomünikasyon sektöründe Slovenya dünya standartlarında
hizmet ve ürün vermektedir.

Kereste, mobilya ve dekorasyon malzemelerinin başlıca ihraç kalemleri arasında yer aldığı
Slovenya’da, ağaç işleme sektörü işbirliği olanakları sunmaktadır.

Enerji, altyapı projeleri ve bina inşaatı alanlarında geniş iş imkânları bulunmaktadır.

Uluslararası finansman kurumlarının desteklediği Avrupa koridorları kapsamında önemli
altyapı, otoyol ve demiryolları yatırımları bulunmaktadır. Türk firmalarının bu projelere
katılımlarının sağlanmasında yarar vardır.

Slovenya, Orta, Doğu ve Güney Avrupa ulaşım yolları üzerinde bulunması nedeni ile
stratejik bir konuma sahiptir. Denize çıkışı olmayan Slovakya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan gibi Orta Avrupa ülkelerine Slovenya üzerinden ulaşmak kolaylık
sağlamaktadır. Gelişmiş bir deniz filosunun yanı sıra, demir ve karayolları ağı ile donatılmış
ülkede 3 adet uluslararası havaalanı, liman ve depolama tesisi mevcuttur. 6 adet serbest
bölgenin de bulunduğu ülke Batı Avrupa‘ya kara ve deniz yolu ile mal götüren nakliye
firmalarımız ile bu stratejik konumu değerlendirebilecek firmalarımıza geniş imkanlar
sunmaktadır. Adriyatik Denizi’nde bulunan ve hızla büyüyen Koper Limanı’ndan yılda
yaklaşık 15 milyon ton mal sevk edilmektedir. Hâlihazırda İzmir-Koper ve Gemlik-Koper
arasında ro-ro seferleri yapılmaktadır.

Slovenya ile gemi inşa-bakım-onarım, havuzlama, çelik konstrüksiyon, gemi dizel motoru
imalatı alanlarında işbirliği imkanlarının araştırılarak ortak yatırıma gidilmesinde fayda
vardır.

İki ülke arasında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi önem taşımaktadır, özellikle sağlık
turizmi konusunda İzmir’in potansiyeli ile Slovenya’nın tecrübesi birleştirilebilir.
3
Download