\( Büyük Mısır Müzesi İnşaatı: Mısır`ın Kahire-İskenderiye

advertisement
ASOBÜLTEN
ANKARA SANAYİ ODASI
AYLIK HABER BÜLTENİ
MAYIS-HAZİRAN
2002
Atatürk Bulvarı No:193 06680 K.DERE -ANKARA
Tel.: 0.312. 417 12 00 (5 Hat) – 417 91 12 (3 Hat)
Faks.: 0.312. 417 43 70 - 417 52 05
E-Mail: [email protected] http: //www.aso.org.tr
ASO’DA EĞİTİM SEMİNERLERİ YAPILDI
ELEKTRONİK TİCARET SEMİNERİ
Odamızın üyelerine yönelik yaptığı eğitim
seminerleri kapsamında, Haziran ayı içinde
“Elektronik Ticaret” konusunda bir seminer
düzenlendi.
Odamız Genel Sekreteri Kadir Bayraktar ve
TOSYÖV Başkanı Hilmi Develi’nin açılış
konuşmasını yaptığı seminerde; Marmara
Üniversitesi İİBF, E-Ticaret Öğretim Üyesi
Şule Özmen “E-Ticaret nedir?Firmalar için
avantajları”
konusunda,
Dış
Ticaret
Müsteşarlığı E-Ticaret Genel Koordinatörü Ali
Sakallıoğlu, “Türkiye’de E-Ticaret, Yasal
çerçeve, güvenlik çerçevesi” konusunda,
Alcatel Genel Müdürü Tayfun Türkalp
“Sanayici nasıl E-Ticaret yapabilir, fırsatlar
nelerdir?” konusunda, KOSBGEB E-Ticaret
Süreç Yöneticisi Meral Sayın “KOSGEB’in ETicaret Faaliyetleri ve KOBİ-Net” konusunda
birer tebliğ sundular.
Sunumlardan
sonra
soru-cevapların
yöneltilmesiyle toplantıya son verildi.
BAŞKENT ANKARA’DA İŞ
GELİŞTİRME TOPLANTISI
Odamız ve Dünya Gazetesi ile müştereken
“Başkent Ankara’da İş Geliştirme” konulu bir
toplantı düzenlendi.
Başkanlığını
Dünya
Gazetesi
Bölgeler
Koordinatörü Hasan YILMAER’in, açılış
konuşmasını ise, Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Zafer Çağlayan’ın yaptığı toplantıya;
Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu, Niğde
Milletvekili
Eyüp
Doğanlar,
Ankara
Milletvekilleri Oğuz Aygün, Zeki Sezer,
M.Zeki Çelik, Gölbaşı Kaymakamı Musa
Küçükkurt, Sincan Kaymakamı Şener Sarıçiftçi,
TOSYÖV Başkanı Hilmi Develi, Ostim
Başkanı Orhan Aydın ve çok sayıda davetli
katıldı.
Ayrıca toplantıda; Çağdaş Başkent Yolunda
İlimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri
konusunda, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve
Muhasip Üye Bora Aynagöz , Yatırım, Teşvik
Tedbirleriyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
konusunda, Yönetim Kurulu Üyesi Teoman
Akış, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Mevzuatıyla
İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri konusunda
Yönetim Kurulu Üyesi Şerafeddin Ceceli,
KOBİ’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
konusunda, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir
Kapusuzoğlu, Yabancı Sermayeli Yatırımlarla
İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri konusunda,
Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bozkurt, Türkiye
AB İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri konusunda, Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tüfekçioğlu, Ankara Serbest Bölge
Kuruluş Çalışmaları ile İlgili Sorunlar ve
Çözüm Önerileri konusunda, Yönetim Kurulu
Üyesi Ziya Karalar, I. Organize Sanayi
Bölgesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
konusunda
Yönetim
Kurulu
Başkanvekili Niyazi Akdaş, II., III. Organize
Sanayi Bölgelerinde Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri konusunda, Yönetim Kurulu
Başkanvekili Erhan Peker birer konuşma
yaptılar.
SEKRETERLİK GELİŞTİRME
SEMİNERİ
Odamız üyelerinde çalışan sekreterlere yönelik
birer hafta süre ile iki ayrı dönem halinde
Odamızda eğitim semineri düzenlendi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek
Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altınöz
ve Odamız Genel Sekreteri Kadir Bayraktar’ın
eğitim verdikleri seminerde, katılımcılara
sekreterliğin yönetimdeki yeri ve önemi
hakkında detaylı bilgiler verildi.
Seminer
sonunda
katılımcılar
törenle
sertifikalarını aldılar.
ASOBÜLTEN 1
İŞ TEKLİFLERİ
İstanbul’da yerleşik,
Foreign market Consulting
ltd. Şti., Türk şirketlerine
yurtdışında piyasa
araştırması, irtibat
bürolarının ve üretim
tesislerinin kurulması,
uluslararası işbirliği
yapabileceği stratejik
ortaklar bulunması
konularında danışmanlık
hizmeti verdiklerini
belirtiyor.
Tel: 0.212.299 25 19
Fax: 0.212.299 25 69
E – mail: [email protected]
Internet: www.fmcon.com
ODTÜ Prof. Dr.
Mustafa Parlar Eğitim ve
Araştırma Vakfı’nın bir
kuruluşu olan Parmaş
Endüstriyel Araştırmalar
ve Mühendislik A.Ş.,
enerji sektörüne ve yer
bilimleri konularında
mühendislik ve
danışmanlık hizmetleri,
çevresel değerlendirme ve
yönetim hizmetleri ile
yazılım – araştırma ve
uygulamalı bilgisayar
hizmetleri verdiklerini
bildiriyor.
Tel: 0.312.210 17 20
Fax: 0.312.210 17 25
E-Mail: [email protected]
Internet: www.parmas.com.tr
Slovenya’da İş
İImkanları: Slovenya iş
teklifleri kitapçığı ve
Slovenya’da bulunan
ASOBÜLTEN 2
Yönetim Danışmanlığı firmaları
Kataloğu Odamız Ticaret
Servisinde incelenebilir.
Bangladeş’de yerleşik
Mart Overseas Ltd. isimli
firma, Jüt ve Jüt ürünleri
ihraç etmek istediğini
bildiriyor.
İlgili Kişi: Nurul İslam Khan
Adres: 48 Kazi Nazrul Islam
Avenue, Tejgaon, Dhaka1215
Tel: +880.17.520257
Fax: +880.2.8117828
E-mail: [email protected]
Çin’de yerleşik China
Holley isimli firma, 200
farklı özelliğe göre 30 çeşit
elektrik sayacı imal
etmektedir.
Firma, Joint Venture
yapmak veya şube açmak
için işbirliği yapabileceği
Türk firma aradığını
bildiriyor.
Adres: no:601 Moganshan
Rd. Hangzhou 310005 – Çin
Tel: 0086-571-88900667
Fax: 0086-571-88900663
E-mail: [email protected]
Web: www.china-holley.com
İslam Kalkınma Bankası
Projeleri ve Ticaret
Finansmanı Faaliyetleri:
İslam Kalkınma Bankası
tarafından yürütülen proje ve
ticaret finansmanı
faaliyetlerinin yer aldığı
“Information Bulletin on
Operations and Projects”
isimli döküman Odamız
Ticaret Servisinde
incelenebilir. (01/29-3336)
Özbekistan’da İş
İmkanları:
Özbekistan’ın Harzem
vilayeti ile
Karakalpakistan
Cumhuriyetinde hayata
geçirilmek üzere
hazırlanan yatırım
projelerine ilişkin bilgileri
içeren döküman Odamız
Ticaret Servisinde
incelenebilir. (01/29-3459)
Azerbaycan’da
Özelleştirme:
Azerbaycan’da
Özelleştirmeye tâbi
kurumlara ilişkin bilgileri
içeren liste
www.economy.gov.az web
sitesinden veya Odamız
Ticaret Servisinde
incelenebilir. (01/29-3887)
Büyük Mısır Müzesi
İnşaatı: Mısır’ın Kahireİskenderiye-Fayoum Çöl
yolunda inşa edilecek, 350
milyon dolarlık Büyük
Mısır Müzesi’nin inşaatı
1-1,5 yıl alacak olup,
ihale usulü yapılacaktır.
Türk işadamları T.C.
Kahire Büyükelçiliği
aracılığıyla, ihaleyle
ilgilendiklerini
bildirebilirler.Kahire
Büyükelçiliği :
Tel: +9202-7944850
Fax: +92027943611
(01/29-3372)
ÜLKE BİLGİLERİ
2002 TAYVAN FUAR
TAKVİMİ
Tayvan Ticaret Merkezi
İstanbul Ofisi Tayvan ile
Türkiye arasındaki ticareti,
yatırımları ve ekonomik
ilişkileri arttırmak amacıyla; iki
taraflı olarak ticari
araştırmaları cevaplamak,
Tayvan’nın ticareti ve sanayi
profilleri ile ilgili olarak bilgi
sağlamak, Türkiye pazarı
hakkında bilgi toplamak ve
pazar araştırması ile ilgili
Tayvan’a raporlar iletmek,
ticari sergiler, ticari heyetler
ve seminerler düzenlemek,
ticari uygulamalarda
danışmanlık yapmak gibi
hizmetleri ücretsiz olarak
vermektedir. Ofis tarafından
Odamıza iletilen 2002 yılı
Tayvan Fuar Takvimi Odamız
Ticaret Servisinde (Tel:417
12 00-132) incelenebilir.
(58/09-3143)
CEZAYİR’DE YENİ İHALE
YASA TASARISI
Cezayir yönetimi son yıllarda
önemli bir siyasi-ekonomik
reform süreci başlatmıştır. Bu
çerçevede 1 Mayıs 2002
tarihinde Bakanlar Kurulunda
kabul edilen yeni ihale yasa
tasarısı ile hakkaniyet ile
şeffaflığın sağlanacağı ve
ayrımcılığın engelleneceği,
projelerin maliyetinin yüksek
olması, şartnamelerin yeterli
bilgiyi içermemesi, rekabet
eksikliği, ulusal üretimi teşvik
etmek üzere şartnamede yer
alan maddelerin
uygulanamaması gibi
sıkıntıların aşılması ve
müteahhit ile ihaleyi veren
taraf arasındaki ilişkinin
dengeli bir zemine
oturtulması beklenmektedir.
Bu çerçevede, müteahhit
firma artık mevcut
mahkemelerin yanısıra
oluşturulacak olan Ulusal
İhale Komisyonu’na
başvurabilecektir. Bununla
beraber, ihaleyi veren taraf,
Komisyonun kararını
uygulamakla yükümlü
olacaktır. Ayrıca, müteahhide
ödemenin artık 45 gün yerine
30 gün gün içerisinde
yapılması gerekmektedir.
Buna ilaveten, yasa tasarısı
gecikme faizinin ödenmesi
için kesin süreler
belirlemektedir. Öte yandan,
Ulusal İhale Komisyonu’na
ancak 200 milyon Cezayir
Dinarı (yaklaşık 2.535 milyon
ABD Doları) üzeri meblağlar
için başvurulabilecektir.
(01/29-3990)
BREZİLYA’YA
İHRACATTA
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
Brezilya ile gelişip çeşitlenen
ticari ilişkilerimiz
çerçevesinde bazı sorunların
ortaya çıktığı gözlenmiştir.
Bazı ihracatçı firmalar
sevkettikleri malın, Brezilya
Limanlarına ulaşmasından
hemen sonra, ithalatçı
firmanın malın kalitesinin
düşük olduğunu ileri
sürererek, gümrük işlemlerini
kasıtlı olarak yapmadığı,
kendilerinden fiyat
indirimlerinde bulunmaları
talep edildiği gözlenmiştir.
Bunun üzerine sözkonusu
ihracatçı firmaların
gümrükte bekletilen
malları geri almak
istemelerine rağmen,
Brezilya yasalarının buna
izin vermediği, 90 günlük
gümrükte bekleme
süresini dolduran malların
ihaleye çıkartıldığı ve
esasen konuyu bilen
Brezilyalı firmaların bu
defa ihaleye girip ucuz bir
fiyatla aynı malı satın
aldıkları gözlenmiştir.
Bu çerçevede, Brezilya
yasalarına göre bu ülkeye
gelen malların gümrükte
bekletilme süresi 90
gündür. Bu süre içerisinde
ithal işlemi yapılmayan
mallar gümrüğe
terkedilmiş kabuledilerek,
imha, bağışlama veya
satma işlemine tabi
tutulmaktadırlar. Geri ihraç
işleminin uygulanabilmesi
için buna ithalatçı firmanın
izin vermesi
gerekmektedir.
Brezilya yasalarına karşı
bütün hukuki sorumluluk
ithalatçı firmada
bulunmakta, ihracatçı
firmanın herhangi bir
yetkisi bulunmamaktadır.
Bu itibarla, ihracatçı
firmalarımızın mal
sevkiyetından önce gerekli
garantileri almaları
gerekmektedir.
Bağımsız kalite kontrol
eksperlerinden rapor
temin edilmesi ileride
ortaya çıkacak sorunların
önlenmesi açısından
yararlı olacaktır.
(01/29-3619)
ASOBÜLTEN 3
ÜLKE BİLGİLERİ
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN
SERBEST TİCARET
ANLAŞMASI
Dış Ticaret Müsteşarlığı AB
Genel Müdürlüğü tarafından
yayımlanan “Türkiye Hırvatistan Serbest Ticaret
Anlaşması” kitapçığının
dağıtımı Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri (OAİB)
Genel Sekreterliği tarafından
yapılmaktadır.
Yayından talep edilmesi
halinde OAİB Genel
Sekreterliği’nin Akbank
Köroğlu Şubesi 36227 nolu
hesabına 10.000.000,- TL
yatırılarak dekontunun OAİB
Genel Sekreterliğine iletilmesi
gerekmektedir.
(OAİB Tel: 0.312.447 27 40
Faks: 0.312.446 96 05)
(108/09-4212)
MAKEDONYA İLE
TİCARET
TC Makedonya
Büyükelçiliğimiz, Makedonya
ile iş yapmak isteyen
firmalarımıza Makedonya
pazarı hakkında sağlıklı bilgi
alabilmeleri ve olası yanlış
yönlendirmelerin önüne
geçilmesi açısından yardıma
hazır olduğunu bildirmektedir.
(01/29-3989)
ABD SEKTÖR
RAPORLARI
ABD Ticaret Ateşesi
tarafından hazırlanan “ABD
Mobilya Sektör Raporu” ve
“ABD Altın Mücevherat
Sektör Raporu” Odamız
Ticaret Serivisnde
incelenebilir.
(19/19-4308)
ASOBÜLTEN 4
MALAWI’DE TİCARET VE
YATIRIM
Güney Afrika’da bir ülke olarak
Malawi ve Güney Afrika
Cumhuriyeti, Lesotho,
Swaziland, Botswana,
Nambia, Zimbabwe,
Mozambik, Zambiya, Angola,
Tanzanya, Burundi, Ruanda,
Zaire kendi aralarında SADC
adı altında Avrupa Ortak
Pazarı gibi bir teşkilat
kurmuşlardır.
Bu çerçevede Malawi ile
yapılacak ticaret yatırım ve
anlaşmalar diğer ülkelerde de
yeni imkanların doğmasını
sağayacaktır.
Malawi, altyapısını
tamamlamış olup sermaye
hareketleri devlet güvencesi
altındadır ve büyük yatırımlar
Dünya Bankası, IMF ve Ulusal
Finans kuruluşlarınca
desteklenmektedir.
Malawi’ye yatırım yapmak
isteyen firmalar için yatırım
imkanları ve sağlanan
avantajlar ile yatırım için
gerekli işlemlere ilişkin bilgi
Odamız Ticaret Servisinden
(Tel:417 12 00-132) temin
edilebilinir. (58/09-4028)
SLOVENYA’DA
ULUSLARARASI TİCARİ
FAALİYETLERİN ABC’S
Slovenya’da iş yapmak
isteyen firmaların,
Slovenya’daki mevzuat,
ihracat ve ithalatta geçerli
süreler ve şartlar, ihracat ve
ithalata konu mallarda
belgelendirme, gümrükleme,
malların ithalatında ve
ihracatında ödenen
harçlar, yatırımlar,
ödemeler ve transferler ile
uluslararası ticari
faaliyetlerde denetim ve
kontrol üzerine bilgiler
içeren ve Slovenya Ticaret
ve Sanayi Odası
tarafından basılan,
“Slovenya’da Uluslararası
Ticari Faaliyetlerin ABC’si”
adlı kitapçık Odamız
Ticaret Servisinde
(Tel:417 12 00-132)
incelenebilir.
TACİKİSTAN’A ÇOK
GİRİŞLİ VİZE
UYGULAMASI
Türk işadamlarının,
Tacikistan Cumhuriyeti
Dış Temsicilikleri ve
Dışişleri Bakanlığı
Konsolosluk Dairesi’nin
Duşanbe Havaalanındaki
vize bürolarından giriş
vizesi alabilecekleri, bu
vizelerin başvuru halinde,
Dışişleri Bakanlığı
Konsolosluk Şubesince
çok girişli vizeye
çevrileceği bildirilmektedir.
(01/03-4274)
BOSNA-HERSEK’DE
ÖZELLEŞTİRME
UYGULAMALARI
Bosna-Hersek’teki
Özelleştirme Uygulamaları
kapsamında açılan Kağıt
Fabrikası Özelleştirilmesine ilişkin ihalenin yer
aldığı web sayfası
http://www.apf.com.ba/Tbi
ro/Eng/natron/indexe.htm
‘dir. (66/30-4293)
FUAR SERGİ SEMPOZYUM
Uluslararası Ürdün Türk
GİRİŞİM 2002 Fuarı
İhraç Ürünleri Sergisi
16-22 Eylül 2002
Amman-Ürdün
Başv: İstanbul Ticaret Odası
Tel: 0.212. 455 61 01
Faks:0.212. 520 15 26
e-mail: [email protected],
Web: www.tr-ito.com
12-15 Eylül 2002
İstanbu l-Türkiye
Başv: Medya Fors Fuarcılık
Tel: 0.212.663 07 00
Faks: 0.212.663 69 79
e-mail:
67.Selanik Uluslararası
Ticaret Fuarı
7-15 Eylül 2002
Selanik-Yunanistan
Başv: S.E.N. Uluslararası
Fuar veSergi Hizmetleri A.Ş.
Tel: 0.216.449 01 25
0.216.418 08 05
Faks: 0.216. 418 08 44
e-mail: [email protected]
Web: www.sen-expo.com
106.Uluslararası
Budapeşte Ticaret Fuarı
13-19 Eylül 2002
Budapeşte-Macaristan
Başv: S.E.N. Uluslararası
Fuar ve Sergi Hizmetleri
A.Ş.
Tel: 0.216.449 01 25
0.216.418 08 05
Faks:0.216.418 08 44
e-mail: [email protected]
Web: www.sen-expo.com
SECUREXPO 2002
Uluslararası Güvenlik ve
Polis Ekipmanları Fuarı
12 -17 Kasım 2002
İstanbul-Türkiye
Başv: Medya Fors Fuarcılık
Tel: 0.212.663 07 00
Faks: 0.212.663 69 79
e-mail:
[email protected]
2. Uluslararası Güvenli
Yapı ve Afet Öncesi Hazırlık
Fuarı
12-17 Kasım 2002
İstanbul-Türkiye
Başv: Medya Fors Fuarcılık
Tel: 0.212.663 07 00
Faks: 0.212.663 69 79
e-mail:
[email protected]
.
8 Uluslararası Tiran Fuarı
Sonbahar 2002
9-14 Ekim 2002
Tiran-Arnavutluk
Başv: EXPO-PRIMA Society
Tel: +355 42 29 047
Faks: +355 38 20 22 541
e-mail: [email protected]
Hindistan El işi ve Hediyelik
Eşya Fuarı
13-16 Ekim 2002
New Delhi-Hindistan
Başv: El İşi ihracatını
Geliştirme Konseyi
Tel: +91-11-6135256/57/58
Faks: +91-11-6135518/19
e-mail:[email protected]
Israel Gateway I
(Türk İsrail İşadamları
Buluşması)
9-10 Ekim 2002
Tel-Aviv – İsrail
Başv: T.C. Tel-Aviv
Ticaret Müsavirliği
Tel: +97235241101
Fax:+97235241390
11.Uluslararası Yapı
Malzemeleri ve Mobilya
Fuarı
29 Eylül-03 Ekim 2002
Cidde-Suudi Arabistan
Başv: Askan Fuarcılık ve
Org. Serv. Ltd. Şti.
Tel: 0.216.361 78 54
(pbx)
Faks: 0.216.361 78 56
e-mail:
[email protected]
om
20.Uluslararası
Tüketici Ürünleri ve Moda
Fuarı
14-18 Ekim 2002
Cidde-Suudi Arabistan
Başv: Askan Fuarcılık ve
Org. Serv. Ltd. Şti.
Tel: 0.216.361 78 54
(pbx)
Faks: 0.216.361 78 56
e-mail:
[email protected]
om
BH-TEX 2002,
Uluslararası Tekstil, Deri
ve Ayakkabı Fuarı
1 - 4 Ekim 2002
Saraybosna
Bosna Hersek
Başv: Bosna-Hersek
Büyükelçiliği
Tel: 0.312.4273602
Faks: 0.312.4273604
[email protected]
ASOBÜLTEN 5
DUYURULAR
TÜRKİYE 9. ENERJİ KONGRESİ
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
tarafından 2003 sonbaharında Türkiye 9. Enerji
Kongresi ve paralelinde Uluslararası 4. Enerji Fuarı
düzenlenecektir. Enerji Kongresinde, “Enerji
Sektöründe Serbestleşme,Yeni Politika, Stratejiler
ve Sosyo Ekonomik Etkileri” teması çeşitli
boyutlarıyla incelenecek ve ulusal enerji sorunları
tartışılarak, çözüm önerileri belirlenecektir.
Kongreye delege olarak katılmak ya da fuarda sergi
açmak isteyenler, 31 Ekim 2002 tarahine kadar
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesine
başvurmaları gerekmektedir. (01/04-3892)
Tel: 0.312.442 82 78-79 Fax: 0.312.441 96 10
BELGESEL FİLM:
ANKYRA’DAN ANKARA’YA
Başketimiz Ankara’nın Palaeolithic Çağ’dan
günümüz Ankara’sına kadar olan gelişimini
sergileyecek olan “Ankyra’dan Ankara’ya” adlı,
yurtiçinde ve yurtdışında gösterilecek olan belgesel
film, Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Yazar –
Yönetmen Yılmaz Şekerbay tarafından
gerçekleştirilecektir. Ankara sanayiinin gelişiminin
de bir tarihi niteliğinde olacak belgesele, Ankara’lı
sanayicilerin sponsorluk katkıları için ilgileri
beklenmektedir.
Tel: 0.312.261 09 84 Cep: 0.536.253 84 72
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Ticaret Odası’nca kuruluşu gerçekleştirilen
T.C İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde okumayı
tercih eden üyelerimizin çocukları için eğitim
ücretinden % 25 indirim uygulanacağı
bildirilmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile
eğitime başlayan fakülte ve bölümler hakkında
detaylı bilgi için; Tel: 0.212.511 41 50 Faks:
0.212.511 41 88 E-mail: [email protected] ;
Web sayfası: www.iticu.edu.tr
GÜVEN HASTANESİ ÜYELERİMİZE
İNDİRİM UYGULUYOR
Güven Hastanesinde muayene ve tedavi görecek
ASO üyelerine hizmet bedeli kendilerince
karşılanmak üzere, cari hekimlik hizmetleri
üzerinden % 20 indirim yapılmaktadır.
Adres: Şimşek Sok. No: 29 K.dere – ANKARA
Tel: 0.312.468 72 20
ASOBÜLTEN 6
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN
İSİMLENDİRİLMESİ VE
ETİKETLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Avrupa Birliği mevzuatı ile ulusal mevzuatı
uyumlaştırma çalışmalarının bir parçası olarak
6.11.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak 1.1.2002 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren Tekstil Ürünlerinin
isimlendirilmesi ve etiketlenmesine ilişkin
TRGKM – 2001 / 03 sayılı tebliğ yürürlüğe
girdi. Söz konusu tebliğde Tekstil ürünlerinin
etiketlendirilmesi ve isimlendirilmesini
sağlamaktan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi,
acenta, imalatçı üretici ve ithalatçının
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu
ifade edilmektedir.
AIESEC ULUSLARARASILIK FIRSATI
SUNUYOR
AIESEC, her sene gerçekleştirdiği Uluslararası
Staj Değişim Programları ile firmalara yurt
dışından kalifiye insan kaynağı sunuyor.
Stajyer talep eden firmalar, gelecek stajyerin
ülkesinin seçiminden bildiği yabancı dillere,
almış olduğu derslerden staj yapacağı süre
aralığına ve zaman uzunluğuna kadar 84 ülkelik
portföyden geniş bir seçenek yelpazesi
doğrultusunda firmaya gelecek stajyeri
belirlemektedir. Staj sürecinde de AIESEC,
çalışmalarıyla stajın kalitesini arttırmak için
çalışmakta, firmaya herhangi bir pürüz
yansıtmamaya özen göstermektedir.
“1948’de kurulan AIESEC, toplam 84 ülkede,
yaklaşık 50.000 aktif üyesiyle, 800’ü aşkın
şubede faaliyetlerini sürdüren, din, dil, ırk,
milliyet, cinsiyet farkı gözetmeyen, kâr amacı
gütmeyen, politika dışı, dünyanın en büyük
uluslararası eğitim ve öğrenci
organizasyonudur.” AIESEC Türkiye 1954'te
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurularak, tüm lokal
ve uluslararası platformlarda Türk geçliğinin
vizyonunun temsilini en iyi şekilde
yapmaktadır. Söz konusu staj değişim
programıyla ilgilenen ve yabancı stajyer almak
isteyen firmalar AIESEC’in Ankara bürosu ile
irtibata geçebilirler.Firmalardan Sorumlu
Değişim Koordinatörü: Burçin Tireli
Tel: 0312 213 94 25 / Fax: 0312 222 30 16
MAYIS VE HAZİRAN AYLARI FAALİYETLERİ
ASOBÜLTEN 7
MAYIS VE HAZİRAN AYLARI FAALİYETLERİ
Yönetim Kurulu Üyemiz Nuri Tüfekçioğlu
Başkanlığında, Odamızda; Sudan
Havacılıktan
Sorumlu Devlet Bakanı ve Sudan’ın Türkiye
Büyükelçisi ve özel sektör temsilcilerinin konuşmacı
olarak katıldıkları “Sudan’a İhracat İmkanları ve
Yatırım Alanları” konulu toplantı düzenlendi.
@ Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan,
TÜBİTAK’ın düzenlediği “AB Bilim Teknoloji Altıncı
Çevre Programı” konulu toplantıya iştirak etti.
@ Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan,
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nun 57.
Kuruluş Yıldönümü nedeniyle verilen kokteyle iştirak
etti.
@ Yönetim Kurulu Üyemiz Ziya Karalar, Arı Küçük
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 15. Olağan Genel
Kurul toplantısına iştirak etti.
@ Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan,
Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’ı
makamında ziyaret etti.
@ Genel Sekreterimiz Kadir Bayraktar, Milli Eğitim
Bakanlığı-Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim
Programları
ile
MYO
Eğitim
Programlarının
Bütünlük
ve
Devamlılığının
Sağlanması Projesi kapsamındaki programların
geliştirilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanması
nedeniyle yapılan törene iştirak etti.
@ Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Selçuk
Coşkun, İlhan Özaltın, PTT Genel Müdürü Murat
Kaya, DHMİ Genel Müdürü Mahmut Tekin, DLH
Genel Müdürü Niyazi Zalgı, Kara Ulaştırma Genel
Müdürü Mehmet Ali Albayrak, TCDD Genel Müdür
Yrd. Esat Çıplak, Telekom Genel Müdür Yrd.
Elahattin İçer Odamız Yönetim Kurulu toplantısına
iştirak ederek, Ulaştırma Bakanlığı çalışmaları ile ilgili
görüş alış-verişinde bulunuldu.
@ Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan,
Maliye Bakanı Sümer Oral’ı makamında ziyaret etti.
@ Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan’ı,
ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Faik Gürsel ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti.
@ TESK Hotel’de düzenlenen, Başkent Değişim
Grubu tarafından, Türkiye’nin siyaset, ekonomi,
basın, kültür, sağlık, hukuk, sanat, sosyal ve eğitim
alanlarında iz bırakanlara verilen Türkiye Değişim
Oskarları Onur Belgesi törenine iştirak edildi. Törende
Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan’a Türkiye
Değişim Oskarları Onur Belgesi verildi.
@ TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın sözcülüğünü
yaptığı “Ankara İş Dünyası Platformu”na Yönetim
Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan konuk konuşmacı
olarak iştirak etti.
@
@ Odamızda, Ereğli Demir-Çelik ürünlerini
kullanan üyelerimizin sorunlarının görüşüldüğü
bir toplantı düzenlendi. Ereğli Demir Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Maksut Göksu, Genel
Müdür Şener Macun, Satış ve Pazarlama
Müdür Yardımcısı Mürtez Tulukoğlu, Ankara
Bölge Müdürü Murat Ulus sanayicilerin
sorularınlarını
dinleyerek,
açıklamada
bulundular.
Sanayicilerin Ereğli Demir Çelik A.Ş. ile
yaşadığı sorunları günü gününe iletmeleri
halinde daha az sorun yaşanacağını, ayrıca
kendilerinin ASO’da daha sık bilgilendirme
toplantısı yapacaklarını ifade ettiler.
@ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / TürkAvrasya İş Konseyi’nce Ankara Hilton Otelinde
düzenlenen ve Devlet Bakanı Şükrü Sina
Gürel’in açılış konuşmasını yaptığı ve
konuşmacı olarak da AB Genel Sekreterliği,
Genel Sekreteri Volkan Vural ile Azerbaycan,
Gürcistan,
Rusya
Büyükelçileri
ve
Türkmenistan, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği
yetkililerinin katılığı toplantıda Türkiye’nin AB
üyeliğine, adı geçen ülkelerin nasıl baktığı
üzerinde duruldu.
Yapılan konuşmalarda Türkiye’nin AB’ye üye
olmasının Avrasya ülkeleri açısından da olumlu
karşılanacağı,
AB
üyeliğinin
Türkiye’ye
getireceği yüksek teknoloji, yabancı sermaye
girişi, ticari-ekonomik normlardaki gelişme ve
iyileşmenin dolaylı olarak, Avrasya ülkeleri ile
iyi ilişkileri bulunduğu için, bu ülkelere de
katkısının olacağı, bu nedenle üyeliğin
desteklendiği ifade edildi.
@ Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan,
Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Çağlayan,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Muhasip Üye
Bora Aynagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri
Tüfekçioğlu, Kadir Kapusuzoğlu, Ahmet Kaya,
Şerafeddin Ceceli ve Genel Sekreter Kadir
Bayraktar tarafından makamında ziyaret edildi.
@ AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer
Çağlayan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Muhasip Üye Bora Aynagöz, Yönetim Kurulu
Üyeleri Nuri Tüfekçioğlu, Kadir Kapusuzoğlu,
Ahmet Kaya, Ayhan Bozkurt, Şerafeddin Ceceli
ve Genel Sekreter Kadir Bayraktar tarafından
makamında ziyaret edildi.
ASOBÜLTEN 8
RESMİ GAZETE ÖZETLERİ
10.05.2002-24175
* Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri
(NO: 2002/14,15)
11.05.2002-24752
* Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri
no:75) (Ocak-Mart döneminde kanunen
kabul edilmeyen gider oranının % 20.8
olarak tespiti hk.)
* Çevre korumayla ilgili atıklar tebliğinde
değişiklik tebliği (No: 2002/12)
13.05.2002-24754
*Mecburi Standard tebliğlerinde değişiklik
tebliğleri (No: ÖSG-2002/29,30) (Boru ve
ipliklerle ilgili)
15.05.2002-24756
* Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao
ürünleri tebliğinde değişiklik tebliği (No:
2002/35)
* Kamu İhale tebliği (No: 2002/1)
16.05.2002-24757
* Nisan ayına ait dahilde işleme, hariçte
işleme, yurtiçi satış ve teslim, vergi resim
harç istisnası belgelerinin sektörel dağılımı
tebliğleri.
23.05.2002-24763
* Elektrik tarifeleriyle ilgili 2002/4100 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı
* Kamu İhale tebliği (No: 2002/2)
28.05.2002-24768
* Sıcak ve soğuk haddelenmiş saç
ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hk.
2002/4091 sayılı karar.
29.05.2002-24769
* Nisan ayına ait Yatırım Teşvik Belgelerinin
sektörel dağılımı tebliği.
30.05.2002-24770
* 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu
tebliğinde değişiklik tebliği (no:4)
31.05.2002-24771
* Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde
değişiklik yönetmeliği
31.05.2002-24771- Mükerrer
* Gümrük Yönetmeliği
ASOBÜLTEN 9
01.06.2002-24772
* SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı
Kanunlarında değişiklik hk. 4759 sayılı
Kanun (Emeklilik yaş sınırları ile ilgili)
06.06.2002-24777
* Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği
08.06.2002-24779
* Tekstil kotalarının dağıtımına ilişkin tebliğ
(no:2002/7)
* Sıcak ve soğuk haddelenmiş saç ithaline
tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin
tebliğ
* Gümrük vergisi askıya alınması planlanan
ürünlere ilişkin tebliğ (no:2002/20)
12.06.2002-24783
* Özel Tüketim Vergisi Kanunu
13.06.2002-24784
* Garanti belgesi uygulama tebliğinde
değişiklik tebliği (No: TRKGM-2002/2)
14.06.2002-24785
* Maden Kanunu gereğince madencilik
sektörüne verilecek kredilere ilişkin esas ve
usuller.
14.06.2002-24786
* Belgesiz ihracat kredileri ile vergi, resim
harç istisnası belgeleri hakkında
2002/4166 sayılı karar (ihracat taahhüt
sürelerinin uzatılması ile ilgili)
15.06.2002-24789
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:
306) (Sahte belgelerin bilerek kullanılıp
kullanılmadığının araştırılması ve bilmeden
kullananlar için suç duyurusunda
bulunulmaması hk.)
22.06.2002-24793
* Bazı kanunlarda değişiklik yapılması
hakkında 4761 sayılı kanun (Gelir,
Kurumlar vergisi ve ihale kanunları ile ilgili)
* Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak
fiyat artış oranları hakkında tebliğ
22.06.2002-24793 - Mükerrer
* Muhasebe uygulama yönetmeliği ve buna
RESMİ GAZETE ÖZETLERİ
ilişkin 18 adet tebliğ.
ASOBÜLTEN 10
Download