8.1.1 ÇARPANLAR VE KATLAR

advertisement
TEST
8.1.1 ÇARPANLAR VE KATLAR
2
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
1
22.32.5
asal çarpanları verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 120
B) 150
C) 180
6
D) 210
A
2
C
2
2
A) 400
2
B) 175
C) 200
3
B) 418
C) 430
D) 452
D) 225
7
Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının iki doğal
sayının çarpımı şeklinde yazımıdır?
A) 7.2
B) 8.7
C) 12.6
D) 8.12
40’ın en büyük asal böleni ile 50’nin en küçük
asal böleninin çarpımı kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 10
D) 15
8
15’in 100’den fazla en küçük katı ile 200’den az
en büyük katının farkı kaçtır?
A) 50
4
Yandaki çarpan ağacına
göre
A
C
B
D
2
x
E
3
A) 27
x
A.B.C
D.E.F
F
3
x
9
3
B) 54
B) 400
C) 70
D) 80
34’ün pozitif tam bölenlerinin sayısıyla 35’in pozitif
tam bölenlerinin sayısının çarpımı kaçtır?
B) 16
C) 18
D) 20
ifadesinin eşiti kaçtır?
C) 18
D) 9
Bir A doğal sayısının asal bölen sayısı 4 tanedir.
A doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaç
olabilir?
A) 210
B) 60
A) 14
10
5
D
25’in pozitif katlarından 3’e tam bölünen üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 150
3
B
Yandaki şekilde her dikdörtgen, altındaki iki dikdörtgenin çarpımına eşittir.
Buna göre A, B, C ve D yazan dikdörtgenlerin yerine
gelmesi gereken sayıların
toplamını bulunuz?
C) 560
A
2
D
2
B
2
E
3
C
3
F
5
1
1
D) 700
A) 29
1
B) 17
Yanda iki doğal sayının asal bölen listesi
verilmiştir. Buna göre
(D+E+F) - (A+B+C)
işleminin sonucu
kaçtır?
C) 23
D) 32
11
Mükemmel sayı: Kendisi hariç pozitif tam bölen-
Faruk elindeki romanın
1. gün 5 sayfasını,
2. gün, 1. günün 2 katını,
3. gün, 2. günün 3 katını,
4. gün 3. günün 5 katını
okuyarak bitirmiştir. Buna göre kitabın sayfa
sayısı kaçtır?
A) 190
B) 195
C) 200
15 lerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya denir.
Örneğin: 6 doğal sayısını ele alalım.
6’nın pozitif tam bölenleri: 1,2,3,6
6 hariç diğer bölenlerini toplarsak;
1+2+3 = 6
olduğundan 6 sayısı mükemmel bir sayıdır.
Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi mükemmel bir sayıdır?
D) 205
A) 25
175 sayısının asal olan bölenlerinin çarpımı
12 kaçtır?
A) 30
B) 35
C) 40
16
D) 45
1
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
30
40
50
B) 16
C) 17
D) 32
B) 494
C) 498
D) 500
Ali’nin yaşı 2.2.2.2, babasının yaşı ise 2.2.3.5’tir.
17 Buna göre Ali’nin babası Ali’den kaç yaş büyüktür?
A) 44
Yukarıda1’den 50’ye kadar olan sayılar tabloya yazılmıştır. Bu sayıların arasından 2 ve 3’ün
katları tarandığı zaman kaç tane sayı taranmamış
olur?
A) 15
C) 28
A +1
5
ifadesinin en büyük iki basamaklı doğal sayıya
eşit olabilmesi için A’nın alacağı değer kaç olmalıdır?
A) 490
13
B) 27
B) 48
C) 52
D) 56
Ahmet 7 tane sayı belirlemek istiyor. İlk sayıyı 3
18 olarak ele alıp bunu her defasında 2 ile çarparak
yeni sayı oluşturuyor. Son sayıyı ise bir önceki
sayıyı 3 ile çarparak belirliyor. Buna göre Ahmet’in bulduğu son sayı kaçtır?
D) 18
A) 270
B) 280
C) 288
D) 300
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 2, 3, 4 ve 5’in
14 tam katıdır?
A) 30
B) 75
C) 150
19
D) 300
a ve b doğal sayılar olmak üzere
a . b = 80
ifadesindeki a ve b’nin toplamının en küçük değeri kaçtır?
A) 18
2
B) 81
C) 42
D) 21
Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
Download