Matematik Bölümü

advertisement
Matematik Bölümü
Mate245– Genel Matematik Uygulamaları
2010- 2011, Güz Dönemi
Soru1-) 245 sayısından en az kaç çıkartılmalı ki 8, 10 ve 12 ye tam bölünebilsin?
a)15
b) 12
c) 10
d) 8
e) 5
Soru2-) Ali bilyelerini 3 er grupladığında 2, 5 er grupladığında 1 kalemi artıyor. 4 er grupladığında
bilyeleri tam geliyor. Buna göre bilye sayısı kaç olabilir?
a)62
b) 71
c) 96
d) 116
e) 126
Soru3-) a ve b farklı iki pozitif tam sayı olmak üzere, okek(a,b)=80 olduğuna göre a+b en çok kaçtır?
a)80
b) 100
c) 120
d) 150
e) 160
Soru4-) Ardışık iki sayının OKEK’i 300 ise, bu koşulu sağlayan kaç tane sayı çifti vardır?
a)5
b) 4
c) 3
d)2
e) 1
Soru5-)
3x − 5
2x − 3
ve
birer tamsayı olarak tanımlanmıştır. Buna göre x’in alabileceği değerler
2x − 3
3x − 5
toplamı kaçtır?
a)5
b)
Soru6-) a +
nedir?
a)165
18
5
c)
13
5
d) 2
e)
1
5
20
pozitif bir tamsayıdır. Buna göre, a ondalık sayısının virgülden sonraki ilk üç basamağı
24
b) 166
c) 172
d) 184
e) 191
x+ y =5
Soru7-) 2 x + y = 11
ise, x+y+z aşağıdakilerden hangisidir?
y + z =1
a)10
b) 9
⎛
⎝
Soru8-) ( x + 1)⎜ x −
a) −
9
2
c) 8
3⎞
⎟(12 − 4 x) = 0
2⎠
b) -3
c) -1
d) 7
e) 6
denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
d) 3
e)
9
2
Soru9-) 2 x − 3 < x + 5 < 3x + 1
eşitsizlik sistemini sağlayan x tamsayılarının toplamı kaçtır?
a)21
b) 22
c) 23
d) 24
e) 25
Soru10-)
a)-5
4 x − 12 + x − 3 = 10 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
b) -3
c) 5
d) 6
e) 8
Soru11-)
5 x − 3 = 3x + 5 denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır?
a)-3
b) -2
c) -1
d) 2
e) 3
2x = a
Soru12-)
5x = b
olduğuna göre, 180 x sayısının a,b,c türünden karşılığı nedir?
3x = c
a) a 2 b 2 c
Soru13-)
b) a 2 bc 2
c) abc 2
d) a 2 b 2 c 2
e) ab 2 c
2 − 2 . 2 + 2 . 2 işleminin sonucu nedir?
c) 2
d) 2 2
e) 3
a)1
b)
Soru14-)
25 − (a − b) 2 ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir?
a)(5+a+b)
b) (a+b-5)
2
c) (5-a-b)
d) (b-a+5)
d) (–a+b+25)
Soru15-)
Üç kardeşin yaşları 4, 5, 6 sayıları ile orantılıdır. Büyük kardeş, ortancanın yaşındayken
küçük kardeş 12 yaşında olduğuna göre, ortanca kardeş doğduğunda büyük kardeş kaç
yaşındaydı?
a)3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
Soru16-) Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katıdır. Kızı, annesinin şimdiki yaşına geldiğinde, annenin
yaşının kızının yaşına oranı kaç olur?
a)
7
4
b) 2
c)
9
4
d) 3
e) 4
Soru17-) Buğdaydan ağırlığının %40’ı kadar un, undan ağırlığının %60’ı kadar hamur alde edilmekte
ise 240 kg hamur elde etmek için kaç kg buğday gerekir?
a)800
b) 1000
c) 1200
d) 1400
e) 1600
Soru18-) Bir mağazaya getirilen pantolonların %20 si defoludur. Defolu olanlar %30 zararla, sağlam
olanların %25’i %60 kar ile ve geriye kalanlar da %30 kar ile satılıyor. Tüm satışta elde edilen kar yüzde
kaç olur?
a)20
b) 24
c) 28
d) 32
e) 36
Soru19-) Bir miktar para yıllık % 36 faizle 10 aylığına faize yatırılıyor ve 252 TL faiz getiriyor ise anaparayı
hesaplayınız.
a)720
b) 750
c) 780
d) 810
e) 840
Soru20-) Murat bir işi X günde, Selçuk aynı işi (x+5) günde bitirebiliyor ve ikisi aynı işi 6 günde
bitirebildiklerine göre X kaç olmalıdır?
a)16
b) 15
c) 12
d) 10
e) 8
Soru21-) Sabit hızla giden bir bisikletli ulaşacağı noktaya 1 saat önce varmak için kalan 60 km.lik yolda
hızını önceki hızına göre 3 km/saat artırıyor ise bisikletlinin ilk hızı kaç km/saat dir?
a)11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15
Soru22-) Bir araç, bir yolun
1
1
’ünü V hızı ile ’ünü 3V hızı ile ve geriye kalan yolu 6V hızı ile gidiyor. Buna
3
3
göre aracın ortalama hızı kaçtır?
a) 4V
b)
7
2
c) 3V
d)
5
2
e) 2V
Soru23-) Ömer’in 12 günde yapabildiği bir işin 3 katını Veysel aynı sürede yapabiliyor ise, beraberce,
ömerin 12 günde yapabildiği bu işin
a) 5
b) 4
c) 3
2
’ünü kaç günde bitirirler?
3
d) 2
e) 1
Soru24-) Deposu dolu olan bir aracın içerisindeki benzinin %30’u kullanıldıktan sonra 175 km. yol
gidiyor ve deponun %35’i kadar benzin kalıyor. Buna göre bu araç, dolu bir depo benzin ile kaç km.
yol gidebilir?
a) 300
b) 350
c) 400
d) 450
e) 500
Soru25-) Bir ürün arka arkaya yapılan %10, %20 ve %25 ‘lik indirimlerden sonra 81 TL’ye satılıyor. Buna
göre ilk indirimden sonra ürünün fiyatı kaç TL. idi?
a) 145
b) 140
c) 135
d) 125
e) 115
Download