2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI

advertisement
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI
SOYAD:
NO :
SINIF :
AD:
SORULAR:
1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
5) Düzgün bir sekizgenin bir iç açısı kaç
derecedir?
a) 95+72 : 3 – 6 x 4 =?
b) 15 + 3 x 2 – 14 : 2 =?
6) İç açıları toplamı 1800 derece olan bir
çokgen kaç kenarlıdır?
2. Okulumuzda yapılacak olan spor salonu
için iki sınıftan 276 TL toplanmıştır. Her
öğrenci 4 TL verdiğine göre ve sınıfın
birinde 32 öğrenci olduğuna göre diğer
sınıfta kaç öğrenci vardır?
7) Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyenleri
bulunuz.
a) 158 + ∆ = 127+ 158 ise ∆=?
b) 18 x 45 + 18 x 15 = 18 x ( ∆ +15) ise
c) 78 + ∆ = 78 ise ∆=?
d) 32. ∆ = 32
ise ∆=?
e) 987. ∆=0 ise
∆=?
3. Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlerini
altlarına yazınız.
.
.
B
A
a)
8) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların
başına ‘D’ , yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız.
……………………………
.
.
E
F
b)
……………………………
.
.
Y
c)
T
……………………………
.
e
d)
……………………………
K
e)
M
.
.
(……) ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şekle
açı denir.
(…….) ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı
denir.
(……) Açının kolları açının iç bölgesidir.
(……) Açıortay açıyı iki eş bölgeye ayırır.
(……) bir noktadan iki doğru geçer.
9) Tümleri 50 derece olan açının bütünleri
kaç derecedir?
10)
.
L
Yandaki kareli bölgeye
birbirine paralel iki doğru
ve birbirine dik iki doğru
çizerek sembol ile
gösteriniz.
……………………………
4)
̂ 𝑩) = 𝒔(𝑩𝑶
̂ 𝑪) ve K,O,D
𝒔(𝑲𝑶
doğrudaş noktalar olduğuna göre
̂ 𝑪) 𝒂ç𝚤𝒔𝚤𝒏𝚤𝒏 ö𝒍çü𝒔ü𝒏ü 𝒃𝒖𝒍𝒖𝒏𝒖𝒛.
𝒔(𝑩𝑶
.B
?
.
K
..
O
∆=?
.


Sınav süresi 1 ders saatidir.
Sınavınızda başarılar diliyorum.
C
𝟓𝟎𝒐
.D
Abdullah KARA
Download