18.yy. Batılılaşma - Gebze Teknik Üniversitesi

advertisement
18.yy. Batılılaşma – Topkapı III. Ahmet Çeşmesi – 1728-29
18.yy. Batılılaşma – Topkapı III. Ahmet Çeşmesi – 1728-29
18.yy. Batılılaşma – Tophane Çeşmesi, 1732, - I.Mahmud
18.yy. Batılılaşma – Tophane Çeşmesi, 1732, - I.Mahmud
18.yy. Batılılaşma – Tophane Çeşmesi, 1732, - I.Mahmud
18.yy. Batılılaşma – Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi, 1732
18.yy. Batılılaşma – Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi, 1732
18.yy. Batılılaşma – Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi, 1733
18.yy. Batılılaşma – Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi, 1733
18.yy. Batılılaşma – Kabataş Mehmet Emin Ağa Çeşmesi, 1740, I. Mahmud
18.yy. Batılılaşma – Kabataş Mehmet Emin Ağa Çeşmesi, 1740, I. Mahmud
19.yy. Batılılaşma – Nakışdil Sultan Türbesi ve Sebili, 1818, II. Mahmud
19.yy. Batılılaşma – Ampir – Barok – Nusretiye Cami, 1818, II. Mahmud
19.yy. Batılılaşma – Eklektik – Büyük Mecidiye (Ortaköy) Cami, 1853, Abdülmecit
19.yy. Batılılaşma – Eklektik – Büyük Mecidiye (Ortaköy) Cami, 1853, Abdülmecit
19.yy. Batılılaşma – Eklektik – Bezmialem Valide Sultan (Dolmabahçe) Cami, 1855
19.yy. Batılılaşma – Beylerbeyi Sarayı, 1865
19.yy. Batılılaşma – Beylerbeyi Sarayı, 1865
19.yy. Batılılaşma – Dar’ül-Fünun, 1845-1863, G.Fossati
19.yy. Batılılaşma – Dar’ül-Fünun, 1845-1863, G.Fossati
Alexandre Vallaury 1850 - 1921
•İstanbul Arkeoloji Müzesi
•İstinye'deki Afif Paşa Yalısı
•Baltalimanı'nda Zeki Paşa Yalısı
•Bağlarbaşı'ndaki Mecid Efendi Köşkü
•Galata'daki Osmanlı Bankası
•Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane (M.Ü. Tıp ve Hukuk Fakültesi)
•Cağaloğlu'nda Düyun-u Umumiye binası
(günümüzde İstanbul lisesi)
•Beyoğlu'nda Pera Palas Oteli
•Emek Sineması (Cercle d'orient)
Yerel biçimlerle tasarım, Düyun-u Umumiye, 1897, A. Vallaury
Yerel biçimlerle tasarım, Düyun-u Umumiye, 1897, A. Vallaury
Yerel biçimlerle tasarım, Eminönü Osmanlı Bankası, A. Vallaury
Yerel biçimlerle tasarım, İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1891, A. Vallaury
Yerel biçimlerle tasarım, İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1891, A. Vallaury
Raimondo D‘Aronco, 1857 - 1932
Botter Apartmanı
Şeyh Zafir Türbesi, Çeşme, Kitaplığı
Karaköy Cami
Tarabya
İtalyan
Sefareti
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ - 1908-1927
ALİ TALAT BEY
1869 - 1922
VEDAT TEK
1873 - 1942
KEMALETTİN BEY
1870 - 1927
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ - 1908-1927
•Bu akıma bağlı ilk mimarlardan
•1919 – Evakf Nezareti Heyet-i Fenniye Görevi Reisliği
•Kemalettin Bey’le ilk projeler
•Beşiktaş İskelesi
•Üsküdar İskelesi
•Kuzguncuk İskelesi
ALİ TALAT BEY
1869 - 1922
Beşiktaş İskelesi - 1913
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ - 1908-1927
•Eserleri ve yetiştirdikleri ile döneme damgasını vurmuştur
•1887 – Hendese-i Mülkiyeye girmiş
•1895 – Berlin’de 2,5 yıl eğitim ve deneyim
•1900'de İstanbul'a döndü ve öğretim üyeliğine başladı
•1909 – 1919 – İttihat ve Terakki Partisi desteği
•1908'de Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adıyla bu
meslek dallarının Türkiye'deki ilk meslek odasını kurdu
•Mescid-i Aksa'nın restorasyonu çalışmaları
KEMALETTİN BEY
1870 - 1927
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ - 1908-1927
KEMALETTİN BEY
1870 - 1927
•Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi binasının inşaatı
•Şemsipaşa İlköğretim Okulu'nun inşaatı
•Ankara Evkaf Apartmanı inşaatı (Yapımı sırasında vefat etmiştir)
•Çamlıca Kız Lisesi inşaatı
•Bostancı Camii inşaatı
•Bebek Camii inşaatı
•Yeşilköy Camii inşaatı
•Kamer Hatun Camii, Beyoğlu
•Reşadiye Mektebi (günümüzde Eyüp Ortaokulu) inşaatı
•Sultan Reşad Türbesi inşaatı
•Gazi Osman Paşa Türbesi inşaatı
•Mahmut Şevket Paşa Türbesi inşaatı
•Ahmet Cevat Paşa Türbesi inşaatı
•Ali Rıza Paşa Türbesi inşaatı
•Hüsnü Paşa Türbesi inşaatı
•Fethiye Camii Koca Sinan Paşa Medresesi restorasyonu
•Tayyare Apartmanları, Laleli
•İstanbul Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Vakıf Hanları inşaatı
•Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası inşaatı
•İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kütüphanesi
•Filibe Gar Binası
•Edirne Gar Binası onarımı
•Bandırma Haydar Çavuş Camii'nin yeniden inşası
•Gazi Eğitim Enstitüsü binası inşaatı
•Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü binası inşaatı
•Vedat Tek tarafından başlatılan Ankara Palas projesinin son seklini
vererek tamamlanması
•Kudüs Mescid-i Aksa restorasyonu projelendirmesi (1922-1926)
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ - 1908-1927
•Mimar Kemalettin Bey ile birlikte en önde gelen iki isminden
biridir.
•Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarının pek çok
önemli yapısına imza atmış bir mimardır.
•Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk Türk hocalarından biridir
•Fransa’da yüksek öğrenim
•1897'de yurda döndü.
•Sirkeci'de bir yazıhane açtı;Mimar Kemalettin Bey ile birlikte
Türk mimarisine yeni bir milli kimlik kazandırma çabalarına
girişti
•Serbest mimarlığı sürdürürken 1899'da İstanbul Şehremaneti
mimarlığına getirildi “Heyet-i Fenniye Reisi”
VEDAT TEK
1873 - 1942
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ - 1908-1927
VEDAT TEK
1873 - 1942
•Mahmud Paşa Köşkü, 1896. Moda
•Halit Bey/ Nuri Paşa Yalısı, 1900 başları Yeniköy
•Zihni Paşa Cami, 1901. Erenköy
•İzmit Saat Kulesi, 1901-1902
•Kastamonu Hükûmet Konağı, 1902
•Cemil Topuzlu Köşkü, 1900?. Göztepe
•Silah Deposu Müzesi, (Uygulanmamış Proje) 1915. Maçka,
•Posta ve Telgraf Nezareti Binası 1903-1909. Sirkeci,
•Posta ve Telgraf Nezareti Fabrikası, 1907 civarı. Sirkeci
•Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü), 1908. Sultanahmet
•Hobyar Mescidi (Büyük Postane Camii), 1909, Sirkeci
•Hürriyet Tepesi'nde Zafer Takı, 1909. Şişli
•Vedat Tek Evi, 1913. Nişantaşı
•Moda Vapur İskelesi, 1915, Moda, Kadıköy
•Haydarpaşa Vapur İskelesi, 1915, Haydarpaşa
•Tayyare Şehitleri Anıtı, 1916. Fatih
•Belediye Binası, 1916, Fatih
•Sütlüce Mezbahası, 1919. Sütlüce
•Kazım Emin Tütün Deposu, 1920'ler, Bursa
•Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli (II. TBMM Binası), 1924. Ulus
•Ankara Palas, 1924, Ulus
•Şark (Nemlizade) Tütün deposu, 1925. Üsküdar
•Tarsus Belediye Tiyatrosu ve Gazinosu, 1929, Tarsus
•Halit Ziya (Uşaklıgil) Apartmanı, (Sinan Ağa Daireleri), 1934.
Çemberlitaş
•Vedat Tek Evi. Nizam, Büyükada.
•Tahir Han, 1935. Galata
•İstiklal Caddesi O. Rüştü Paşa Apartmanı, Beyoğlu
•Leyla Saz Kabri, 1936, Edirnekapı Şehitliği
•Yayla Apartmanı, 1939, Nişantaşı
La Turquie kamaliste dergisi
4. Vakıf Han, 1916 – 1926, Eminönü, Kemalettin Bey
4. Vakıf Han, 1916 – 1926, Eminönü, Kemalettin Bey
4. Vakıf Han, 1916 – 1926, Eminönü, Kemalettin Bey
Büyük Postane - Posta Telgraf Nezareti , 1909, Sirkeci, Vedat Tek
Büyük Postane - Posta Telgraf Nezareti , 1909, Sirkeci, Vedat Tek
Büyük Postane - Posta Telgraf Nezareti , 1909, Sirkeci, Vedat Tek
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 1926-29, Ankara, Guilo Mongeri
Maçka Palas, 1926-29, Guilo Mongeri
St Antoine Kilisesi, 1912, Beyoğlu, Guilo Mongeri
Etnoğrafya Müzesi, 1926, Ankara, Arif Hikmet Koyunoğlu
Tayyare Kültür Merkezi, 1930lar, Bursa, Arif Hikmet Koyunoğlu
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER
•Kemalettin Beyin erken ölümü
•Batıya açılma çabasının artması
•Eğitim kurumlarında Vedat Bey ve G. Mongeri yerine değişik anlayışta insanların
getirilmesi
•Eğitim kurumlarında değişiklikler
•1927 sonrası --- Yabancı mimar artışı
Yabancı Mimarların Tutumları:
Yerel Mimarların Tutumları:
•Uluslararası Üslup
Uluslararası Üslup
•Anıtsallığı temel alan Neo-Klasik
Biçimsel ve anıtsallığı temel alan
Cumhuriyet’in amacı:
•Batının maddi kültürünü ve tekniklerini alarak çağdaş medeniyetler seviyesine
ulaşma
•1927- 1940 arası 14 Mimar ve Plancı almanca konuşulan ülkelerden davet ediliyor
•1936 – 1950 Henri Prost – İstanbul Nazım Planları
•1948 – Le Corbusier – İzmir İmar Planı için ön çalışma ve rapor hazırlıyor
I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER
•1930larda Avrupa’nın aksine mimarlar için özgür çalışma ortamı
•1.Ulusal Mimarlık Dönemi’nde ise kamu yapılarında bütünlük söz konusu
•Diğer ülkelerdeki gelişmelere yetişme isteği
•Yerli mimarların yabancı mimarların ülkedeki yapılarını aşma isteği
•Ernst Egli’nin “Modern Mimari Atölyesi”
•Çağdaş mimarlık anlayışı gerekleri
•Yeni kuşak mimarlarda Yapılarda yenileşme
•İşlevi ön plana çıkaran akılcı tutum, işleve göre biçimlenme
•Çevreyle ilişki kurma
•Bezemeden arınma
•Çağdaş Yapı Yöntemleri Çimento – demir
•1930larda Kamu Yapılarında Seçmeci tutum Kaynak – Almanya, İtalya’daki
siyasi değişim
- Anıtsal girişler
- Yer Yer Taş Kaplamalar
- Eskiyi anımsatan biçimci yaklaşım
- İç-dış ilişkisi daha sağlıklı
• Mimarlık Kurumları artıyor
• Yerel malzeme bırakılmış ama yeni malzeme üretilmiyor, ithal ediliyor
Sayıştay, Ankara, 1928-30, Ernst Egli
Ernst Egli – 1930 – 1936 – Güzel Sanatlar Akademisinde Hocalık
Yeni Aşama – ULUSLARARASI ÜSLUP
• Cumhuriyetin ilk yapılarından,
1927’ler, dönemin AlmanyaAvusturya mimari etkisi
• Belli bir anıtsallık kurgusu var
• Yalınlık, klasik durgunluk
hakim
Ernst Egli, 1930lar
Ragıp Devres Villası, İstanbul, 1932, Ernst Egli
Ragıp Devres Villası, İstanbul, 1932, Ernst Egli
Taut Evi, B. Taut
Bruno Taut – 1936 – 1938 – Güzel Sanatlar Akademisinde Hocalık
1938 - MİMARİ BİLGİSİ kitabı
• 2. Ulusal Mimarlık Hareketi örneği bir yapı
• Altta bant pencere, üstte tepe penceresi
Taut Evi, B. Taut
Bruno Taut – 1936 – 1938 – Güzel Sanatlar Akademisinde Hocalık
1938 - MİMARİ BİLGİSİ kitabı
AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1937, B. Taut
• Bodrum üzerine dört katlı olan yapı, ana caddeye paralel dikdörtgen prizmatik kütlesi ile bunun iki
ucuna eklenmiş küçük bloklardan meydana gelir.
• Girişin yer aldığı ön cephenin orta bölümü öne ve yukarı doğru küçük çıkıntılar yapılarak
vurgulanmıştır.
• Yapının mimarı Mimar Sinan'a ve Osmanlı mimarisi hayranlığı nedeniyle giriş cephesinde taş ve
tuğla birlikte kullanılmış , yan ve arka cepheler ise sıva ile kaplanmıştır.
AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1937, B. Taut
• Bodrum üzerine dört katlı olan yapı, ana caddeye paralel dikdörtgen prizmatik kütlesi ile bunun iki
ucuna eklenmiş küçük bloklardan meydana gelir.
• Girişin yer aldığı ön cephenin orta bölümü öne ve yukarı doğru küçük çıkıntılar yapılarak
vurgulanmıştır.
• Yapının mimarı Mimar Sinan'a ve Osmanlı mimarisi hayranlığı nedeniyle giriş cephesinde taş ve
tuğla birlikte kullanılmış , yan ve arka cepheler ise sıva ile kaplanmıştır.
Yargıtay, Ankara, 1934, C. Holzmeister
Clemens Holzmeister – 1946 – 1949 – Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesinde Hocalık
Kamu Yapılarında ANITSAL – Diğer Yapılarda BÖLGESEL
T.B.M.M., Ankara, 1938-60, C. Holzmeister
Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara, 1932, C. Holzmeister
Belediyeler Bankası, Ankara, 1938, Seyfi Arkan
Seyfi Arkan – 1933 – Güzel Sanatlar Akademisinde Şehircilik dersi Hocalığı
Florya Cumhurbaşkanlığı – Atatürk - Deniz Köşkü, 1936, Seyfi Arkan
• Asimetrik kurgu, sürekli pencere dizisi
• Yükseltilmiş deniz üstünde => yerinde (Le Corbusier)
Florya Cumhurbaşkanlığı – Atatürk - Deniz Köşkü, 1936, Seyfi Arkan
Ankara Sergi Evi, 1933, Şevki Balmumcu
Şevki Balmumcu
Güzel Sanatlar Akademisi mezunu
• Ankara Sergi Evi Yarışması 1.lik ödülü
• Çağdaş ve ileri bir yorum
• Büyümekte olan ulusun kendini ifade etme
isteği
• Dar ve uzun bir gelişime sahip
• Önde bir giriş kısmı tasarlanmış
• Asimetrik bir tasarım var. Klasist yapıda
olduğu gibi ortada değil yanda.
• Kütle parçaları uyumu mevcut.
• Yataylığı bozan bir kule.
• Streamline: ABD mimari özelliği ve
fütüristlerin kullandığı hızı ifade eden çizgiler
var.
• Klasik anıtsallık yerine, dönemin mimarlığının
geç de olsa uygulanması.
Sümerbank, M. Elsässer
• Hem modern hem de ekspresyonist bir hava taşıyor
• Doluluk-boşluk oranı fark edilir. Yalın bir tutum var.
• Yapı parçalarını birbirine entegre eden tasarım
• Frank l Wright havasında bazı elemanlarorganik
kolonlar
• Dinamik çizgili
• Merdiven ve onu karşılayan bir saçak stilize edilmiş
boruk
Sümerbank, M. Elsässer
II. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ, 1940-1950
DIŞ ETKİLER
Almanya ve İtalya’daki Siyasi durum Siyasal amaçlara yönelik kullanılıyor
• Anıtsal – Simetrik -Taş Malzeme
• Gösteriler, toplantılar bu yapılarda
• Gezici Sergiler Siyasi propaganda ve bu siyasetin mimarlığı
İÇ ETKİLER
Yabancı mimarlara tepki
2.Dünya Savaşı öncesi ve savaş ile birlikte Yurtdışından malzeme getirilememesi
Yerli malzemeye dönme savı
I.Ulusal Mimarlık Dönemi Kaynak:Selçuklu Mimarlığı, Osmanlı Mimarlığı Sinan dön.
II.Ulusal Mimarlık Dönemi Kaynak: Türk Sivil Mimarlığı
Sedat Hakkı Eldem Güzel Sanatlar Akademisinde “Milli Mimari Semineri” etkili
Mimarlık eğitimi yapan kurumlar örgütleniyor
Türk Yapı Kongresi 1948
Şehircilik ve imar planı çalışmaları artıyor Türk Evi, Türk Kenti bilgileri artıyor
Temel Sorunlar çözülmeden BİÇİMSEL YAKLAŞIMLAR
II. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ, 1940-1950
SEDAD HAKKI ELDEM 1908-1988
Fransa, İngiltere, Almanya 3 yıl burslu
Güzel Sanatlar Akademisi mezunu
1932 Akademide hocalığa başlıyor
Türk Konutu, Topkapı Sarayı çalışmaları
“Milli Mimari Semineri” araştırmaları
Tarihsel değer taşıyan eserlerin araştırılması
İlk Evre Avrupa’dan dönüş Le Corbusier ve Bauhaus etkileri
Yalova Termal Oteli
Fındıklı Elektrik Şirketi -1934
İkinci Evre Milli Mimari Semineri çalışmaları doğrultusunda
II. Ulusal Mimarlık dönemi
İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi (Emin Onat ile birlikte)
Ankara Fen Fakültesi
Üçüncü Evre Taş ve Yığma inşaat, Geleneksel Teknikler
İstanbul Adliye Sarayı (Emin Onat ile birlikte)
1941 - 45 Eski Eserleri Koruma Encümeni
1962 – 72 Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği
Elektrik İdaresi depo ve ofisleri, 1934, S.H. Eldem
Türk Ev tipleri, S.H. Eldem
Türkiye Sergi Binası, New York, 1938, S.H. Eldem
II.Ulusal Mimarlık döneminin başlangıcı
Şark Kahvesi, 1947, S.H. Eldem
İstanbul Türk evinin sofa gibi plan öğelerini,
çıkma, saçak, kafes, vb çeşitli ayrıntılarını yeni
yaşam biçimine uyarlamıştır.
Geleneksel mimarlık biçimlerinin ve öğelerinin
kullanılabileceği konut, kahve, pavyon gibi
işlevlerde bunlardan yararlanmaya çalışan
Eldem, otel, banka, işyeri, yönetim ve eğitim
yapısı gibi işlevlerdeyse akılcı-işlevci
biçimlendirmeye yönelmiştir.
İÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 1942-44, S.H. Eldem - Emin Onat ile birlikte
İşlev, malzeme ve taşıyıcı sistem
gereksinimine önem vermiş, geleneksel
öğeler yalnız biçimsel ayrıntılarda
kullanmıştır.
İÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 1942-44, S.H. Eldem - Emin Onat ile birlikte
İstanbul Adalet Sarayı, 1949 (tasarım), S.H. Eldem - Emin Onat ile birlikte
Yeni bir akılcı işlevci dönemi başlatmıştır.
İstanbul Adalet Sarayı, 1948, S.H. Eldem - Emin Onat ile birlikte
II. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER
• 2.Dünya Savaşı sonrası Alman etkisinin zayıflaması
Diğer ülkelerdeki gelişmelerin izlenmesi
Liberal – Kapitalist düşünce
• Savaş Sonrası Kentler Yeni üretimler – Uydu Kentler – Sosyal Konutlar
• Bağımsız Biçimlerle Çözüm İstanbul Belediye Sarayı, 1953
İstanbul Sheraton Oteli, 1959
• Yeni Eğitim kurumlarının açılması ODTÜ, KTÜ
• 1954 Yasa ile Mimarlar Odası’nın kurulması
• 1950ler
Uluslararası Sisteme geçiş
Cumhuriyet dönemi Türk mimarlığında dönüm noktası
Farklı anlayış, üslup, düşünce aynı anda
•Büyük Kentlere göç Tarihsel ve kültürel değerler yıkılıyor
Gecekondu sorunu
•1950 öncesi Kamu Yapıları ve Tek Konut
•1950 sonrası Konutlar, oteller, büro yapıları, fabrikalar, bankalar
•20.yy. 2.yarısı Batının tüm akımından örnekler
Rasyonalist- Pürist anlayış
Bağımsız Biçim arayışları
Brütalist Anlayış
Geleneksel Mimarlık değerlerinin
Yeniden Yorumlanması
Hilton Oteli, 1952,S.H. Eldem ve S.O.M.
1950'lerde egemen olmaya başlayan daha serbest,
uluslararası nitelikteki dönemin öncüsü olmuştur.
Zeyrek Sosyal Sigortalar Kurumu Binası, 1962-64, S.H. Eldem
Zeyrek Sosyal Sigortalar yapı grubu
sınırlı katılımlı bir yarışmada
seçilerek projelendirilmiştir.
Kompleks kökenindeki amaçlar
bağlamında işhanı, dispanser, çarşı,
banka ve bir kahveden oluşmaktadır.
Ancak, bu amaç hiç gerçekleşmemiş
ve kompleks kurumun büro binası
olarak işlev görmüştür.
Farklı büyüklükteki binalar eğimli
arazi üzerinde çevre düzenini
bozmayacak ve öncelikle arkadaki
mahallenin kimliğiyle uyumlu olacak
nitelikte konumlandırılmıştır.
Bu tercih pencere elemanlarında ve
yapı kütlelerinin çıkmalı
biçimlenişinde de dışavurulmuştur.
Ağa Han Mimarlık ödülü
Zeyrek Sosyal Sigortalar Kurumu Binası, 1962-64, S.H. Eldem
Zeyrek Sosyal Sigortalar Kurumu Binası, 1962-64, S.H. Eldem
Atatürk Kitaplığı,1973, S.H. Eldem
Download