01.12.2014m

advertisement
FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU 4-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
ADI SOYADI :………………………………………………..
1)Bir çıkarma işleminde çıkan 1378, fark
01.12.2014
7) İki sayının toplamı 1376 dır.
1519’dur. Buna göre eksilen aşağıdakilerden
Toplananlardan biri 968 ise diğer toplanan
hangisidir?
kaçtır?
2)Bir çıkarma işleminde fark 27’dir. Eksilen
8) Altı basamaklı en büyük sayı ile en küçük
sayı 8 artırılıp çıkan sayı 5 azaltılıyor. Yeni
sayı arasındaki fark kaçtır?
fark için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
9) Altı basamaklı en küçük sayı ile beş
3) Bir çıkarma işleminde fark 75’tir. Eksilen
basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?
sayı, farkın 3 katına eşittir. Buna göre çıkan
sayı kaçtır?
10) 6250 gramlık bir toz şeker torbasından
2760 gram şeker alınıyor. Torbada kaç gram
4) Farklı rakamlarla yazılan beş basamaklı en
şeker kalmıştır?
büyük doğal sayı ile farklı rakamlarla yazılan
dört basamaklı en küçük doğal sayının farkı
kaçtır?
11) 5000 m’lik bir atletizm yarışmasında en
önde koşan atletin bitişe gelmesine 1200
metre vardır. İkinci sıradaki atlet en
5) Bir çıkarma işleminde çıkan sayı farkın iki
öndekinin 125 m gerisindedir. Buna göre
katına eşittir. Fark 416 olduğuna göre,
ikinci sıradaki atlet yarışın başından beri kaç
eksilen sayı kaçtır?
m koşmuştur?
6) Bir kamyonete yüklenen kömürün 3 850
12) Bir çıkarma işleminde fark 125’tir. Çıkana
kg’si boşaltılıyor. Geriye 2 600 kg kömür
7 eklersek fark ne olur?
kaldığına göre kamyonetin önceki yükü kaç
kg’dir?
13)3, 7, 0, 8 rakamları ile yazılabilecek en
20) Bir çıkarma işleminde çıkan 1624, fark
büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı
çıkanın 2 katından 174 fazla ise eksilen sayı
arasındaki fark kaçtır?
kaçtır?
14) Bir çıkarma işleminde fark 176’dır.
21) Ardışık 9 sayıdan en büyüğü ile en
Eksilen sayıya 34 ekleyip, çıkan sayıdan 42
küçüğünden kaç fazladır?
çıkarırsak yeni fark kaç olur?
22) Bir sayıdan 367'yi çıkardığımızda 421
15) 93 – 36 = 57 işleminde eksileni 7
kalıyor.Bu sayı kaçtır?
eksiltir, çıkanı 9 artırırsak farkta nasıl bir
değişiklik olur?
16) İki sayının farkı 325‘ dir. Çıkan sayı 75
olduğuna göre eksilen kaçtır?
23) Bir çıkarma işleminde eksilen 41215 ve
fark 9748 ise çıkan kaçtır?
17) 3678 sayısının onlar basamağına 1
eklenir, yüzler basamağından 1 çıkarılırsa,
24) 23 456 sayısındaki 3 rakamının değeri 3
yeni oluşan sayı ile arasındaki fark kaç olur?
artırılırsa yeni oluşturulan sayı ile ilk sayı
arasındaki fark kaçtır?
18) AB + AB + AB + AB= 332 ise A – B
kaçtır?
25) Doksan bin kırk üç sayısından hangi
sayıyı çıkarırsak üç bin yetmiş altı sayısını
buluruz?
19)190 – 86 = 104 işleminde farkın 124
olması için eksilene kaç eklemeliyiz?
Download