HASANDAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIFLAR, MATEMATİK

advertisement
HASANDAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIFLAR, MATEMATİK DERSİ
1. DÖNEM 3. YAZILISI
Tarih:
Adı, Soyadı :
Doğru:
Yanlış:
Puan:
Sınıfı, No
:
Yukarıda onluk taban blokları ile modellenen doğal sayı kaçtır?
A. 1436
B. 1346
C.1336
D.1236
2. 3, 6, 0 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen 8000den küçük dört basamaklı en
büyük doğal sayı hangisidir?
A) 3068
B) 3860
C) 6380
D) 6830
3. Bir çiftlikte 84 kuzu, kuzuların 3 katı kadar koyun vardır.
Kuzu ve koyunların toplam sayısı kaçtır?
A) 316
B) 326
C) 336
D) 346
4.
ABC
215
372
Yandaki toplama işleminde ABC üç basamaklı bir sayıdır
Bu sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A. 19
B. 17
C. 16
D. 15
1236
5. Bir üçgenin açılarının ölçüsü 72° ve 55° ‘tir. Üçgenin diğer açısının ölçüsü kaç derecedir?
A. 53
B. 57
C. 63
D. 65
6.
Yandaki sütun grafiği bir okuldaki 4. sınıf öğrenci
mevcutlarını gösteriyor. Grafiğe göre hangi sınıfta en
fazla öğrenci vardır?
A) 4A
B) 4B
C) 4C
D)
4D
7.
Yandaki örüntüde bir kural vardır.
Buna göre örüntüyü hangi şekil takip etmelidir?
8. 18. Bir okulda 12 sınıf vardır. Her sınıfta 4 pencere, her pencerede 8 cam vardır.
Buna göre bu okulun sınıflarında kaç tane cam vardır?
A. 384
B. 374
C. 354
D. 284
9. 2, 5, 11, 23, ? sayı örüntüsünde"?" yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. 45
B. 46
C.47
D. 49
10. 37895 – 24358 =? İşleminin sonucu kaçtır?
A) 13537
B) 13629
C) 13625
D) 13623
11. Bir çıkarma işleminde çıkan 739, fark 192 ise eksilen sayı kaçtır?
A) 900
B) 831
C) 931
D) 981
12. 4 x ( 6+7) = işleminin sonucu kaçtır?
A) 53
B) 50
C) 42
D) 52
13.
Yandaki, izometrik kâğıda çizilmiş yapıda kaç tane eş
küp vardır?
A. 13
C. 11
14. 5’in 6 katının, 10 fazlasının yarısı kaçtır?
A) 13
B) 29
C) 20
B. 12
D.10
D) 23
15. Saatin akrebi 12’de; yelkovanı 9’da iken, akrep ve yelkovanın yaptığı açı çeşidi nedir?
A) dik açı
B) geniş açı
C) dar açı
D) doğru açı
16. Karenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
A) 353
B) 362
C) 360
D) 180
17. 809 728 sayısındaki yedi ile dokuzun basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 9720
B) 7900
C) 9700
D) 16
18. Ardışık iki doğal sayının toplamı 73 ediyor. Büyük sayı kaçtır?
A) 72
B) 73
C) 97
D) 76
19. Tanesi 25 Ykr olan simitlerden 50 tane alan simitçi kaç Ykr öder?
A) 1250 Ykr
B) 1390 Ykr
C) 970 Ykr
D) 1520 Ykr
20. Kenar uzunlukları aynı olan üçgen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ikizkenar üçgen
B) eşkenar üçgen
C) çok kenar üçgen
D) çeşitkenar üçgen
21. “iki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı hangi seçenektedir?
A) 20 202
B) 200 202
C) 202 002
D) 20 220
22. 45 009 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 19
D) 81
23. Aşağıdaki açılardan hangisi dik açıdır?
24. Bir sinemada konser için150 bilet satılmıştır. Biletlerin tanesi 60 YTL olduğuna göre biletlerin tamamı
kaç YTL’dir?
A) 1500 YTL
B) 909 YTL
C) 900 YTL
D) 800 YTL
25.
25 x 12 x 0 x 14 x 3 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 12 000
B) 12 600
C) 1200
D) 0
Download