12.-14. gebelik haftasında Fetüsun ultrason muayenesi için bilgi

advertisement
12.-14. gebelik haftasında
Fetüsun ultrason muayenesi için bilgi formu
Diğer adıyla ilk üç aylık dönem taraması
Sayın hastamız,
Gebe annelerin artan yaşı nedeniyle çocuğun bir kromozom anomalisine (örn. Down Sendromu) sahip olma olasılığının arttığı
bilinmektedir. Yalnızca annenin yaşının dikkate alınmasıyla olasılık hesaplaması henüz çok belirsizdir ve önemli ultrason raporlarının
kullanımıyla kesinleştirilebilir. Bu ultrason raporları temelde ense kalınlığı testi (çocuğun ensesinde bir lenf sıvısı aralığı) ve uygun
inceleme koşullarında burun kemiği incelemesi ve bir kalp kapakçığında kan akışının ölçümüdür. Ense kalınlığının gitgide
artmasında kromozom anomali olasılığının da arttığı belirtilmektedir.
Ayrıca çocuk ve organ gelişiminin önemli ayrıntıları hakkında karara varılabilir ve sayısız gelişim
bozukluğu dışlanabilir. Ancak organik gelişim bozukluklarının dışlanması için en iyi zaman 20. gebelik
haftasıdır.
Risk hesaplaması işlemi
Aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
• Annenin yaşı ve kilosu
• Gebelik haftası ve çocuğun boyu
• Ultrason işaretçileri (ense kalınlığı, burun kemiği, triküspidal kapakçık akışı)
• Beyaz PAPP-A albüminin ve free-ß HCG hormonunun anne kanındaki konsantrasyonları (kan
ultrason muayenesinden hemen önce veya sonra alınmaktadır.
Belirlenen risk oran olarak belirtilmektedir. Örneğin 1:800 riski aynı rapora sahip 800 gebe kadından
bir tanesinin Down sendromlu bir çocuğu olacağı anlamına gelir.
Gerçi Down sendromlu çocukların bu muayenede keşfedilme oranı %90’dadır, ancak bu muayene size
kesinlik veremez, çünkü gerek sağlıklı çocuklar gerekse organ gelişim bozukluğu (örn. kalp kusuru) veya iskelet hastalığı olan
çocuklarda genişlemiş bir ense kalınlığı bulunabilir. Bir kromozom anomalisinin kesin olarak dışlanması bir plasenta veya amnios
sıvısı ponksiyonuyla gerçekleşmektedir. Bu incelemelerin sizin için söz konusu olup olmadıkları bütün raporlar
alındıktan sonra bireysel olarak tartışılmalıdır.
Bu tür bir incelemenin hastane tarafından karşılanmadığını ve özel olarak ödenmesi gerektiğini unutmayın.
İşburada bu muayenenin sınırlarının bana yeterli ölçüde açıklandığını onaylıyorum.
Hamburg, tarih ___________
Hastanın imzası __________________________________________________
Altonaer Str. 61 ¦ 20357 Hamburg ¦ Fon: 040/43 29 26 0 ¦ Fax: 040 /43 29 26 20
mail: [email protected] ¦ www.praenatalzentrum.de
Download