3d ultrason incelemesinin 2 d/ 4d incelemeye göre klinik avantajları

advertisement
3d ultrason incelemesinin 2 d/ 4d
incelemeye göre klinik avantajları
var mıdır?
Kazım Emre Karaşahin, İbrahim Alanbay, Uğur
Keskin, Mustafa Ulubay, Ulaş Fidan, Ferdi Kıncı,
Serkan Bodur, Mufit Cemal Yenen
GATA Kadın Hst ve Doğum A.D.
ANKARA
•Günümüzde 3D ve 4D özellikli cihazlar eskiye
nazaran çok daha ulaşılabilir olmuşlardır.
•4D gerçek zamanlı görüntüsü ile çok daha cazip
görünse de yoğun klinik ve poliklinik ortamında
kullanımı iş akışını oldukça yavaşlatmaktadır.
• Doktor daha iyi görüntü almak için cihazın ayarları ile oynama
eğilimine girer.
• fetüsün görüntüsünün cazibesine kapılan hasta ve bazen de doktor
ekrana daha uzun süre bakar.
• Alınan datanın hacmi nedeniyle ultrason kaydı güçleşir ve zaman
alır.
• Hasta Fetüsün fotograflarını ister, kısıtlı zaman ve maliyetler
nedeniyle sorun çıkabilir.
Özellikle birçok cihaz 4 D özelliğini sunarken
kayıtların gerektirdiği yüksek hafıza kullanımından
dolayı kayıtlarda gerekli hızı sağlayamamaktadırlar.
Gelişen teknoloji ile daha fazla data alındığından
yeni cihazlarda bile yoğun kliniklerde cihazlarda
hafıza sorunu yaşanabilmektedir.
•2D ve 3D görüntü kayıtları 4D ye göre belirgin olarak
daha hızlı kaydedilebilmektedir.
• 3D volüm olarak data saklama özelliği ile uzun yıllar
popülaritesini korumaya aday bir görüntüleme yöntemi
olarak algılanmalı ve klinik kullanımı ihmal
edilmemelidir.
•2D görüntüler hem hızlı kayıt hem de yüksek
çözünürlükleri ile hasta referans kayıtlarında mutlaka
bulundurulmalıdır.
•Fetal biyometriye dair görüntülerin 2D ile kaydedilmesi
sürat ve değerlendirme avantajıyla öne çıkmaktadır
3D nin diğer avantajları
• Daha hızlı
• 4D de imaj oryantasyonunun vakit alması ve
yavaş olması.
• Daha az ultrason enerjisine maruziyet.
• İstenen eksenin kolayca incelenmesi.
• Teşekkürler.
Download